جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)

جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)‏‎» ‎‏دفتر بیست و چهارم از آثار موضوعی تبیانها ‏‏است که توسط ‏‏موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ‏‏استخراج و تنظیم شده و توسط موسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این اثر بیانات، پیامها، فرمانها و رهنمودهای امام خمینی (س) در زمینه جنگ و دفاع است که در چهار فصل تنظیم یافته است. فصل اول با عنوان «جنگهای حق و باطل» به مباحثی درباره جنگ در قرآن و اهداف جنگهای حق طلبانه و جنگهای باطل و تفاوت ماهوی جنگ ها مربوط می شود. فصل دوم با عنوان ‎»‎‏وجوب دفاع و استقامت» به مباحثی همچون:

ضرورت دفاع، ضرورت آمادگی دفاعی، استقامت در قرآن، ضرورت استقامت، نقش مساجد در جنگ و دفاع اختصاص دارد. در فصل سوم «ویژگی های رزمندگان صدر اسلام» با عناوینی همچون:

فداکاری، عقیده و ایمان، شهادت طلبی توصیف شده است.

فصل چهارم درباره «احکام فقهی دفاع و جهاد» است که با این موضوعات آورده شده است: دفاع فردی، دفاع جمعی، شرایط دفاع، وجوب آموزش و آمادگی دفاعی، وجوب کفایی حضور در جبهه، اذن والدین، احکام دفاع و زمین، دفاع و دولت، احکام اطلاعات از فرماندهان جنگ، احکام سربازی در زمان جنگ، احکام اموال، وسایل، اسلحه و مهمات در جنگ، سپر قرار دادن مردم در جنگ، همکاری با دشمن، پشتیبانی از جنگ، احکام اسرا، غنایم جنگی و احکام متفرقه مربوط به جنگ‏‎.‎

‏‏ در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است‏‎.‎

‏برای مشاهده کتاب جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س) اینجا را کلیک کنید.

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 0