کتاب نماز
شرایط شکسته شدن نماز مسافر
پنجم: عبور از حد ترخص
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پنجم: عبور از حد ترخص

نماز مسافر

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

پنجم: عبور از حد ترخص

از شرایط شکسته شدن نماز: عبور از حد ترخص

[سؤال 2602]‏ ‏ ‏ 1260‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران‏

‏پس از سلام و تحیّات وافره؛ استدعا دارم به چند سؤال ذیل شرح و پاسخ دهید:‏

‏1. حد ترخّص یعنی چه؟ مسافت شرعی یعنی چه؟ آیا با هم تفاوتی ندارند؟‏

بسمه تعالی، حد ترخّص یعنی نقطه ای که در آن جا دیوارهای شهر دیده نمی شود و اذان شهر شنیده نمی شود، و مسافت شرعی یعنی هشت فرسخ شرعی که مسافر می پیماید.

‏2. مهاجرین جنگی که بر اثر اجبار، وطن خود را ترک کرده باشند و در شهرهای دیگر سکونت یافته اند‏‎ ‎‏و نیت مراجعه به شهرهای اصلی خود را دارند، آیا وطن آن ها حساب نمی شود؟ و اگر قصد ده روز‏‎ ‎‏اقامه کنند، آیا می توانند از حد ترخّص بیرون بیایند؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، در محل سکونت فعلی، حکم مسافر دارند و هرگاه موقع نیت اقامت، قصد خارج شدن از حد ترخّص به یکی دو ساعت داشته باشد مانع ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 712

[سؤال 2603]‏ ‏ ‏ ‏----> 1160

‏2. کسی که در یک محل زندگی می کند (قصد عشره کرده یا قصد توطّن یا...) تا چه‏‎ ‎‏فاصله ای از محل زندگی اش می تواند دور شود، به طوری که نماز و روزه اش قصر و‏‎ ‎‏باطل نشود (بر حسب کیلومتر چقدر حد ترخص است؟ اذان با وسیله است یا‏‎ ‎‏بی وسیله؟ دیوار شهر در زمان فعلی به چه فاصله ای گفته می شود؟ و...) ؟ و آیا این‏‎ ‎‏فاصله، از درب منزل تا محل کار در نظر گرفته می شود یا فاصلۀ حد ترخص های دو‏‎ ‎‏محل می باشد؟‏

بسمه تعالی، میزان، اذان عادی متعارف است و دیوارهای معمولی ساختمان های آخر شهر میزان است و رفتن به اطراف محل اقامت در داخل محدودۀ حپد ترخص مضر به اقامت عشره نیست و در شهرهای بزرگ خارق العاده، مثل تهران، مبدأ مسافت، منزل است.

[سؤال 2604]‏ ‏ ‏ ‏----> 1820

‏2. چند منطقۀ روستایی بغل هم واقع شده است و خانه های روستایی با همدیگر‏‎ ‎‏متصل هستند ولی از نظر مساجد از همدیگر جدا هستند؛ حالا در موقع مسافرت،‏‎ ‎‏خفای جدران را در نظر بگیرند و یا این که خفای اذان منطقۀ خودشان را؟‏

بسمه تعالی، در فرض خفای یکی از جدران یا اذان و عدم خفای دیگری، احتیاط مراعات شود.

[سؤال 2605]‏ ‏ ‏ ‏----> 7060

‏4. شخصی از منزل تا محل کارش 25 کیلومتر است و هر روز این مسافت را طی‏‎ ‎‏می کند و باید نماز را شکسته بخواند. یک روز از محل کارش آمد به محل دیگری که‏‎ ‎‏فاصلۀ آن محل تا منزلش تقریباً 5 الی 7 کیلومتر است؛ حال وقتی به آن محل آمده‏‎ ‎‏نمازش را آن روز باید شکسته بخواند یا تمام؟‏

بسمه تعالی، شکسته است. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 713

[سؤال 2606]   ----> 1381

‏3. این جانب در اسلام آباد کرج زندگی می کنم که تا کرج حدود پانزده دقیقه راه‏‎ ‎‏است. اگر بنده به تهران یا جای دیگری سفر کنم و در هنگام بازگشت در مسجد کرج‏‎ ‎‏نمازم را چگونه باید بخوانم؟‏

بسمه تعالی، شکسته است به شرط آن که مسافت شرعیه باشد.

[سؤال 2607]‏ ‏ ‏ ‏----> 1797

‏2. شخصی از منزلش مسافرت کرد و وقتی برگشت، به منزلش نرفته و‏‎ ‎‏آمد محل‏‎ ‎‏کارش، که تا منزلش 2 الی 6 کیلومتر یا بیشتر فاصله دارد. اگر خواست محل کارش‏‎ ‎‏نمازش بخواند تکلیفش چیست؟‏

بسمه تعالی، در شهرهای متعارف با رسیدن به حد ترخص شهر، حکم سفر قطع می گردد و در شهرهای بزرگ خارق العاده با رسیدن به محله ای که منزل او در آن محله قرار دارد حکم سفر قطع می شود.

[سؤال 2608]‏ ‏ ‏ 1261‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 صفر الخیر 1403 ق‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله الوارف‏

‏و بعد؛ شخص مسافر قاصد وطن خود نیست؛ ولی بدون مرور از خود وطن، از‏‎ ‎‏داخل حد ترخص وطن مرور می نماید. آیا این قسم از مرور موجب انقطاع سفر است‏‎ ‎‏یا نه؟ أفتونا مأجورین. والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، موجب انقطاع حکم سفر است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 714