کتاب نماز
نمازهای مستحبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نمازهای مستحبی

نمازهای مستحبی

[سؤال 1811]‏ ‏ ‏ ‏----> 4083

‏3. اگر بعد از نماز یومیه نمازی شبیه به نماز یومیه به قصد مستحبی بخواند چه‏‎ ‎‏جور است؟‏

بسمه تعالی، نماز دو رکعتی به قصد استحباب مانع ندارد.

[سؤال 1812]‏ ‏ ‏ ‏----> 2161

‏3. در مورد نماز اول ماه اگر مسلمان نزدیک صبح خواب مانده و قریب طلوع‏‎ ‎‏آفتاب بیدار شود، نماز اول ماه را می تواند به جای نماز صبح هم محسوب بدارد یا‏‎ ‎‏خیر؟‏

بسمه تعالی، نماز صبح و نماز اول ماه جای یکدیگر محسوب نمی شود.

[سؤال 1813]‏ ‏ ‏ ‏----> 3354

‏2. آیا اگر شخصی با زبان خویش ـ نه به قصد ریا ـ بگوید که نماز شب می خواند.‏‎ ‎‏آیا نماز شب او باطل خواهد بود یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، باطل نمی شود. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 306