مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

‎خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. الرسائل العشرة/ مؤلف امام خمینی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)،           1378. 260 ص.ISBN:  964 - 335 - 440 - 7  فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.عربی. کتابنامه به صورت زیرنویس. 1. اصول فقه شیعه. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ دفترقم. ب. عنوان.  47 ر 78 خ/8/  159BP                                            312 / 297         کتابخانه ملی ایران                                                            25780 ـ 79 م ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏   ‏‏ ‏‏  ‏کد/ م 634

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

‏ ‏الرسائل العشرة

  المؤلف:  حضرت الإمام الخمینی

‎ ‎التحقیق والنشر: مؤسسة تنظیم ونشر تراث الإمام الخمینی(س)  

 المطبعة:  مطبعة مؤسسة العروج ‏ ‏

‏ ‏الطبعة الثالثة:‏ ‏1387ش ـ 1429ق2000 نسخة‏  ‏

‎ ‎السعر:‏ ‏44000 ریال‏  ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

نشانی الکترونیکی:‏  ‏pub@imam-khomeini.ir


‏ ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏


‎ ‎