کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
عرفان در نماز از منظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : رستگار، مرتضی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

عرفان در نماز از منظر امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  عرفان در نماز از منظر امام خمینی

مرتضی رستگار

‏ ‏

‏ ‏

‏مقاله حاضر در بیان برخی  اسرار نماز از  دیدگاه امام خمینی است.‏

‏امام با توجه به ارتباط و پیوستگی که بین طریقت و شریعت قائل هستند‏‎ ‎‏و حقیقت نماز را عروج به مقام و قرب الهی و حضور در پیشگاه حضرت‏‎ ‎‏حق می دانند، برای نماز صورت ظاهری و صورت باطنی قائلند. روش امام‏‎ ‎‏درکیفیت استنباط اسرار نماز از ظواهر احکام و آداب و شرایط و. . . ، نشان‏‎ ‎‏از آن دارد که وی تنها راه نیل به راز نماز را حفظ ظاهر آن می دانند؛ زیرا‏‎ ‎‏ترک ظاهر، انحراف از راه مستقیم است.‏

‏از نگاه امام، رسیدن به لقای حق برای تمامی بندگان خدا میسّر است و‏‎ ‎‏برای رسیدن به آن باید سیر و سلوک داشت و عزم آهنین و ترک همه چیز و‏‎ ‎‏همه جا از شرایط آن است.‏

‏در منظر امام، سرّ نماز در خرق همه حجاب های ظلمانی و‏‎ ‎‏نورانی است.‏

‏سرّ نیّت، مراتب اخلاص، استعاذه، تسمیه، سرّ قرائت، سرّ رکوع و‏‎ ‎‏سجود از جمله مباحثی است که نویسنده در اثر خود، به بیان آنها‏‎ ‎‏پرداخته است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 297