نبوت از دیدگاه امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو
نبوت از دیدگاه امام خمینی(س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

نبوت از دیدگاه امام خمینی(س)

 

نبوت از دیدگاه امام خمینی(س)

کتاب «نبوت از دیدگاه امام خمینی(س)» دفتر چهل و یکم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. امام خمینی، رسالت پیغمبران الهی را در زمین نه به دنیا محدود کرده، و نه در آخرت خلاصه نموده، بلکه آن را یک رسالت واحد برای تربیت و کمال انسانی شناخته و شناسانده است.
مجموعه حاضر با توجه به چنین معرفتی مباحث نبوت را از لابه لای آثار ایشان استخراج و به شکل منظمی در آورده است بطوری که برای خواننده شناختی جامع و کامل از رسالت پیغمبران الهی فراهم می آورد.
این مجموعه در سیزده فصل به شرح ذیل تدوین شده است:
ضرورت ارسال رُسُل، حقیقت نبوت و نبی، خصوصیات انبیای الهی، معجزه، عصمت، مقاصد رسالت انبیا، نکاتی پیرامون مقام و شخصیت انبیا، مقام و شخصیت رسول اکرم، بعثت، معراج، پیرامون وحی و قرآن، جامعیت و خاتمیت اسلام، مباحثی پیرامون دین.
در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای مشاهد کتاب اینجا را کلیک کنید.