فصل چهارم: احکام فقهی جنگ و دفاع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1393

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم: احکام فقهی جنگ و دفاع

‏ ‏

‏ دفاع فردی‏

‏ دفاع جمعی‏

‏ شرایط دفاع‏

‏ وجوب آموزش و آمادگی‏‎ ‎‏     دفاعی‏

‏ وجوب کفایی حضور در‏‎ ‎‏     جبهه‏

‏ اذن والدین‏

‏ دفاع و زمین‏

‏ دفاع و دولت‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ اطاعت از فرماندهان جنگ‏

‏ سربازی در زمان جنگ‏

‏ احکام اموال، وسایل، اسلحه و‏‎ ‎‏     مهمات جنگ‏

‏ سپر قرار دادن مردم در جنگ‏

‏ همکاری با دشمن‏

‏ پشتیبانی از جنگ‏

‏ احکام مربوط به اسرا‏

‏ احکام مربوط به غنایم جنگی‏

‏ احکام متفرقه مربوط به جنگ‏

‏ ‏


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 113

‏ ‏

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 114