کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
جهاد النفس فی اقوال الامام الخمینی و افعاله
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : نفاخ، سيد عبدالحسين

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

جهاد النفس فی اقوال الامام الخمینی و افعاله

‏ ‏

‏ ‏

  جهاد النفس فی اقوال الامام الخمینی و افعاله

حجة الاسلام والمسلمین  السید عبدالحسن نفاخ

‏ ‏

‏ ‏

‏هدف از این پژوهش بیان دیدگاههای امام خمینی درباره جهاد با نفس‏‎ ‎‏و عمل کردهای معظم له در این زمینه است. نویسنده بدین منظور ابتدا، به‏‎ ‎‏ارائه تعریف جهاد نفس می پردازد و آن گاه نیاز انسان به جهاد با نفس را‏‎ ‎‏گوشزد می نماید. وی، در ادامه به بررسی عوامل فساد و اصلاح نفس‏‎ ‎‏پرداخته و شرایط جهاد با نفس را تبیین کرده است. در بخش دیگری از‏‎ ‎‏مقاله مقامات اهل مجاهدت با نفس و تعدد و مراتب مقامات آنان را مورد‏‎ ‎‏بررسی قرار داده است. در این بخش، از مقاماتی همچون اخلاص، تقوا،‏‎ ‎‏کمال انقطاع، یقین، توکل، تفویض و رضا سخن به میان آمده و از ولایت‏‎ ‎‏اهل بیت علیهم السلام به عنوان عامل بنیادی جهاد با نفس یاد شده است.‏‎ ‎‏نویسنده معتقد است، هرگونه کوتاهی و غفلت در جهاد با نفس عواقب‏‎ ‎‏زیان باری را به دنبال می آورد و فرد و جامعه را به انحطاط می کشاند.‏‎ ‎‏نویسنده در پایان، با ذکر نمونه هایی از سیره عملی امام خمینی در مبارزه با‏‎ ‎‏نفس و خودسازی کوشیده است همگان را به پیروی از سیره و سنت او‏‎ ‎‏دعوت کرده و راه های خود سازی را به آنان نشان دهد. در این نمونه ها‏‎ ‎‏مصادیقی از اخلاص ورزی  امام، توکل او بر خداوند، تلاوت قرآن، مودت‏‎ ‎‏اهل بیت، مداومت بر نماز شب، و زهد و وفای به عهد او عرضه شده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 276