کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
نغمه های قرآنی در غزل های امام (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : تجلیل، جلیل

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

نغمه های قرآنی در غزل های امام (ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  نغمه های قرآنی در غزل های امام (ره)

دکتر جلیل تجلیل

‏ ‏

‏ ‏

‏نویسنده با اذعان بر این که بررسی و جست و جو  در سبک غزل های‏‎ ‎‏امام، گونه ها و شاخه های چندی دارد که تتبع در هریک از آنها دفتر و‏‎ ‎‏مقاله ای جداگانه می خواهد تا در همه ویژگی های شعری آن بزرگ مرد بابی‏‎ ‎‏گشوده شود، می نویسد: در این مقاله، نمونه هایی اندک، برگرفته از‏‎ ‎‏مجموعه اشعار آن بزرگوار به رسم عرض تکریم و سپاس عرضه می شود.‏‎ ‎‏نویسنده در مقاله کوتاه خود ابیاتی چند از اشعار امام را که به نظرشان‏‎ ‎‏برگرفته از آیات قرآن مجید است را انتخاب نموده و در ذیل هر یک، آیه یا‏‎ ‎‏آیاتی را که با توجه به مفهوم آنها شعر سروده شده است را ذکر کرده اند.‏

‏در این جا به عنوان مثال، سه بیت را ذکر می کنیم:‏

‏عالم عشق است هر جا بنگری از پست و بالا‏

‏سایه عشقم که خود پیدا و پنهانی ندارم‏

‏این بیت به آیه شریفة « و لله المشرق و المغرب فاینما تولّوا فثم وجه‏‎ ‎‏الله » اشاره دارد.‏

‏طور سینا را بگو ایام صعق آخر رسید‏

‏موسی حق در پی فرعون باطل آمده‏

‏این بیت نیز برگرفته از آیۀ شریفۀ «فلمّا تجلی ربّه للجبل جعله دکا و خر‏‎ ‎‏موسی صعقا» می باشد.‏

‏ ‏

‏ای نار فراق بر گلشن تو گلشن ‏

‎ ‎‏شد برد و سلام از تو آذر‏

‏ ‏

‏نویسنده این بیت را مفاد آیه شریفۀ «و قلنا یا نار کونی برداً و سلاماً‏‎ ‎‏علی ابراهیم» دانسته است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 303