فصل اول: جنگهای حق و باطل
رواج اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1376

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

رواج اسلام

جنگ برای جذب‎ ‎کفار به دین

‏پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ (عرض کردم من تاریخ درست‏‎ ‎‏نمی دانم اما اینهایی که به گوشم مانده) بعد از اینکه فتح حُنَین کردند، دو‏‎ ‎‏مطلب است که آموزنده است برای اشخاصی که بخواهند چیز بفهمند؛‏‎ ‎‏دو کار ایشان کردند ـ از قراری که در تاریخ است ـ یکی اینکه یکی از سران‏‎ ‎‏این کفار فرار کرد و رفت به جده که توی کشتی بنشیند و فرار کند.‏‎ ‎‏پیغمبر اکرم جُبۀ مبارکشان را ـ به حَسَب این نقل ـ دادند به کسی که ببر‏‎ ‎‏به او بده؛ من از او گذشتم، بیاورش. این ابوسفیان که تا آخر عمرش هم‏‎ ‎‏اسلام نیاورد ‏‏[‏‏به‏‎ ‎‏]‏‏همین صورت بود. آن اولادش هم همین طور. آن‏‎ ‎‏ابوسفیان با این همه چیز و آن کفار قریش با آن همه کذا، غنایم را وقتی‏‎ ‎‏که آوردند، غنایم حنین را جنگ حنین را، وقتی که آوردند حضرت به‏‎ ‎‏اینها داد: صد شتر به این، صد شتر ـ سیصد شتر به این، چقدر شتر به‏‎ ‎‏این، چقدر چیز به اینها داد، با اینکه خوب حضرت می دانست که اینها‏‎ ‎‏کافرند، حضرت که می دانست اینها مشرکند. مقدسین ایستادند که آقا‏‎ ‎‏آخر ما چی داریم، اینها طماعند. حضرت فرمود که اینها شتر بردند، من‏‎ ‎‏همراه شما هستم. شما میل ندارید رسول الله به جای شتر همراه شما‏‎ ‎‏بیاید؟! شما ببینید چه بزرگی بود. چه آدم بزرگی بوده است این مرد. با‏‎ ‎‏قطع نظر از باب نبوت، مغز چه مغز عالی است. از آن طرف کفار قریش را‏‎ ‎‏آنطور استمالت می کند که اینها لااقل اگر در باطن خبیث هستند،‏‎ ‎‏ظاهرشان ظاهرِ مُسلم شود و بیایند بچسبند به اسلام. از این طرف هم‏‎ ‎‏آنهایی که اشکال می کنند، به آنطور نرم و خوب و قشنگ جواب می دهد‏‎ ‎‏و قانعشان می کند.(4)‏

10 / 8 / 56 


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 5

‏ ‏

جنگ برای‎ ‎معنویت

‏جنگهای اسلام را ببینید که با چه اشخاصی، با چه قشرهایی بوده است.‏‎ ‎‏برای منفعت بوده؟ آن وقتی هم که در جنگ حنین بود، یا یکی دیگر از‏‎ ‎‏جنگها، وقتی هم که غلبه کردند، هر چه بود حضرت رسول دادند به خود‏‎ ‎‏همان مشرکین. این هم مال شما. اصلاً مادیت مطرح نیست در‏‎ ‎‏اسلام.(5)‏

29 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ برای انتشار‎ ‎دین حق

‏انبیا که جنگ می کردند با مخالفین توحید مقصدشان این نبود که‏‎ ‎‏جنگ بکنند و طرف را از بین ببرند، مقصد اصلی این بود که توحید را‏‎ ‎‏در عالم منتشر کنند؛ دین حق را در عالم منتشر کنند. آنها مانع بودند.‏‎ ‎‏اینها می دیدند که این مانع را باید برداشت تا به مقصد رسید. رسول‏‎ ‎‏اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ مقصدشان این نبود که مشرکین مکه‏‎ ‎‏را از بین ببرند؛ یا مشرکین جزیرة العرب را از بین ببرند؛ مقصد این بود‏‎ ‎‏که دین اسلام را منتشر کنند؛ و حکومت، حکومت قرآن باشد؛‏‎ ‎‏حکومت اسلام باشد. آنها چون مانع بودند از اینکه این حکومت‏‎ ‎‏اسلامی تحقق پیدا بکند، منتهی به جنگ می شد و معارضه، آنها‏‎ ‎‏معارضه می کردند با حکومت اسلامی؛ اینها مقابله می کردند. ...‏‎ ‎‏جنگهای زیادی که پیغمبر اکرم فرموده است همه برای این معنا بوده‏‎ ‎‏است که موانع را از سر این مقصد الهی، مقصد اعلی که دارند، و آن‏‎ ‎‏تحکیم حکومت اسلامی، حکومت الله ، حکومت قرآن همه برای این‏‎ ‎‏بود. به طوری که اگر معارض با این نبودند، معلوم نبود که جنگی پیش‏‎ ‎‏بیاید.(6)‏

11 / 3 / 58 

*  *  *


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 6

زحمات پیامبر‎ ‎برای نشر اسلام

‏پیغمبر اسلام برای اسلام خیلی زحمت کشیده، تمام عمرش در زحمت‏‎ ‎‏بوده، تمام عمرش. آن وقتی که در مکه بود زحمتش یک طور بود، با آن‏‎ ‎‏رنج و تعبی که بود و مدتها در حبس، یعنی بیرون بود و نمی توانست اصلاً‏‎ ‎‏خودش را نشان بدهد. آن وقت هم که مدینه آمدند جنگهای زیادی که با‏‎ ‎‏مشرکین واقع شد و با خائنها و با گردن کلفتها و با ثروتمندها تا اینها را‏‎ ‎‏بخواهند خاضع کنند برای اسلام. بسته بودند چند نفر را، داشتند‏‎ ‎‏می آوردند. اسیر کرده بودند. فرمود ببین! ما باید با زنجیر اینها را به‏‎ ‎‏بهشت ببریم. جنگهایشان برای این بود که مردم را آدم کنند. نه این بود‏‎ ‎‏که مملکت بگیرند.(7)‏

13 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ برای نماز

‏سیدالشهدا در همان ظهر عاشورا که جنگ بود و آن جنگ بزرگ بود، و‏‎ ‎‏همه در معرض خطر بودند، وقتی یکی از اصحاب گفت: ظهر شده است،‏‎ ‎‏فرمود که یاد من آوردید یاد آوردید نماز را و خدا تو را از نمازگزاران‏‎ ‎‏حساب کند، و ایستاد همان جا نماز خواند. نگفت که ما می خواهیم جنگ‏‎ ‎‏بکنیم. خیر، جنگ را برای نماز کردند.‏

‏     امیرالمومنین وقتی که یک مساله ای، یک چیزی از او پرسیدند، در‏‎ ‎‏همان بحبوحۀ جنگ، ایستاد و جواب داد. یکی گفت: حالا ‏‏[‏‏...‏‎ ‎‏]‏‏من‏‎ ‎‏شمشیر برای این می زنم. ‏‏[‏‏...‌.‏‏]‏

‎     ‎‏جنگ در اسـلام یک چیزی نیست که خـودش یک مطلبـی باشد و‏‎ ‎‏یک چیـزی باشد که طـرحی باشد، جنگ بـرای این است که آن‏‎ ‎‏زبالـه هایی که هستند، آنهـایی که مانع از پیـاده شدن اسلام هستند،‏‎ ‎‏آنهـایی که مانع از تـرقّی مسلمین هستند، آنها را از بین راه بردارند.‏‎ ‎‏مقصد این است که اسلام را پیاده کنند و با اسلام، انسان درست‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 7

‏کنند.(8)‏

14 / 3 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ برای اسلام

‏برای اسلام. صدر اسلام در یک چند سال چندین جنگ، هشتاد تا،‏‎ ‎‏چقدر جنگ واقع شد.(9)‏

12 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ برای مقاتله‎ ‎با کفار

‏پیغمبر اسلام تا آن وقتی که در بستر مرگ خوابیده بود، جیشش را‏‎ ‎‏فرستاده بود و بیرون مدینه تجهیز کرده بود برای مقابله با کفار.(10)‏

8 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ برای‎ ‎مصلحت اسلام

‏حضرت امیر سه جنگی را که کرده است با اصحاب پیغمبر، با نزدیکان‏‎ ‎‏پیغمبر، با مقدسهای حقه باز کرده است و این برای مصلحت اسلام بوده‏‎ ‎‏است. گرچه من می دانم که در بعض دلها اشکال به حضرت امیر هم‏‎ ‎‏هست، بعضی اشخاص به حضرت امیر هم اشکال دارند، ولو جرات‏‎ ‎‏نمی کنند بگویند که «چرا با مسلمانها جنگ کرده است!» لکن حضرت‏‎ ‎‏امیر تابع اسلام است، اسلام بگوید با مسلمین جنگ کن، جنگ می کند؛‏‎ ‎‏بگوید با کفار جنگ کن، جنگ می کند، وقتی بنا شد یک طایفه ای از‏‎ ‎‏مسلمین، اینها توطئه کردند برای اینکه اسلامی که می خواهد متولد‏‎ ‎‏بشود، این را از بین ببرند و یک دستۀ دیگر هم اغفال کردند دنبال این‏‎ ‎‏معنا، تکلیف حضرت امیر ـ‌سلام الله علیه‌ است که شمشیر را بکشد و در‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 8

‏سه جنگ با مسلمین ‏‏[‏‏یعنی‏‎ ‎‏]‏‏کسانی که اظهار اسلام می کردند و فریاد‏‎ ‎‏اسلام می کشیدند و همه شان هم از صدام مسلمانتر بودند، شمشیر را‏‎ ‎‏بکشد و در سه جنگ با مسلمانها جنگ بکند برای اطاعت امر خدا و برای‏‎ ‎‏حفظ اساس اسلام. ‏

‏     آن روزی که اساس اسلام و اساس دیانت اسلام بستگی دارد به‏‎ ‎‏جنگ کردن با کسانی که اظهار اسلام می کنند یا واقعاً هم مسلمان‏‎ ‎‏هستند، وقتی بنابراین شد، شمشیر را باید بکشند مسلمین و با آنها‏‎ ‎‏جنگ بکنند.(11)‏

15 / 1 / 64 

*  *  *

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 9