فصل چهارم: احکام فقهی جنگ و دفاع
شرایط دفاع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1396

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شرایط دفاع

جبهه بر بالغین‎ ‎واجب است

سؤال:‏ آیا پسری که هنوز به سن بلوغ نرسیده، می تواند در جبهه ها‏‎ ‎‏شرکت نماید؟ و آیا اجازۀ پدر و مادر شرط است؟ اجازۀ والدین در مورد‏‎ ‎‏افراد بالغ چگونه است؟‏

جواب:‏ مادامی که جبهه ها نیاز به نیرو دارد، رفتن به جبهه بر بالغین‏‎ ‎‏واجب است و رضایت والدین شرط نیست و بر غیر بالغ واجب نیست ولو‏‎ ‎‏با اجازۀ ولی شرعی اقدام نماید.(221)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم الزام حضور‎ ‎بیماران در جبهه ها

سؤال: ‏اینجانب جوانی هفده ساله هستم و مدت ده سال است که مبتلا به‏‎ ‎‏مرض صرع می باشم، با توجه به فتوای امام که شرکت در جنگ تحمیلی‏‎ ‎‏واجب کفایی است، آیا شرکت اینجانب در جبهه الزامی است؟ لازم به تذکر‏‎ ‎‏است که پدرم مرا به خاطر این بیماری از رفتن به جبهه باز می دارد.‏

جواب:‏ اگر از جهت مرض، از شرکت در جبهه معذور هستید، الزامی‏‎ ‎‏ندارید.(222)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خدمت پشت‎ ‎جبهه برای ناتوانان

شرایط دفاع

سؤال:‏ وظیفه کسانی که قدرت نظامی ندارند در شرایط جنگ چیست؟‏

جواب:‏ می توانند در پشت جبهه خدماتی را که توان آن را دارند عهده دار‏‎ ‎‏شوند.(223)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نرفتن به جبهه تابع‎ ‎مقررات

سؤال:‏ جوانی هستم 22 ساله علاقه زیادی به جبهه رفتن دارم ولی‏‎ ‎‏پدری دارم 80 سال سن دارد و 12 سال است سکته نموده و یک طرف‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 128

‏بدنش فلج است و نمی تواند راه برود و تمام کارهای وی با من است چون‏‎ ‎‏تنها اولاد پسر وی می باشم، و اگر یک روز نباشم کسی نیست کارهای وی‏‎ ‎‏را انجام دهد، لطفاً تکلیف اینجانب را در رفتن به جبهه یا ماندن در خانه‏‎ ‎‏و کمک کردن به پدر روشن فرمایید.‏

جواب:‏ اگر از نظر مقررات رفتن به جبهه بر شما لازم نشده به پدر خود‏‎ ‎‏کمک کنید.(224)‏

*  *  *

‏ ‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 129