کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
بررسی افکار عارفانه امام خمینی در غزل حسن ختام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : صلاحی مقدم، سهیلا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

بررسی افکار عارفانه امام خمینی در غزل حسن ختام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  بررسی افکار عارفانه امام خمینی در غزل حسن ختام

سهیلا صلاحی مقدم

‏ ‏

‏نویسنده معتقد است برای آشنایی بیشتر با افکار عرفانی امام خمینی‏‎ ‎‏باید تمام اشعار امام مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد، می گوید: اگر چه امام‏‎ ‎‏سر شاعری نداشته بلکه خداوند از قلب چون آینه و صافش شرح عشق و‏‎ ‎‏هجران را جاری می ساخته، ولی اشعار ایشان بیانگر این حقیقت است که‏‎ ‎‏امام با اشعار عرفان و اصطلاحات و تعابیر عرفان کاملا آشنایی داشته و از‏‎ ‎‏شاعران بزرگی چون حافظ و مولوی و سعدی و سنایی تأثیر گرفته است.‏

‏در این مقاله دومین غزل از دیوان امام خمینی به نام «حُسن ختام» که با‏‎ ‎‏مطلع:‏

‏ ‏

‏الا یا ایها الساقی زمی پرساز جامم را‏

‎ ‎‏که از جانم فرو ریزد هوای ننگ و نامم را‏

‏ ‏

‏شروع می شود مورد بررسی قرار گرفته و برای بیان نکات عرفانی‏‎ ‎‏موجود در این غزل اصطلاحاتی چون: می، ساقی، شراب عشق، فنا، هسته‏‎ ‎‏نیرنگ و دام، رند، گل رویان میخانه، دریای عدم، ساقر، صومعه و... با ذکر‏‎ ‎‏شاهد مثال هایی در اشعار دیگر شعرا توضیح داده شده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 166