ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)

 

کتاب «ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)» دفتر یازدهم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در این اثر افکار و نظرات ایشان در ارتباط با این موضوع در هفت فصل جداگانه با عناوین؛ فرهنگ شهادت، خانواده شهدا، سایر ایثارگران، بستر تاریخی شهادت، ایام الله خونبار در انقلاب اسلامی، اسوه های شهادت در عصر حاضر و احکام و استفتائات مربوط به شهدا، بیان گردیده است.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

برای مشاهده کتاب ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س) اینجا را کلیک کنید.