فصل پنجم: رابطه آزادی با مفاهیم بنیادین حکومت
مشارکت آزادانه مردم در تصمیم گیریها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشارکت آزادانه مردم در تصمیم گیریها

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

مشارکت آزادانه مردم در تصمیم گیریها

‏ ‏

‏ ‏

نقض قانون اساسی

‏چطور وجدان خودتان را راضی می کنید برای حکومت زودگذر‏‎ ‎‏اینقدر چاپلوسی از اجانب کرده، ذخایر ملت را به رایگان و یا‏‎ ‎‏مقداری ناچیز تسلیم آنها نموده و ظلم و ستم به زیردستان یعنی‏‎ ‎‏ملت بدبخت می کنید؟ چرا راضی می شوید حکومت خود و‏‎ ‎‏مملکت اسلام را عقب افتاده به دنیا معرفی نمایید؟ نقض قانون‏‎ ‎‏اساسی سند عقب افتادگی است. رفراندم غیر قانونی و در عین‏‎ ‎‏حال قلابی سند عقب ماندگی است. آزاد نگذاشتن ملت را برای‏‎ ‎‏انتخاب وکیل، و نصب اشخاص معلوم الحال را به دستور دیگران‏‎ ‎‏ـ بی دخالت ملت ـ دلیل ضعف و عقب افتادگی است.‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 212

‏     شماها‏‎[1]‎‏ می دانید اگر ملت سرنوشت خود را در دست بگیرد،‏‎ ‎‏وضع شماها این نحو نیست و باید تا آخر کنار بروید. و اگر ده روز‏‎ ‎‏آزادی به گویندگان و نویسندگان بدهید، جرایم شما برملا خواهد‏‎ ‎‏شد؛ قدرت آزادی دادن ندارید «و الخائن خائف».‏‎[2]‎‏ سلب آزادی‏‎ ‎‏مطبوعات و دیکته کردن سازمان به اصطلاح امنیت، سند‏‎ ‎‏عقب افتادگی است.(307)‏

26 / 1 / 46

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حق تعیین سرنوشت

‏و این ملت ـ هر ملتی ـ حق دارد خودش تعیین کند سرنوشت‏‎ ‎‏خودش را. این از حقوق بشر است که در اعلامیه حقوق بشر هم‏‎ ‎‏هست. هر کسی، هر ملتی خودش باید تعیین سرنوشت خودش را‏‎ ‎‏بکند، دیگران نباید بکنند. این ملت ما هم الآن همه ایستاده اند و‏‎ ‎‏می خواهند سرنوشت خودشان را تعیین کنند.(308)‏

19 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی، مبنای سیاست 

‏سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ آزادی و استقلال و حفظ منافع‏‎ ‎‏مردم است که این اصل را هرگز فدای چیزی نمی کنیم.(309)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

نقش زنان در حکومت اسلامی 

سؤال: ‏[‏‏از نظر اسلامی، زنان تا چه حد مجازند در ساختمان بنای‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 213

‏حکومت اسلامی شرکت نمایند؟‏‏]‏

جواب: ‏زنان از نظر اسلام نقش حساسی در بنای جامعه اسلامی‏‎ ‎‏دارند و اسلام زن را تا حدی ارتقا می دهد که او بتواند مقام انسانی‏‎ ‎‏خود را در جامعه باز یابد و از حد شی ء بودن بیرون بیاید و‏‎ ‎‏متناسب با چنین رشدی، می تواند در ساختمان حکومت اسلامی‏‎ ‎‏مسئولیتهایی را به عهده بگیرد.(310)‏

19 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اختیار در تعیین سرنوشت 

‏برنامه اسلام یک برنامه مدون معلوم ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که حاکم باید چه‏‎ ‎‏جور وصفی داشته باشد، چه جور آدمی باشد. و ـ عرض بکنم که ـ‏‎ ‎‏ما به مردم هم می گوییم که یک همچو حاکمی را باید تعیین بکنید،‏‎ ‎‏و مردم هم با اختیار خودشان تعیین می کنند و ـ عرض می کنم که ـ‏‎ ‎‏وکلایی هم که می خواهند، با اختیار خودشان و همه چیز به اختیار‏‎ ‎‏خودشان؛ و هیچ خلأی در کار نیست.(311)‏

28 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شکل حکومت جمهوری اسلامی 

‏اما شکل حکومت ما، جمهوری اسلامی است. جمهوری به‏‎ ‎‏معنای اینکه متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه‏‎ ‎‏متکی به قانون اسلام است. و دیگر حکومتها اینطور نیستند که‏‎ ‎‏تکیه بر قانون اسلام داشته باشند.(312)‏

16 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 214

حکومت متکی به آرای مردم 

‏بعد از کنار رفتن او‏‎[3]‎‏، ما جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی‏‎ ‎‏و قوانین اسلام برقرار خواهیم کرد.(313)‏

20 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکومت متکی به موازین اسلام 

‏ما جمهوری اسلامی را اعلام کرده ایم و ملت با راهپیماییهای‏‎ ‎‏مکرر به آن رأی داده است. حکومتی است متکی به آرای ملت و‏‎ ‎‏مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی.(314)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رجوع به آرای عمومی 

‏ما به حسب آنطوری که تاکنون گفتیم رجوع به آرای مردم می کنیم؛‏‎ ‎‏ولی به حسب واقع، مردم با رفراندمی که مکرر کردند این‏‎ ‎‏حکومت را قبول کردند.(315)‏

19 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکومت متکی به آرای ملت 

‏آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد‏‎ ‎‏که مهمترین آنها عبارت است از اینکه اولاً متکی به آرای ملت‏‎ ‎‏باشد، به گونه ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادی‏‎ ‎‏که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند شرکت داشته‏‎ ‎‏باشند؛ و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی و‏‎ ‎‏اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و کلیه قواعد و موازین اسلامی‏‎ ‎‏مراعات شود. در این حکومت به طور قطع باید زمامداران امور‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 215

‏دائما با نمایندگان ملت در تصمیم گیریها مشورت کنند و اگر‏‎ ‎‏نمایندگان موافقت نکنند نمی توانند به تنهایی تصمیم گیرنده‏‎ ‎‏باشند. افرادی که به عنوان نمایندگان یا مسئولین دولت در‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی انتخاب می شوند شرایطی دارند که با رعایت‏‎ ‎‏آن شرایط، حقیقتا نمایندگان واقعی مردم انتخاب می شوند نه‏‎ ‎‏نمایندگان طبقه خاصی که به ضرر اکثریت ملت عمل کنند. خطوط‏‎ ‎‏اصلی در قانون اساسی این حکومت را اصول مسلّم اسلام که در‏‎ ‎‏قرآن و سنت بیان شده تشکیل می دهد.(316)‏

23 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم دخالت دیگران در تعیین سرنوشت 

‏شما فرض کنید که یک مجلس مؤسسان ملی ـ صددرصد ملی ـ‏‎ ‎‏تأسیس بشود و این یک کسی را با اعقابش به حکومت بنشانند،‏‎ ‎‏خودش و سلسله بعد؛ ما به این مجلس مؤسسان که از جانب ملت‏‎ ‎‏است و به این ملت، می گوییم بسیار خوب شما زمانی که خودتان‏‎ ‎‏تشریف داشتید حق داشتید که سرنوشت خودتان به دست‏‎ ‎‏خودتان باشد، سرنوشت مایی که دویست سال بعد از شما به این‏‎ ‎‏دنیا می آمده ایم به چه مناسبت شما تعیین کردید آقای پدربزرگ؟!‏‎ ‎‏شما با چه قانون، با چه حق، سرنوشت ماهایی که در این زمان‏‎ ‎‏هستیم تعیین می کنید؟ شما حق دارید که ... این حرفی است ‏‏[‏‏که‏‏]‏‎ ‎‏همه عقول با آن موافقند منتها اینقدر تعمیه می کنند بین مردم و‏‎ ‎‏تبلیغات سوء می کنند که مردم باور می کنند؛ گاهی وقتها اینقدر‏‎ ‎‏شور است که خان هم می فهمد! یک مملکتی که می گویید قانون‏‎ ‎‏این است، عقل این است، حقوق بشر این است که سرنوشت هر‏‎ ‎‏آدمی به دست خودش باشد، هر ملتی سرنوشتش به دست‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 216

‏خودش باشد، این صحیح؛ ملت ایران حالا سرنوشتش باید به‏‎ ‎‏دست خودش باشد؛ الآن اگر بخواهد یک کسی را تعیین کند برای‏‎ ‎‏وکالت، تعیین کند برای ریاست جمهور، حق دارد که خودش قرار‏‎ ‎‏بدهد. ما همه فرض کنید اجتماع کردیم و یک نفر را رئیس جمهور‏‎ ‎‏کردیم و اجتماع کردیم هر ناحیه یک وکیل درست کرد، این‏‎ ‎‏صحیح، حالا اگر ما همه مان مجتمع شدیم که یک مجلس مؤسسان‏‎ ‎‏درست کردیم، مجلس مؤسسان از ناحیه ما همه صحیح؛ او حق‏‎ ‎‏دارد ـ این مجلس مؤسسان ـ که سرنوشت این ملتی که الآن هست،‏‎ ‎‏موجود هست تعیین کند؛ آنی که الآن نیست و بعدها خواهد‏‎ ‎‏موجود شد، نه حالا ملت ایران است نه چیز دیگری، هیچ چیز‏‎ ‎‏نیست حالا، ملتی نیست این؛ گروه هایی که در صد سال دیگر در‏‎ ‎‏اعقاب شماها می آیند، آنها ملت ایران الآن نیستند، آنها الآن‏‎ ‎‏هیچند، من نمی توانم سرنوشت آنها را تعیین کنم. آخر ما چه حقی‏‎ ‎‏داریم که سرنوشت دیگران را تعیین کنیم؟ آنها دیگرانند. به مجرد‏‎ ‎‏اینکه ما همه در ایران هستیم، به مجرد اینکه ما همه مسلمان‏‎ ‎‏هستیم نمی توانیم ما سرنوشت یک جمعیتی که الآن موجود‏‎ ‎‏نیستند بعدها ملزم باشند آن اعقاب ما به اینکه این آقا را به‏‎ ‎‏«اعلیحضرتی» بشناسند! آخر به چه مناسبت تو همچو کاری‏‎ ‎‏می کنی؟ به من و شما چه ربط دارد این؟ پس سلطنت اصلاً، اصلاً‏‎ ‎‏قضیه سلطنت یک مطلب خلاف عقلی است، خلاف شعور‏‎ ‎‏انسانی است. این در صورتی که یک مؤسسان صحیح صددرصد‏‎ ‎‏ملی باشد، این است که برای اعقابْ هیچ اثری نباید داشته باشد.‏‎ ‎‏اما اگر ما رجوع کنیم به تاریخ ـ و ما که شاهد خود قضیه بودیم،‏‎ ‎‏شما جوانها آن وقت نبودید ـ ما شاهد قضیه بودیم که قضیه چه‏‎ ‎‏جور بود و چه جور تحقق پیدا کرد، با سرنیزه مجلس درست‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 217

‏کردند! با سرنیزه رأی درست کردند! مگر کسی جرأت می کرد‏‎ ‎‏رأی ندهد؛ جرأت می کرد نفس بکشد. درست کردند و البته یک‏‎ ‎‏عده ای هم آن وقت از جان گذشتند مخالفت کردند لکن مابقی‏‎ ‎‏همه سرنیزه بالای سرشان بود، یا تطمیع. زیاد به آنها چیز دادند. یا‏‎ ‎‏سرنیزه بود.یک مجلسی سرنیزه ای درست کردند و باآن مجلس ِ‏‎ ‎‏سرنیزه ای به ما تحمیل کردند یک همچو موجوداتی را. اگر هم‏‎ ‎‏صحیح بود، غلط بود. اگر صحیح بود نسبت به آن کسی که در آن‏‎ ‎‏زمان بود صحیح؛ اما نسبت به کسی که در آن زمان نبود، ماهایی که‏‎ ‎‏شماهایی که در آن وقت نبودید، رفراندم آن وقت و ـ نمی دانم ـ‏‎ ‎‏مجلس مؤسسانِ آن وقت هیچ دخالت نمی تواند داشته باشد در‏‎ ‎‏سرنوشت شما.(317)‏

1 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حق تعیین سرنوشت 

‏«رژیم سلطنتی»! در قانون اساسی، در حقوق بشر، این است که هر‏‎ ‎‏ملتی باید خودش سرنوشت خودش را تعیین کند یعنی ما الآن‏‎ ‎‏خودمان باید سرنوشت خودمان را تعیین کنیم. ما حق نداریم‏‎ ‎‏سرنوشت اعقابمان را تعیین کنیم. اعقاب ما بعد می آیند؛ خودشان‏‎ ‎‏سرنوشتی دارند، به دست خودشان باید باشد، نه به دست من و‏‎ ‎‏شما.‏

‏     «رژیم سلطنتی» اگر معنایش این باشد که یک سلطان خودش‏‎ ‎‏باشد و ملت تعیینش کند، این رژیم سلطنتی نیست؛ این یک‏‎ ‎‏سلطانی است که مردم تعیینش کرده اند که شاه ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏. اما اگر‏‎ ‎‏مردم ما ـ فرض کنیم که ـ تعیین بکنند سلطان را و اعقاب او را، آقا‏‎ ‎‏سرنوشت خود شما با شماست؛ سلطان را سلطان کردید، چون‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 218

‏خودتان بودید. بسیار خوب، شما چه حقی دارید که اعقاب یک‏‎ ‎‏کسی را که برای یک کس دیگر می خواهد سلطنت بکند شما‏‎ ‎‏تعیین می کنید؟ چه حقی دارند پدرهای ما که سرنوشت ما را تعیین‏‎ ‎‏بکنند؟ رژیم سلطنتی خلاف قانون اساسی است، خلاف حقوق‏‎ ‎‏بشر است لهذا نباید باشد. رژیم سلطنتی فاسد است همه اش.‏‎ ‎‏حالا فرضا که خیلی عادل هم باشد لکن خلاف حقوق بشر‏‎ ‎‏است.(318)‏

13 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رأی مردم، اساس جمهوری 

‏باید همه مردم آگاهانه بریزند توی خیابانها و این بنیان فاسد را از‏‎ ‎‏بین بردارند. چیزی دیگر از آن نمانده است جز یک حشاشه ای ـ‏‎ ‎‏چیز مختصری؛ این هم باید با همت شما مردم مسلمان، با همت‏‎ ‎‏ملت ایران، باید این هم از میان برداشته بشود تا ما برسیم به یک‏‎ ‎‏حکومت اسلامی، به یک حکومت عدل، به یک حکومتی که نه‏‎ ‎‏منافع شما را توانَد بخورد، نه تواند به غیر بدهد. ما یک همچو‏‎ ‎‏حکومتی می خواهیم. یک حکومت ملی اسلامی. یک جمهوری‏‎ ‎‏که متکی بر رأی خود مردم باشد. مردم آزادانه رأی بدهند.(319)‏

14 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقلال در تعیین سرنوشت 

‏این ملت الآن ایستاده است و می گوید که ما می خواهیم آزاد‏‎ ‎‏باشیم. این یکی از حقوق بشر است ـ که همه عالَم این معنا را‏‎ ‎‏قائلند ـ و می گویند ما می خواهیم مستقل باشیم. این هم یکی از‏‎ ‎‏حقوقی است که هر کسی سرنوشت خودش باید دست خودش‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 219

‏باشد. و می گویند ما یک حکومت عدل می خواهیم، حکومت‏‎ ‎‏عدل اسلامی می خواهیم.(320)‏

18 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسئولیت طبقه روشنفکر 

‏الآن وقتی است که شما طبقه روشنفکر بیشتر از دیگران مؤاخِذ‏‎ ‎‏هستید، بیشتر از دیگران باید کار بکنید، بیشتر از دیگران مسئول‏‎ ‎‏این مملکت و ملت هستید. همه شما باید هر چه فعالیت دارید،‏‎ ‎‏اولاً در راه این نهضت، این نهضت را به پیش برانید تا اینکه به آخر‏‎ ‎‏برسد و مملکت شما مستقل بشود و این اختناقهایی که تا حالا‏‎ ‎‏بوده است تکرار نشود؛ و ثانیا به استقرار یک حکومت عادل، یک‏‎ ‎‏حکومت عدل و مستند و مبتنی بر آرای خود ملت...(321)‏

15 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی در رأی 

‏من از ملت شریف انتظار دارم که به «جمهوری اسلامی» رأی‏‎ ‎‏دهند که تنها این، مسیر انقلاب اسلامی است و کسانی که مخالف‏‎ ‎‏هستند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند و علمای اعلام‏‎ ‎‏شهرستانها و قرا و قصبات و خود ملت مکلفند که نگذارند کسی‏‎ ‎‏سلب آزادی از کسی بکند و مراقبت کنند آزادانه هر کس رأی خود‏‎ ‎‏را بدهد.(322)‏

9 / 12 / 57

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

شرکت زنان در انتخابات 

‏آنچه لازم است تذکر دهم شرکت زنان مبارز و شجاع سراسر ایران‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 220

‏در رفراندم است. زنانی که در کنار مردان بلکه جلوتر از آنان در‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی داشته اند، توجه داشته‏‎ ‎‏باشند که با شرکت فعالانه خود، پیروزی ملت ایران را هر چه‏‎ ‎‏بیشتر تضمین کنند. شرکت در این امر برای مرد و زن از وظایف‏‎ ‎‏ملی و اسلامی است.(323)‏

4 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادیِ تعیین سرنوشت 

‏رأی من «جمهوری اسلامی» است و من تقاضا دارم کمک کنید به‏‎ ‎‏اسلام، کمک کنید به کشور خودتان، کمک کنید به ملت خودتان، و‏‎ ‎‏به جمهوری اسلامی رأی بدهید. آزادید لکن با آزادی، سرنوشت‏‎ ‎‏خودتان را تعیین کنید. همه قشرها باید رأی بدهند و شرکت کنند،‏‎ ‎‏و همه قشرها آزادند در رأی دادن. تمام قشرها به حقوق خودشان‏‎ ‎‏خواهند رسید.(324)‏

9 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی و حقوق اقلیتهای مذهبی 

‏برادرهای سنی ما مثل ما هستند، با ما هیچ فرقی ندارند در حقوق؛‏‎ ‎‏حقوق همه آنها داده خواهد شد. شرکت کنند آنها هم در آنچه‏‎ ‎‏سرنوشت آنها را تعیین می کند. به حرف اشخاصی که بین آنها‏‎ ‎‏می خواهند تفرقه بیندازند، می خواهند به اسم سنی و شیعه بین ما‏‎ ‎‏برادرها را جدایی بیندازند و منافع ما را به جیب دیگران بکنند، به‏‎ ‎‏حرف اینها اعتنا نکنید.‏

‏     فردا همه ـ شیعه و سنی و اقلیتهای مذهبی ـ همه بیایند و‏‎ ‎‏رأی بدهند و کشور خودشان را از این گرفتاری و آشفتگی‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 221

‏رهایی بخشند. همه اقشار ملت با ملت شریک هستند در حقوق؛‏‎ ‎‏و حقوق همه به آنها داده خواهد شد. اقلیتهای مذهبی در‏‎ ‎‏اسلام احترام دارند، حقوق دارند؛ حقوق آنها داده خواهد شد.‏‎ ‎‏در عمل به مذهب ـ به مذهب خودشان، در رأی دادن برای‏‎ ‎‏وکلای خودشان آزادند. همه اقشار آزاد هستند. و این معنا که بین‏‎ ‎‏شماها پخش می کنند که روحانیون می خواهند حق شما را‏‎ ‎‏نگذارند به شما برسد، بدانید که این خیانتی است که اینها می کنند‏‎ ‎‏به ملت ما. روحانیون در رأس آنها هستند که حقوق را، حقوق‏‎ ‎‏شماها را محترم می شمارند. روحانیون تابع قرآن و اسلام‏‎ ‎‏هستند.(325)‏

9 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی اسلامی 

‏و بعد هم برای مجلس شورا، که در این وقت همه آزادانه رأی‏‎ ‎‏می دهید، و مرد و زنْ آزاد رأی می دهند. مثل زمان سابق نیست که‏‎ ‎‏فقط کلمه «آزادمردان و آزادزنان»! بود و همه در اختناق‏‎ ‎‏به سر می بردند. اسلام شما را آزاد کرده است؛ اسلام مرد و زن را‏‎ ‎‏آزاد فرموده است و همه آزادانه باید رأی بدهید. منتها اشخاصی‏‎ ‎‏را انتخاب کنید که برای اسلام، برای کشور منتج باشند، نافع‏‎ ‎‏باشند؛ خائن نباشند.(326)‏

17 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

ملی بودن رفراندم 

‏شما دیدید که در رفراندم، که آمال یک ملت بود، مسئله ملی بود،‏‎ ‎‏تاریخ سراغ ندارد یک همچو ملی بودن یک رفراندمی را، یک‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 222

‏همچو اشتیاقی که همه داشتند، زن و مرد و جوان و پیر و مریض و‏‎ ‎‏علیل و همه آمدند پای صندوق و رأی دادند، باز یک دسته ای پیدا‏‎ ‎‏شدند که تحریم کردند؛ یک دسته ای پیدا شدند که رفتند با تفنگ‏‎ ‎‏جلویش را گرفتند؛ یک دسته ای پیدا شدند که صندوقها را آتش‏‎ ‎‏زدند. اینها دلشان برای ملت سوخته بود که این کارها را‏‎ ‎‏می کردند؟! یک کار غیر ملی بود؟! یک کار تحمیلی بود؟! یک‏‎ ‎‏زوری در کار بود؟! یک فشاری در کار بود؟! یا با کمال آزادی و‏‎ ‎‏اشتیاق. نه اینکه فقط رأی می خواهند بدهند. اشخاصی این‏‎ ‎‏بچه های کوچکی که وقت رأی دادنشان نشده بود و به آنها گفته‏‎ ‎‏بودند رأی ندهید متأثر بودند، اعتراض می کردند؛ که یک‏‎ ‎‏دسته شان آمدند اینجا، من نصیحتشان کردم؛ دلداری شان دادم.‏‎ ‎‏یک همچو مسئله ای که همه ملت می خواست، همه قشرها‏‎ ‎‏می خواستند، زن و مرد رفتند رأی دادند و قریب به اتفاق رأی‏‎ ‎‏دادند.(327)‏

6 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور بی سابقه مردم در رفراندم 

‏شمایی که طرفدار توده ها هستید خوب، توده ها هرچه می خواهند‏‎ ‎‏شما باید با آنها باشید. توده های ایران رفراندم را نمی خواستند؟‏‎ ‎‏صدِ، 99 تقریبا نرفتند رأی بدهند با آن اشتیاق؟ با آن وضع، که‏‎ ‎‏همه می دانید که حتی مریضها، معلولها رفتند و در بعضی جاها بعد‏‎ ‎‏از اینکه رأی را در صندوقها انداختند، همان جا فوت شدند! به من‏‎ ‎‏این مطلب رسید؛ اینهایی که وقت رأی دادنشان نبود، مثل‏‎ ‎‏بچه های کمتر از سن رأی دادن، اظهار ناراحتی می کردند. یک‏‎ ‎‏عده شان اینجا جمع شد‏‏[‏‏ند‏‏]‏‏. من برایشان صحبت کردم؛ دلداری‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 223

‏دادم به آنها. خوب، یک همچو چیزی که همه ملت می خواست،‏‎ ‎‏چطور شد که این آقایانی که طرفدار ملت هستند مخالفت‏‎ ‎‏کردند؟(328)‏

23 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفراندم 

‏آن طرحی که دولت داده است این است که همان مجلس‏‎ ‎‏مؤسسان با افراد کمتر، از خود ملت، به تصویب ملت، به انتخاب‏‎ ‎‏ملت، اشخاصی انتخاب بشوند؛ و آنها در قانون اساسی، که‏‎ ‎‏پیشنویس شده است، مطالعه کنند؛ و اشکالاتی که روشنفکران و‏‎ ‎‏حقوقدانان و سایر مردم به قانون اساسی، که پیشنویس شده است،‏‎ ‎‏طرح کنند؛ و منتخبین مردم مطالعه کنند؛ و بعد از اینکه آنها‏‎ ‎‏تصویب کردند، باز هم به رفراندم گذاشته شود. با اینکه احتیاج‏‎ ‎‏نیست؛ لکن ما برای اینکه تحکیم بشود مطلب، به نظر عموم‏‎ ‎‏می گذاریم.‏

‏     لکن اگر آن مجلس مؤسسانِ با طول و عرض و عمق، که‏‎ ‎‏دو سال، سه سال، باید طول بکشد تا قانون تصویب بشود، اگر آن‏‎ ‎‏طرح را ما بخواهیم از این روشنفکران غربزده، که بعضی از این‏‎ ‎‏قشرهای روشنفکر هستند، از این مزدوران با توجه، از آنهایی که‏‎ ‎‏می خواهند رژیم سابق را برگردانند و یا شبیه آن را، از آنهایی که از‏‎ ‎‏آن طرف مرزها به آنها کمک می شود، از آنهایی که مزد می دهند به‏‎ ‎‏کارگرها که کار نکنند، از آنهایی که اسلام را کهنه می دانند، از‏‎ ‎‏آنهایی که از اسلام می ترسند، اگر ما بخواهیم تعویق بیندازیم‏‎ ‎‏و آنطوری که آنها با شیطنت طرح کردند و مع الأسف بعض‏‎ ‎‏از اشخاصی که حسن نیت دارند باورشان آمده است، باید‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 224

‏برای اسلام فاتحه بخوانیم؛ باید برای کشور خودمان‏‎ ‎‏فاتحه بخوانیم.(329)‏

25 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آرای عمومی 

‏ما به مردم می گوییم شما نماینده تعیین کنید ـ 75 نفر بنا شده است‏‎ ‎‏نماینده تعیین کنید ـ بیایند این قانون را بررسی کنند. همه آقایان،‏‎ ‎‏هر جا هستند، نماینده خودشان را بفرستند بیایند این قانون را‏‎ ‎‏ببینند. بعد از اینکه این نماینده ها این قانون را قبول کردند، آن وقت‏‎ ‎‏[‏‏به‏‏]‏‏ رأی مردم بگذاریم.(330)‏

27 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انتخاب آزاد

‏منطقی آن است که کار دست خود ملت باشد. ملت یک کسی را‏‎ ‎‏می آید انتخاب می کند، آن هم انتخاب آزاد می کند، و یک کسی را‏‎ ‎‏رئیس جمهور قرار می دهد، ملت اختیار دارد که یک کسی را برای‏‎ ‎‏خودش رئیس جمهور قرار بدهد، بعد که چهار سال گذشت، باز‏‎ ‎‏همین ملت است و همین بساط، باز یکی دیگر را قرار می دهند، یا‏‎ ‎‏اگر این آدم خوبی بود، همین را قرار می دهند. تکلیف صدسال‏‎ ‎‏بعد را من و تو نمی توانیم تعیین کنیم.(331)‏

26 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همراهی با مردم 

‏در هر صورت ما برای خاطر حفظ یک کشوری، برای خاطر‏‎ ‎‏استقلال یک کشوری که باز یک قدرتهایی نیایند دوباره در کشور‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 225

‏ما و بخواهند چه بکنند؛ باید مردم را نگه دارید. هر کدام در هرجا‏‎ ‎‏که هستید مردم را همراه خودتان نگه دارید.(332)‏

15 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور مردم، ضامن بقای کشور و اسلام

‏سرتاسر ایران ملتی است که همان طور که در اول نهضت، حاضر‏‎ ‎‏در صحنه بودند و با حضور خودشان بیمه کردند این کشور را و‏‎ ‎‏اسلام را، الآن هم در سرتاسر کشور همه حضور دارند در‏‎ ‎‏صحنه.(333)‏

22 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ادامه نهضت

‏من از همه ملت ایران تقاضا دارم که همان طور که از اول در میدان‏‎ ‎‏مبارزه با کفر، همه حاضر بودید و در صحنه این مبارزه همه حاضر‏‎ ‎‏بودید، باز هم ادامه بدهید که ادامه این نهضت برای اسلام است و‏‎ ‎‏اسلام عزیز این حق را به ما همه دارد که در راه او هر جانفشانی که‏‎ ‎‏می توانیم و هر اقدامی که می توانیم بکنیم.(334)‏

26 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام خودجوش

‏یک انقلابی بود که خود ملت انجام داد و قیام کرد و خود ملت هم‏‎ ‎‏از خودش دانست این انقلاب را، همان طوری که اسلام را از‏‎ ‎‏خودش می داند و این اسباب این شد که در سرتاسر کشور خود‏‎ ‎‏ملت در همه حوایج اقدام کرد و حاضر در صحنه بود؛ بی تفاوت‏‎ ‎‏نبود، این طور نبود که رها کنند؛ بعد از اینکه انقلاب کردند، رها‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 226

‏کنند و بروند سراغ کارشان.(335)‏

7 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انقلاب، انتخاب مردم

‏ویژگی مهم این انقلاب این است که مردم خودشان انقلاب کردند.‏‎ ‎‏یک کسی نیامده انقلاب را بکند، یک کسی لشکر کشی نکرده‏‎ ‎‏برای انقلاب. خود مردم همین کوچه و بازار و همین مردم عادی و‏‎ ‎‏خصوصا، طبقه مستضعف باصطلاح آنها و طبقه اعلا به نظر ما،‏‎ ‎‏خود اینها بودند که انقلاب کردند و کار را انجام دادند، نه من‏‎ ‎‏می توانم یک همچو کاری بکنم، نه افراد دیگر می توانند یک‏‎ ‎‏همچو کاری بکنند. خداست که دل اینها را قوی کرد و آنها را‏‎ ‎‏دلشان را ضعیف کرد. آنها ترسیدند از شما با همه ساز و برگی که‏‎ ‎‏داشتند و شما نترسیدید از آنها با مشت خالی، انقلاب واقع شد.‏‎ ‎‏حالا هم همین طور است، همان انقلابیها شما هستید و همین شما‏‎ ‎‏هستید که در صحنه حاضرید.(336)‏

19 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور مردم در صحنه

‏مردم زندگی شان سر جای خودش و به زندگی خودشان، روزمره‏‎ ‎‏خودشان دارند ادامه می دهند و همه هم حاضر در وقعه هستند و‏‎ ‎‏در صحنه هستند و کشور را از خودشان می دانند و دولت را از‏‎ ‎‏خودشان می دانند و همه چیزها به دست خودشان است و هر وقت‏‎ ‎‏هم هر یک از شما آقایان ـ خدای نخواسته ـ تخلفی بکنید، خود‏‎ ‎‏مردم به حسابتان می رسند. این مردمند که در صحنه هستند.‏‏(337)‏

16 / 6 / 60

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 227

خدمت به مردم

‏با این حاضر بودن مردم در صحنه به پیش ببریم و با این همراهی‏‎ ‎‏مردم با دولت، هر قصه ای که برای دولت پیش می آید، مردم‏‎ ‎‏پیشقدم هستند. شما ملاحظه بفرمایید پیشترها با فشار ـ الآن هم‏‎ ‎‏جاهای دیگر اینطور است با فشار ـ یک سربازی را می بردند در‏‎ ‎‏جبهه، شما دیدید که به من گفته بودند که شما بگویید، من نشده‏‎ ‎‏یک وقت صحبت کنم، خودشان گفتند؛ به مجرد اینکه گفتند به‏‎ ‎‏اینکه ما سرباز لازم داریم، ما اشخاص لازم داریم، آنجا اینقدر‏‎ ‎‏جمعیت رفت اسم نوشت که صدایشان درآمد که نه نمی خواهیم؛‏‎ ‎‏دیگر بسِ مان است، در صورتی که می روند به جنگ، می روند به‏‎ ‎‏قتال، می روند به کشته شدن. یک همچو مملکتی که اینطور شده‏‎ ‎‏است ـ و به خواست خدا این مطلب شده است، با تأیید خدا این‏‎ ‎‏مطلب شده است ـ این را باید حفظش کرد، باید قدرش را دانست.‏‎ ‎‏ما باید خدمت کنیم به اینها.(338)‏

23 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشریک مساعی ملت و دولت

‏آنچه که باید عرض کنم این است که هیچ کاری در این کشور‏‎ ‎‏نمی شود به خوبی انجام بگیرد، الاّ با تشریک مساعی. اگر بخواهد‏‎ ‎‏ملت ایران بنشیند تا دولت کاری را انجام بدهد، این امری است که‏‎ ‎‏نخواهد شد و اگر دولت بنشیند که ملت کاری را انجام بدهد، آن‏‎ ‎‏هم نخواهد شد. امروز ملت و دولتی در کار نیست، همه ملتند و‏‎ ‎‏همه دولت. عمده، احساس وظیفه است که ما احساس کنیم که در‏‎ ‎‏هر امری از امور که برای اصلاح این کشور عزیز است موظف‏‎ ‎‏هستیم به اینکه کمک کنیم.(339)‏

7 / 10 / 60

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 228

جمهوری اسلامی از آن مردم است

‏هر چه پیروزی نایل این ملت مظلوم ـ که در طول تاریخ مظلوم بود ـ‏‎ ‎‏عاید شده است، از حضور ملت و همه قشرهاست ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ در‏‎ ‎‏صحنه اند و از اینکه جمهوری اسلامی را از خود می دانند، چنانچه‏‎ ‎‏از خودشان است. اسلام اختصاص به شخصی دون شخصی‏‎ ‎‏ندارد. اسلام، اسلام همه است و جمهوری اسلامی خدمتگزار به‏‎ ‎‏همه است و مال همه است.‏

‏     ... این حضور شما در صحنه و پشتیبانی شما از جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و از مجلس و از دولت و از قوّه قضائیه و از ارتش و از سپاه‏‎ ‎‏پاسداران و همه، این رمز پیروزی است که عاید شما شده است و‏‎ ‎‏به شکرانه نعمت پیروزی، مردم را دعوت کنید به اینکه در صحنه‏‎ ‎‏باشند و مردم دنبال این باشند که مشکلاتی که برای دولت یا برای‏‎ ‎‏مجلس یا برای ارتش پیش می آید، ننشینند و نگاه کنند و ناظر‏‎ ‎‏باشند؛ در صحنه باشند و فعالیت کنند. به فعالیت شماهاست که‏‎ ‎‏این جمهوری زنده مانده است و ان شاءالله ، با فعالیتهای شما هم‏‎ ‎‏زنده و شکوفا خواهد بود.(340)‏

11 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسئولیت مردم

‏مردم هم به طور شایسته حضور داشته باشند. مردم اگر حضور‏‎ ‎‏نداشته باشند و خدای نخواسته، لطمه ای به اسلام وارد بشود،‏‎ ‎‏مسئول هستند.(341)‏

13 / 10 / 62

*  *  *

‏ ‏

 

باقی ماندن مردم در صحنه

‏الحمدلله خوب در صحنه هستند مردم، خوب اند خیلی، بسیار‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 229

‏خوب اند، لکن باید باقی بمانند در صحنه، اگر بخواهند یک‏‎ ‎‏زندگی شرافتمندانه داشته باشند، یعنی آدم باشند. ما را آدم‏‎ ‎‏حساب نمی کردند قبلاً. ما را مثل سایر چیزها حساب می کردند.‏‎ ‎‏که یک کالایی بودیم دست آنها که ـ برایمان ـ این به آن‏‎ ‎‏می فروخت، آن به آن می فروخت و چه می کرد، ما این طوری‏‎ ‎‏بودیم. حالا بحمدالله  ‏‏[‏‏مملکت مال‏‏]‏‏ خودمان هست، برای‏‎ ‎‏خودمان هست و امیدوارم ان شاءالله که موفق بشوند به اینکه‏‎ ‎‏خدمت کنند به اسلام، خدمت بکنند به ایران.(342)‏

13 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سرنوشت ایران، سرنوشت همه

‏شما باید در همه صحنه ها و میدانها آن قدری که اسلام اجازه داده‏‎ ‎‏وارد باشید. مثل انتخابات که امروز عملی است که باید انجام‏‎ ‎‏بگیرد و صحبت روز است در ایران، خانمها همان طوری که مردها‏‎ ‎‏فعالیت می کنند برای انتخابات، خانمها هم باید فعالیت بکنند‏‎ ‎‏برای اینکه فرقی ما بین شما و دیگران در سرنوشتتان نیست.‏‎ ‎‏سرنوشت ایران، سرنوشت همه است. یعنی آن قدری که اسلام‏‎ ‎‏خدمت به شما کرد، به مردها آن قدر خدمت نکرد. اسلام، شما را‏‎ ‎‏حفظ کرد و شما متقابلاً اسلام را حفظ بکنید. حفظ اسلام به این‏‎ ‎‏است که این انتخابات که می خواهد مجلس دوم را متحقق کند،‏‎ ‎‏بدانید که انتخابات از اموری است که در سرنوشت شما و در‏‎ ‎‏سرنوشت ما نقش مهم دارد، و بالاترین نقش است، و این‏‎ ‎‏انتخابات است که همه امور کشور را چه در داخل و چه در خارج‏‎ ‎‏باید بگذراند. ولهذا باید شما خانمها یک نقش بسیار فعال داشته‏‎ ‎‏باشید که خدای نخواسته، مجلس یک مجلسی نشود که به واسطه‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 230

‏ورود بعض عناصر غیرصالح بتدریج کشانده بشود به طرف شرق‏‎ ‎‏یا به غرب، و همان بشود که در زمان سابق بود و همان بگذرد بر ما‏‎ ‎‏و شما که در زمان سابق می گذشت.(343)‏

19 / 1 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور مردم، عامل پیروزی

‏و بالاخره ما مردم را لازم داریم، یعنی، جمهوری اسلامی تا آخر‏‎ ‎‏مردم را می خواهد. این مردم اند که این جمهوری را به این جا‏‎ ‎‏رساندند و این مردم اند که باید این جمهوری را راه ببرند تا آخر. و‏‎ ‎‏این شما آقایان هستید که مردم را می توانید، وزارتخانه هایتان‏‎ ‎‏می تواند، اداراتتان می تواند راضی نگه دارد و می تواند ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته ـ اشخاصی در آن باشند که ناراضی باشند، و این را با‏‎ ‎‏قاطعیّت عمل کنید.(344)‏

4 / 6 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مردم تکیه گاه انقلاب

‏انقلاب هایی که در دنیا می شود، به یکی از این دو ابرقدرت متکی‏‎ ‎‏است، ولی انقلاب مردم ما انقلابی است متکی به خود مردم، پس‏‎ ‎‏مردم باید از پیامدهای انقلابشان گله نداشته باشند.(345)‏

18 / 6 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مردم، شریک بزرگ حکومت

‏ما مواجه هستیم با یک ملتی که همه چیز خودش را در طبق‏‎ ‎‏اخلاص گذاشته است و برای اسلام دارد صرف می کند؛ جوانها را‏‎ ‎‏می دهد، جوانها جان خودشان را می دهند، زنها جوانهای عزیز‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 231

‏خودشان را می دهند و با آن شور و شعف، آنها به میدان می روند و‏‎ ‎‏مردم با آن شور و شعف در جبهه و خارج جبهه دارند فداکاری‏‎ ‎‏می کنند. تکلیف ما با اینها چی هست؟ ما چه جواب بدهیم از این‏‎ ‎‏همه جهاتی که اینها عرضه می دارند؟ ما چی داریم که در جواب‏‎ ‎‏آنها بدهیم؟ مع ذلک، باید آن مقداری را که توان هست انجام‏‎ ‎‏بدهیم. شکر این نعمت به این است که ما مردم را شریک بزرگ‏‎ ‎‏بدانیم در این حکومت. حکومت نیست، باید همه خدمتگزار‏‎ ‎‏باشیم برای این ملت، برای این جوانها و برای این پیرها و زنها و‏‎ ‎‏مردها.(346)‏

19 / 3 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مشارکت مردم در امور کشور

‏مردم را در همه امور شرکت بدهیم. دولت به تنهایی نمی تواند که‏‎ ‎‏این بار بزرگی که الآن به دوش این ملت هست بردارد. همان طوری‏‎ ‎‏که ملاحظه می کنید چنانچه این شور و شعف ملت و جوانهای‏‎ ‎‏عزیز نبود، هیچ دولتی نمی توانست مقابله کند با این قدرتهایی که‏‎ ‎‏همه قدرتشان را، قوه شان را پهلوی هم گذاشتند و به ما حمله‏‎ ‎‏کردند. بدون اینکه این ملت همراهی کند ما نمی توانستیم کاری‏‎ ‎‏بکنیم. هر چی داریم از اینهاست و هر چی هست مال اینهاست،‏‎ ‎‏دولت عامل اینهاست، قوه قضائیه عامل اینهاست، قوه اجراییه‏‎ ‎‏عامل اینهاست. قوه مقننه عامل اینهاست؛ ادای تکلیف باید‏‎ ‎‏بکنند، شرکت بدهند مردم را در همه امور. همان طوری که با‏‎ ‎‏شرکت مردم در این جنگ، شما بحمدالله پیروز شدید و پیروزتر‏‎ ‎‏هم خواهید شد، با شرکت اینها شما می توانید اداره کنید این کشور‏‎ ‎‏را. مردم را در امور شرکت بدهید، در تجارت شرکت بدهید، در‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 232

‏همه امور شرکت بدهید. مردم را در فرهنگ شرکت بدهید،‏‎ ‎‏مدارسی که مردم می خواهند درست کنند کارشکنی نکنید‏‎ ‎‏برایشان، البته نظارت لازم است، انتقاد هم لازم است، لکن‏‎ ‎‏کارشکنی نکنید.(347)‏

19 / 3 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حماسه حضور مردم

‏بحمدالله هرچه از عمر با برکت انقلاب شکوهمند اسلامی ما‏‎ ‎‏می گذرد، مردم مسلمان و متعهد کشورمان به اهمیت حضور و‏‎ ‎‏نقش تعیین کننده خود در تمامی صحنه های انقلاب آشناتر‏‎ ‎‏می شوند، و راز دوام و بقا و استحکام قیام الهی خود را بهتر کشف‏‎ ‎‏می نمایند.‏

‏     هم اکنون، با توجه به آگاهی و شعور بالای سیاسی مردم‏‎ ‎‏خداجوی ایران، شاید ضرورتی به یادآوری اهمیت شرکت در‏‎ ‎‏انتخابات نباشد؛ ولی برای احتیاط در ادای تکلیف شرعی ـ‏‎ ‎‏سیاسی خود نکاتی را متذکر می شوم:‏

‏     1ـ از آغاز انقلاب تاکنون، یکی از اهداف شوم و پلیدی که‏‎ ‎‏همواره مورد توجه استکبار جهانی و نوکران خارجی و داخلی آنان‏‎ ‎‏بوده است دور کردن مردم از صحنه های انقلاب و گسستن‏‎ ‎‏پیوندهای پولادین آنان با آرمانهای اجتماعی ـ سیاسی اسلام بوده‏‎ ‎‏است؛ که در راه تحقق آن به انواع حیله ها و ترفندهای گوناگون‏‎ ‎‏متوسل شده اند؛ که بحمدالله سرشان به سنگ خورده است؛ و‏‎ ‎‏ملت پیروز و سرافراز ایران با نمایش قدرت عظیم خود در حوادث‏‎ ‎‏گوناگون انقلاب این حقیقت و واقعیت را به اثبات رسانیده و نشان‏‎ ‎‏داده اند که از دریای خروشان وحدت و انسجام آنان چیزی کم‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 233

‏نشده و نخواهد شد. و جهانخواران ان شاءالله تا ابد حسرت‏‎ ‎‏گسستن اتحاد مقدس مردم ما را به گور خواهند برد. بعید به نظر‏‎ ‎‏نمی رسد که در این روزها یکی از اهداف شرارتهای اخیر‏‎ ‎‏صدامیان در تهدید و ارعاب و ادامه بمبارانها و موشکباران مناطق‏‎ ‎‏مسکونی، علاوه بر سرپوش نهادن بر شکستهای پیاپی خود در‏‎ ‎‏صحنه های نبرد، رسیدن به این هدف باشد که حضور مردم را‏‎ ‎‏تحت الشعاع این جنایات قرار دهد و از هم اکنون هم باید مطمئن‏‎ ‎‏باشیم رسانه های استکباری از عدم حضور مردم در صحنه‏‎ ‎‏انتخابات سخنها خواهند گفت؛ و با تحلیلهای موذیانه و القائات‏‎ ‎‏توأم با تهدید و ارعاب تلاش خواهند نمود ذهنها را به مسائل‏‎ ‎‏دیگر معطوف نمایند. غافل از آنکه امت اسلامی ایران سالهاست‏‎ ‎‏نشان داده اند که از این هیاهوها نمی ترسند، و مقاوم و استوار در‏‎ ‎‏مقابل تمام ابرقدرتها و قدرتها می ایستند؛ و به یاری خداوند‏‎ ‎‏متعال، ملت شریف ایران با حضور گسترده خود انتخابات را در‏‎ ‎‏موعد مقرر و با قدرت و قاطعیت برگزار می کنند؛ و مطمئناً در زیر‏‎ ‎‏موشک و بمب هم اگر قرار بگیرند، به پای صندوقها می روند و به‏‎ ‎‏تکلیف شرعی و الهی خود عمل خواهند نمود.‏

‏     و اینجانب تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت می کنم. و‏‎ ‎‏ان شاءالله دنیا خواهد دید که مردم عزیز ایران چگونه حماسه‏‎ ‎‏حضور گذشته خویش را در سراسر میهن اسلامی تکرار خواهند‏‎ ‎‏کرد.(348)‏

11 / 1 / 67

*  *  *

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 234

  • . منظور، خطاب به هویداست.
  • . خیانتکار، ترسو است.
  • . مراد، محمدرضا شاه است.