جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1367

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)

‏جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)‏

جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)

‏کتاب «جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)‏‎» ‎‏دفتر بیست و چهارم از آثار موضوعی تبیان ها‏‏است که توسط ‏‏موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ‏‏استخراج و تنظیم شده و توسط موسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این اثر بیانات، پیامها، فرمانها و رهنمودهای امام خمینی (س) در زمینه جنگ و دفاع است که در چهار فصل تنظیم یافته است.فصل اول با عنوان «جنگهای حق و باطل» به مباحثی درباره جنگ در قرآن و اهداف جنگهای حق طلبانه و جنگهای باطل و تفاوت ماهوی جنگ ها مربوط می شود.فصل دوم با عنوان‏

‏کتابخانه چندرسانه ای‏

‎«‎‏وجوب دفاع و استقامت» به مباحثی همچون ضرورت دفاع، ضرورت آمادگی دفاعی، استقامت در قرآن، ضرورت استقامت، نقش مساجد در جنگ و دفاع اختصاص دارد.در فصل سوم «ویژگی های رزمندگان صدر اسلام» با عناوینی همچون فداکاری، عقیده و ایمان، شهادت طلبی توصیف شده است.فصل چهارم درباره « احکام فقهی دفاع و جهاد» است که با این موضوعات آورده شده است:دفاع فردی، دفاع جمعی، شرایط دفاع، وجوب آموزش و آمادگی دفاعی، وجوب کفایی حضور در جبهه، اذن والدین، احکام دفاع و زمین، دفاع و دولت، احکام اطلاعات از فرماندهان جنگ، احکام سربازی در زمان جنگ، احکام اموال، وسایل، اسلحه و مهمات در جنگ، سپر قرار دادن مردم در جنگ، همکاری با دشمن، پشتیبانی از جنگ، احکام اسرا، غنایم جنگی و احکام متفرقه مربوط به جنگ‏‎.‎

‏ در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است‏‎.‎

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 0