فصل دوم: وجوب دفاع و استقامت
ضرورت دفاع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1384

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ضرورت دفاع

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت دفاع

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از اسلام،‎ ‎وظیفه همگانی

‏اکنون وظیفۀ عموم مسلمانان و خصوص علمای اعلام و روشنفکران و‏‎ ‎‏دانشگاهیهای علوم قدیمه و جدیده است که برای دفاع از اسلام عزیز و‏‎ ‎‏حفظ احکام حیاتبخش آن، که ضامن استقلال و آزادی است، و از میهن‏‎ ‎‏بزرگ خود ـ که مهد بزرگان و آزادیخواهان بوده و اکنون در شرف سقوط‏‎ ‎‏است ـ از فرصت استفاده کنند و گفتنیها را بگویند و بنویسند و به گوش‏‎ ‎‏مقامات بین المللی و سایر جوامع بشری برسانند، و بر ارتش و سران آن‏‎ ‎‏است که خود را از ننگ اسارت در دست اجانب نجات دهند و مملکت‏‎ ‎‏خود را از هلاکت و سقوط برهانند.(62)‏

21 / 8 / 56 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از اسلام‎ ‎مستلزم رنجهاست

‏ملـت بـاید بدانند که آزادیخواهـان جهـان به آسـانی به آزادی دست‏‎ ‎‏نیافتـه اند. پیغمبـر اسلام(ص) با آن زحمـات و رنجهای طاقتفرسـا در‏‎ ‎‏راه هـدف از جهـاد با ستمکاران تـا آخر عمر دست نکشیـد،‏‎ ‎‏امیرالمومنین ـ علیه السلام ـ عمر خود را در پیکار با ستمگران که خود را‏‎ ‎‏مسلمان معرفی می کردند به سر برد. دفـاع از حق و اسلام از بزرگتـرین‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 51

‏عبادات است.(63)‏

22 / 5 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تربیت مجاهد در‎ ‎مقابل کفار

‏اسـلام رزمنـده می خواهـد؛ جنگجـو می خواهد در مقابـل کفّار، در‏‎ ‎‏مقابـل‌آنهـایی که هجـوم می کنند بـه مملکت مـا، اسلام مجاهد‏‎ ‎‏می خواهـد درست کنـد، نمی خواهـد یک نفر آدم عیّاش درست‏‎ ‎‏کند.(64)‏

17 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب دفاع‎ ‎همگانی در برابر‎ ‎هجوم دشمن

‏اگر یکوقت خدای نخواسته، یک هجومی به مملکت اسلامی بشود، باید‏‎ ‎‏همۀ مردم، یعنی مرد و زن مساله دفاع دیگر اینطور نیست که تکلیف‏‎ ‎‏مال مرد باشد، تکلیف مال یک دسته ای باشد، همه باید بروند و دفاع‏‎ ‎‏بکنند از مملکت خودشان. (65)‏

5 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع

تا سر‌حد جان

‏امریکای جنایتکار و شوروی بدانند که ما با تمام قدرت در مقابل تجاوز‏‎ ‎‏هر دولتی به کشور ما ایستاده و از میهن عزیز و اسلام بزرگ تا سر حد‏‎ ‎‏جان دفاع می کنیم.(66)‏

23 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع، تکلیف‎ ‎شرعی و ملی

‏دفاع از اسلام و کشور اسلامی، امری است که در مواقع خطر، تکلیف‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 52

‏شرعی، الهی و ملی است؛ و بر تمام قشرها و گروهها واجب است.(67)‏

1 / 12 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع، وظیفه‎ ‎همگانی

‏وظیفۀ ماست که در مقابل ابرقدرتها بایستیم و قدرت ایستادن هم‏‎ ‎‏داریم.(68)‏

1 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم مهیا شدن‎ ‎برای دفاع

‏قضیۀ جهاد یک قضیه است، قضیۀ دفاع قضیۀ دیگر. قضیۀ جهاد یک‏‎ ‎‏شرایطی دارد. برای اشخاص خاصی هست. برای گروه معینی هست با‏‎ ‎‏شرایطی. لکن قضیۀ دفاع، عمومی است. مرد، زن، بزرگ، کوچک، پیر،‏‎ ‎‏جوان همان طوری که عقل انسان هم آن حکم می کند که اگر کسی هجوم‏‎ ‎‏آورد برای منزل یک کسی، اهالی آن منزل، هریک که هست دفاع‏‎ ‎‏می کنند از خودشان. چنانچه هجوم آورد کسی به شهر یک کسی، اهالی‏‎ ‎‏شهر برای حفظ جهات خودشان دفاع می کنند. دیگر اینجا هیچ شرطی‏‎ ‎‏نیست. همه دفاع باید بکنند. و اگر به کشور ما، کشور اسلامی ما هجوم‏‎ ‎‏بکنند و بخواهند تعدی بکنند، تجاوز بکنند، بر همۀ افراد مملکت، بر‏‎ ‎‏همۀ افراد کشور، چه زن، چه مرد، کوچک، بزرگ اینجا دیگر شرطی‏‎ ‎‏نیست، بر همه واجب است که دفاع کنند. و لهذا حال دفاع فرق دارد با‏‎ ‎‏حال جهاد. حال جهاد شرایط دارد، حال دفاع شرطی ندارد. باید دفاع‏‎ ‎‏بکنند. حتی یک پیرمردی هم که خیلی کار از او نمی آید باید شرکت کند‏‎ ‎‏در دفاع. آنقدر که می تواند دفاع کند.(69)‏

28 / 1 / 59 

*  *  *


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 53

وجوب دفاع از‎ ‎اسلام

‏امروز جنگ بین اسلام و کفر است، و بر همۀ مسلمین واجب است که‏‎ ‎‏دفاع کنند از اسلام.(70)‏

4 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع بر همه واجب‎ ‎است

‏تکلیف ما این است که از اسلام صیانت کنیم و حفظ کنیم اسلام را.‏‎ ‎‏کشته‌بشویم تکلیف را عمل کرده ایم، بکشیم هم تکلیف را عمل‏‎ ‎‏کرده ایم.‌این همان منطقی است که ما در اول هم، که با این رژیم‏‎ ‎‏فاسد‌پهلوی مخالفت می کردیم، منطق ما همین بود. منطق این نبود‏‎ ‎‏که‌ما حتماً باید پیش ببریم، منطق این بود که برای اسلام مشکلات‏‎ ‎‏پیدا‌شده است. احکام اسلام دارد از بین می رود، مظاهر اسلام دارد از‏‎ ‎‏بین می رود و ما مکلّفیم که به واسطۀ قدرتی که هر چه قدرت داریم،‏‎ ‎‏مکلّفیم که با آنها مقابله کنیم. کشته هم بشویم اهمیتی ندارد،‏‎ ‎‏بکشیم‌هم، که ان‌شاءالله ، موفق خواهیم شد، به جنّت و به بهشت‏‎ ‎‏ان شاءالله .‏

‏     شما هیچ وقت از هیچ چیز هراس نداشته باشید. شما برای حفظ‏‎ ‎‏اسلام دارید جنگ می کنید و او‏‎[1]‎‏ برای نابودی اسلام. الآن اسلام به تمامه‏‎ ‎‏در مقابل کفر واقع شده است و شما باید از اسلام پایداری کنید و حمایت‏‎ ‎‏کنید و دفاع کنید. دفاع یک امر واجبی است بر همه کس. بر هر کس که‏‎ ‎‏هر مقدار قدرت دارد، باید دفاع بکند از اسلام.(71)‏

8 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع اطاعت امر‎ ‎خداست

‏دفاع بر هر مسلمی، بر هر انسانی دفاع واجب است. و ما به حسَب امر خدا‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 54

‏دفاع کردیم از خودمان و دفاع از اسلام، نه دفاع از کشور خودمان‏‎ ‎‏فقط.(72)‏

‏ ‏

16 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از اسلام یک‎ ‎امر عمومی

‏همه توجه داشتـه باشند که ما وظیفه داریم که این اسلامی که الآن به‏‎ ‎‏ما‌رسیده حفظش کنیم تا آن فرد آخری هم که ـ خدای نخواسته ـ‌کشته‏‎ ‎‏می شود، موظف برای حفظ اسلام، برای دفاع از ملت، دفاع از کیان‏‎ ‎‏اسلامی، دفاع از کشور اسلامی تا آن آخر زن و مرد، بچه و بزرگ‏‎ ‎‏مکلف اند‌که دفاع کنند. مساله دفاع یک امر عمومی است برای همه؛‏‎ ‎‏هر‌کس قدرت دارد دفاع کند. به هر مقدار که قدرت دارد دفاع کند‏‎ ‎‏از‌کشور‌اسلام، باید دفاع کند. اسلام و احکام اسلام آن قدر اهمیت دارد‏‎ ‎‏که‌پیغمبرها برای احکام خدا و برای خدا خودشان را فدا کردند و در‏‎ ‎‏اسلام،‌از صدر اسلام به بعد، بزرگان اسلام خودشان را فدا کردند برای‏‎ ‎‏اسلام. وقتی یک همچه مطلبی است و یک همچه امانتی از جانب خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی، به ما سپرده شده است، ما موظفیم همه مان برای‏‎ ‎‏حفظش و نباید بترسیم از اینکه چند نفر کشته شدند، چند نفر را با‏‎ ‎‏بمب‌کشتند، چند نفر را انفجار حاصل شد؛ هیچ ابداً این حرفها نیست.‏‎ ‎‏اسلام نه وابسته به من است و نه وابسته به تو. اسلام از خداست و همۀ‏‎ ‎‏ما‌مکلف برای حفظ او هستیم و با قدرت و قوّت حفظ می کنیم او را...‏‎ ‎‏وقتی کشور اسلام مورد تهدید دشمنهای اسلام است، دفاع از کشور‏‎ ‎‏اسلام و نوامیس مسلمین بر همۀ ما، بر تمام ما واجب است؛ با‏‎ ‎‏همۀ‌کوشش واجب است... ما برای حفظ اسلام دفاع باید بکنیم، برای‏‎ ‎‏حفظ مملکت اسلامی دفاع باید بکنیم... ما که اسلام را خواستیم‏‎ ‎‏و‌می خواهیم، اسلام اجازه نمی دهد که ما تعدی کنیم به یک‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 55

‏کشوری،‌لکن فرموده است که اگر به شما تعدی کردند، بزنید تو‏‎ ‎‏دهنشان!(73)‏

27 / 5 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع، حق انسانی

‏بسیاری از امور است که انسان از آن خوشش نمی آید، لکن وقتی که‏‎ ‎‏تحقق پیدا کرد می بیند، خیرش در آن بوده است؛ ‏عَسی اَن تَکرَهُوا شَیئاً وَ‎ ‎هُوَ خَیرٌ لَکُم.‎[2]‎‏ ما و ملت اسلامی ما جنگجو و هجومگر نبوده ایم و نیستیم و‏‎ ‎‏از این جنگ تحمیلی هم خوشمان نمی آمد و کراهت داشتیم که دو‏‎ ‎‏طایفه از مستضعفان به تحریک مستکبران و تحریک امریکا و اغفال‏‎ ‎‏حزب بعث، به روی یکدیگر حربه بگشایند و آتش. لکن همه می دانید و‏‎ ‎‏همه هم در جهان می دانند که این جرم متوجه به حزب بعث و صدام و‏‎ ‎‏صدامیان است. در عین حالی که ما از جنگ گریزان هستیم، لکن دفاع،‏‎ ‎‏که حق هر انسانی است و واجب است بر هر انسانی دفاع از خود و دفاع از‏‎ ‎‏کشور خود و دفاع از دین خود، ما به عنوان دفاع در مقابل این قدرتها‏‎ ‎‏ایستاده ایم.(74)‏

11 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عقلی بودن دفاع

‏دفاع که یک مساله عقلی است. یک مساله ای است که حتی حیوانات هم‏‎ ‎‏اصلاً وقتی بخواهند حمله کنند، دفاع می کنند. دفاع یک مساله طبیعی‏‎ ‎‏است.(75)‏

22 / 3 / 61

*  *  *


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 56

عدم نیاز به مجوز‎ ‎در دفاع

‏دفاع را احدی از مسلمین نیست که، احدی از علمای اسلام نیست که‏‎ ‎‏بگوید دفاع در اسلام نیست. دفاع هیچ احتیاج به یک ولی ای ندارد، هیچ‏‎ ‎‏احتیاج به یک امامی ندارد. تمام مسلمین اگر یک وقت بنا شد برشان‏‎ ‎‏هجمه بشود، خودشان باید دفاع کنند، مستقل اند در این امر. و کشور‏‎ ‎‏ایران مستقلاً، ولو اینکه ولی فقیه هم نگوید، ولو این که علما هم نگویند‏‎ ‎‏ـ‌با اینکه می گویند آنها هم ـ مردم مکلف شرعی هستند به اینکه دفاع‏‎ ‎‏کنند و حکم عقلشان این است که از کشور خودشان، از ناموس خودشان،‏‎ ‎‏از مال خودشان دفاع کنند.(76)‏

‏ ‏

15 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب تعلیم دفاع

‏من امیدوارم که شما بپذیرید و شما هم به آن وظایفی که باید عمل کنید‏‎ ‎‏که هم در میدان تحصیل که یکی از امور مهمه است مجاهده کنید و هم‏‎ ‎‏در میدان دفاع از اسلام، این از مهماتی است که بر هر مردی، بر هر زنی،‏‎ ‎‏بر هر کوچک و بزرگی جزء واجبات است. دفاع از اسلام، دفاع از کشور‏‎ ‎‏اسلامی، احدی از علمای اسلام، احدی از اشخاصی که در اسلام زندگی‏‎ ‎‏کرده اند و مسلم هستند، در این جهت خلاف ندارند که این واجب است.‏‎ ‎‏آن چیزی که محل حرف است، محل صحبت است، قضیۀ جهاد اولی‏‎ ‎‏است، آن بر زن واجب نیست، اما دفاع از حریم خودش، از کشور خودش،‏‎ ‎‏از زندگی خودش، از مال خودش و از اسلام، دفاع بر همه واجب است. اگر‏‎ ‎‏دفاع بر همه واجب شد، مقدمات دفاع هم باید عمل بشود، از آن جمله‏‎ ‎‏قضیۀ اینکه ترتیب نظامی بودن، یادگرفتن انواع نظامی بودن را برای‏‎ ‎‏آنهایی که ممکن است. اینطور نیست که واجب باشد بر ما که دفاع کنیم و‏‎ ‎‏ندانیم چه جور دفاع کنیم، باید بدانیم چه جور دفاع می کنیم.(77)‏

11 / 12 / 64


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 57

وجوب دفاع از‎ ‎اسلام و جمهوری‎ ‎اسلامی

‏از امور مهمه ای که بر همۀ ما واجب است، دفاع از اسلام، دفاع از جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی است و آن بستگی دارد به وحدت. هر کس در هر لباسی باشد و‏‎ ‎‏در هر مکانی باشد و زبانش جریان پیدا کند برای اینکه ولو به‏‎ ‎‏واسطه هایی بخواهد ایجاد اختلاف بکند بین شما، این از جنود ابلیس‏‎ ‎‏است و مطرود است پیش خدا و مسئول است پیش خدا ولو اینکه یک‏‎ ‎‏آدمی باشد که نماز شبش ترک نمی شود.‏

‏     این مساله، مساله مهمی است، مساله وحدت بین شما و وحدت همۀ‏‎ ‎‏قشرهای مختلف ایرانی یک امر مهمی است برای حفظ کیان اسلام که‏‎ ‎‏واجب است بر همۀ ما، چنانچه بر همۀ ما واجب است که به هر طور‏‎ ‎‏می توانیم دفاع کنیم از اسلام. امروز قضیه،‌قضیۀ دفاع است، دفاع از یک‏‎ ‎‏قدرتهایی که می خواهند حمله کنند، می خواهند به هر طوری شده است‏‎ ‎‏باز شما را و ما را برگردانند به اسارت اولی و این دفعه اگر آنها خدای‏‎ ‎‏نخواسته یک قدرتی پیدا کنند ، مثل سابق نیست. آنها اساس اسلام را از‏‎ ‎‏بین می برند؛ برای اینکه دیدند اسلام است که می تواند کار بکند و در‏‎ ‎‏مقابل بایستد . و این یک فریضه ای است بر همۀ ما، از اهم فرایض است‏‎ ‎‏حفظ اسلام؛ یعنی، حفظ اسلام از حفظ احکام اسلام بالاتر است؛ اساس‏‎ ‎‏اسلام اول است ، دنبال او اساس احکام اسلام است. و بر همۀ ما ، بر همۀ‏‎ ‎‏شما به مقداری که قدرت داشته باشیم، به مقداری که توانایی داشته‏‎ ‎‏باشیم واجب است که جدیت کنیم در اینکه این دفاع مقدس را ما به طور‏‎ ‎‏شایسته عمل بکنیم .(78)‏

28 / 4 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جهاد در راس تمام‎ ‎احکام اسلام

قُل اِن کانَ ابآؤُکُم وَ ابنآؤکُم وَ اخوانُکُم وَ ازواجُکُم وَ عَشیرَتُکُم وَ اموالٌ اقتَرَفتُمُوها‎ ‎وَ تِجارَةٌ تَخشَونَ کَسادَها وَ مَساکِنُ تَرضَونَها احَبَّ الَیکُم مِنَ الله ِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 58

فی سَبیلِهِ فَتَربَّصُوا حَتّی یَاتِیَ الله ُ بِاَمرِهِ وَ الله ُ لا یَهدِی القَومَ الفاسِقینَ؛‎[3]‎‏ خطاب به‏‎ ‎‏مصلحت اندیشان و سازشکاران و متاسفان برای شهادت جوانان و از‏‎ ‎‏دست رفتن مالها و جانها و خسارتهای دیگر وارد شده و جالب آنکه بعد از‏‎ ‎‏حبّ خدای تعالی و رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ در بین تمام احکام‏‎ ‎‏الهی، جهاد فی سبیل الله را ذکر فرموده و تنبه داده که جهاد فی سبیل الله ‏‎ ‎‏در راس تمام احکام است که آن حافظ اصول است و تذکر داده که در‏‎ ‎‏صورت قعود از جهاد، منتظر عواقب آن باشید، از ذلت و اسارت و بر‏‎ ‎‏بادرفتن ارزشهای اسلامی و انسانی و نیز از همان چیزها که خوف آن را‏‎ ‎‏داشتید از قتل عام صغیر و کبیر و اسارت ازواج و عشیره. و بدیهی است که‏‎ ‎‏همۀ اینها پیامد ترک جهاد، خصوصاً جهاد دفاعی است.(79)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

6 / 5 / 66

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 59

  • )) مراد، صدام حسین رئیس جمهور عراق است.
  • )) «بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما نیکوست»؛ (بقره /  216).
  • )) توبه /  24.