فصل چهارم: احکام فقهی جنگ و دفاع
وجوب آموزش و آمادگی دفاعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1397

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

وجوب آموزش و آمادگی دفاعی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

وجوب یادگیری‎ ‎فنون نظامی

سؤال:‏ آیا یادگیری فنون نظامی واجب است؟‏

جواب:‏ بر همه واجب کفایی است و با اقدام عدد کافی، از دیگران ساقط‏‎ ‎‏می شود.(225)‏

‏ ‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تجهیز جوانان

‏اگر یک ملت که همه جوانهایش مجهز باشند به همین جهازی علاوه بر‏‎ ‎‏جهاز دینی و ایمانی که دارند، مجهز به جهازهای مادی هم باشند،‏‎ ‎‏سلاحی هم باشند و یاد گرفته باشند، همچی نباشند که یک تفنگی‏‎ ‎‏دستشان آمدند ندانند با آن چه بکنندش. باید یاد بگیرید و یاد بدهید‏‎ ‎‏رفقایتان را. جوانها را یادشان بدهید.(226)‏

4 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آمادگی ملت

‏ملت ما باید مجهّز باشند. جوانهای ما باید تدریب‏‎[1]‎‏ کنند، مجهز باشند؛‏‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 129

 

‏برای اینکه ما ممکن است در آتیه یک جنگهای طولانی تری داشته‏‎ ‎‏باشیم و برای اسلام باید جنگ بکنیم، برای اسلام باید فداکاری‏‎ ‎‏بکنیم.(227)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

8 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تعلیم فنون نظامی‎ ‎بالاترین ارزش

‏شما عزیزان و جوانان بزرگوار باید بدانید که حفظ و حراست اسلام و‏‎ ‎‏کشور اسلامی و دین حق از بزرگترین طاعاتی است که از صدر عالم‏‎ ‎‏تا‌کنون انبیای معظّم و اولیای بزرگ ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ در‏‎ ‎‏راه‌آن کوشش جانفرسا نموده و از هیچ فداکاری دریغ ننموده اند و‏‎ ‎‏تربیت‌و تعلیم و تعلم فنون نظامی در راه این هدف ارزنده ترین‏‎ ‎‏ارزشهاست، و تا شما جوانان بیدار و سایر قشرهای ملت بزرگ با این شور‏‎ ‎‏و شعور در صحنه حاضرید به کشور و جمهوری اسلامی آسیبی نخواهد‏‎ ‎‏رسید.(228)‏

4 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب مقدمات‎ ‎دفاع

‏اگر دفاع بر همه واجب شد، مقدمات دفاع هم باید عمل بشود، از آن جمله‏‎ ‎‏قضیۀ اینکه ترتیب نظامی بودن، یادگرفتن انواع نظامی بودن را برای‏‎ ‎‏آنهایی که ممکن است. اینطور نیست که واجب باشد بر ما که دفاع کنیم و‏‎ ‎‏ندانیم چه جور دفاع کنیم، باید بدانیم چه جور دفاع می کنیم.(229)‏

11 / 12 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیجی شدن ملت

‏ملتی که در خط اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله ـ و مخالف با‏‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 130

‏استکبار و پول پرستی و تحجرگرایی و مقدس نمایی است، باید همۀ‏‎ ‎‏افرادش بسیجی باشند و فنون نظامی و دفاعی لازم را بدانند، چرا که در‏‎ ‎‏هنگامۀ خطر ملتی سربلند و جاوید است که اکثریت آن آمادگی لازم‏‎ ‎‏رزمی را داشته باشد.(230)‏

‏ ‏

‏ ‏

2 / 9 / 67

*  *  *

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 131

  • )) تدریب: آموزش نظامی.