سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)

 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر سی و سوم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.این تبیان سعی دارد تا عمق فرمایش آن پیر فرزانه را که فرمود: «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود.»آشکارتر سازد. مجموعه حاضر مشتمل بر هشت فصل است: ضرورت تشکیل و بقای سپاه، اهداف و مأموریتها، فرهنگ پاسداری، سپاه و مردم، نظم و هماهنگی در سپاه و نقش سپاه در پشتیبانی از جمهوری اسلامی.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای نمایش کتاب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی (س) اینجا را کلیک کنید.