کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اخلاق و تربیت اسلامی از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : بوترابی، خدیجه

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اخلاق و تربیت اسلامی از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  اخلاق و تربیت اسلامی از دیدگاه امام خمینی

خانم خدیجه بوترابی

‏ ‏

‏ ‏

‏در این مقاله سعی شده است اخلاق و تربیت اسلامی از دیدگاه امام‏‎ ‎‏خمینی (ره) که نشئت گرفته از اندیشه اسلام ناب محمدی (ص) است‏‎ ‎‏ارائه گردد. از دیدگاه امام خمینی(ره) اسلام، قرآن، انبیاء و ائمه علیهم‏‎ ‎‏السلام، همگی  در تربیت انسان نقش مهمی دارند. امام (ره) خصوصیتهای‏‎ ‎‏اخلاقی پدر و مادر را از جمله علتهای تفاوت آدمی بر می شمارند. اعتقاد‏‎ ‎‏به توحید را موجب تربیت می دانند و بالعکس مطرح می کنند که با تعلیم و‏‎ ‎‏تربیت اسلامی و تهذیب نفس می توان به توحید رسید. امام خمینی ( ره)‏‎ ‎‏تأثیر مطلق محیط را یکی از عوامل مؤثر بر تربیت اسلامی می دانند و‏‎ ‎‏معتقدند که محیط سالم و صحیح اسلامی مدرسه، دانشگاه، و حوزه ها برای‏‎ ‎‏جامعه و استقلال کشور و شکوفایی آن بسیار مهم است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 278