انتخابات در اندیشه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

انتخابات در اندیشه امام خمینی (س)

انتخابات در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «انتخابات در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر اول از آثار موضوعی تبیانها است که توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط موسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.این اثر در برگیرنده رهنمودهای امام در خصوص نقش و اهمیت انتخابات و ضرورت حضور گسترده ملت در صحنه های مختلف انقلاب است‏‎.‎

‏‏این کتاب حاوی، معیارهای انتخاب کننده و انتخاب شونده است‏‎. ‎

‏‏در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است‏‎.‎

 ‎ ‎‏ برای مشاهده تصویر کتاب‏‎ ‎‏ اینجا‏‏ را کلیک کنید ‏‎‎‎‎.‎‎‎‎

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 0