فصل چهارم: احکام فقهی جنگ و دفاع
وجوب کفایی حضور در جبهه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1398

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

وجوب کفایی حضور در جبهه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم حضور در‎ ‎جبهه

‏اشخاص اگر چنانچه، یک وقت احتیاج به آنها شد باز بروند به جبهه ها؛‏‎ ‎‏اگر احتیاج باشد واجب است بروند، اگر احتیاج نباشد، نه، لازم نیست.‏‎ ‎‏گاهی وقتها هم آنها می گویند نباید بیایند و کمک‌کنند.(231)‏

‏ ‏

4 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب کفایی‎ ‎حضور در جبهه ها

‏وقتی اعراض و نفوس مسلمین در معرض خطر است، برای همۀ ما واجب‏‎ ‎‏است که اگر به اندازۀ کافی ندارند آنها جمعیت، پاشیم‌برویم؛ آن که‏‎ ‎‏می تواند باید پا بشود برود. برای همه واجب است.(232)‏

10 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارجحیت حضور‎ ‎در جبهه ها

سؤال:‏ با توجه به نیاز مبرم جبهه ها به طلاب علوم دینی عزیمت ایشان‏‎ ‎‏به جبهه یا ادامه درس کدامیک ارجحیت دارد؟‏

جواب:‏ رفع نیازمندیهای جبهه در حال حاضر مقدم است.(233)‏

*  *  *


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 131

حضور در جبهه ها‎ ‎واجب کفایی

سؤال:‏ در چه صورت شرکت در جبهه اسلام بر همگان واجب است؟‏

جواب:‏ در موقعی که اسلام یا بلد اسلامی مورد هجوم واقع شود و به قدر‏‎ ‎‏کفایت نیروی مدافع در جبهه حاضر نشده باشد.(234)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اطمینان از کفایت‎ ‎نیرو در جبهه

سؤال:‏ اگر انسان شک کند که مجاهدین حق به حد کافی هستند یا نه، آیا‏‎ ‎‏شرکت در جبهه بر او واجب است یا نه؟‏

جواب:‏ تا اطمینان به وجود نیروی کافی در جبهه حاصل نشود شرکت‏‎ ‎‏واجب است.(235)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفع نیاز جبهه اولی‎ ‎است

سؤال:‏ اینجانب در کارگاهی مشغول فعالیتهای صنعتی هستم و هدفم‏‎ ‎‏ابتکار و کمک به صنایع کشور است و قبلاً هم طرحی در زمینۀ استفاده از‏‎ ‎‏انرژی خورشیدی هم داشته ام که فعلاً ناتمام مانده، آیا مصلحت اقتضا‏‎ ‎‏می کند که کارم را رها کرده و به جبهه ها بروم؟‏

جواب:‏ تا وقتی که جبهه ها نیاز به نیرو دارد، شرکت در جبهه واجب‏‎ ‎‏است.(236)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم حضور در‎ ‎جبهه تابع مقررات

سؤال:‏ من در دادگاه ویژه اراضی کار می کنم و خیلی مشتاقم که به جبهه‏‎ ‎‏بروم ولی از طرف دادگاه انقلاب از من جلوگیری می شود البته به‌خاطر‏‎ ‎‏حساس بودن کار و اینکه شخص وارد دیگری نیست، وظیفه ام چیست؟‏‎ ‎‏حرف آنها را قبول کنم و بمانم یا به جبهه بروم، به نظر آن حضرت اولویت‏‎ ‎‏با کدام است؟‏

جواب:‏ اگر از نظر مقررات، رفتن به جبهه بر شما لازم نشده وظیفۀ‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 132

‏استخدام را انجام بدهید.(237)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عمل بر طبق‎ ‎مقررات جبهه

سؤال:‏ طلبه ای هستم که در جبهه به سر می برم، آیا واجب است که بمانم‏‎ ‎‏در حالی که ایّام درسی شروع شده و اغلب محصّلین به مدرسه ها‏‎ ‎‏برمی گردند؟‏

جواب:‏ با فرض اینکه در جبهه هستید باید طبق مقررات جبهه عمل‏‎ ‎‏کنید.(238‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم رفع کفایت‎ ‎نیرو در جبهه

سؤال:‏ طبق فرمان وجوب کفایی نسبت به شتاب جوانان به جبهه‏‎ ‎‏جنگ، آیا تحصیل علوم دینی ارجح است یا قتال با کفار در جبهه؟ در‏‎ ‎‏صورت ارجحیت رفتن به جبهه آیا اذیت پدر و مادر جایز است یا نه؟‏

جواب:‏ مادامی که جبهه ها نیاز به نیروی مادی یا معنوی دارد و از جانب‏‎ ‎‏مسئولین اعلان کفایت نشده شرکت در جبهۀ دفاع، واجب و مقدم است‏‎ ‎‏و رضایت والدین شرط نیست وطلاب محترم علوم دینی باید در صورت‏‎ ‎‏توانایی نیاز معنوی و ارشادی جبهه ها را رفع نمایند.(239)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب حضور در‎ ‎جبهه تا حد کفایت

سؤال:‏ نحن من لبنان، هاجرنا الی طلب العلم فی مدینة قم المقدسه و‏‎ ‎‏قد شرفنا الله ُ بتقلیدکم و الرّجوع الیکم، فهل الوجوب الکفائی بالذّهاب‏‎ ‎‏الی جبهة الحرب فی ایران ضدّ البعث الکافر، یشملنا ام لا؟‏

جواب:‏ مادامت الجبهات بحاجة الی المدافعین عن الاسلام و اهله و‏‎ ‎‏بلادهم یجب الحضور فیها علی من یقدر علی القیام بهذا الواجب الدّینی‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 133

‏من غیر فرق فی ذلک بین مسلم و مسلم.‏‎[1]‎‏(240)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب رفتن به‎ ‎جبهه با تشخیص‎ ‎مسئولان

سؤال:‏ برای کسانی که به تحصیل علوم اسلامی یا علوم جدید اشتغال‏‎ ‎‏دارند یا به انجام وظایف دیگر برای خدمت به جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏مشغولند آیا رفتن به جبهه جنگ مقدم است یا آنکه به کار خود ادامه‏‎ ‎‏دهند لطفاً وظیفه شرعی را بیان نمایید.‏

جواب:‏ در حال حاضر تمام افرادی که قدرت دارند به جبهه بروند باید به‏‎ ‎‏مقامات مسئول مراجعه نمایند و چنانچه تشخیص دادند که جبهه به‏‎ ‎‏آنها نیاز دارد واجب است به جبهه بروند و بر هر کار دیگری مقدم‏‎ ‎‏است.(241)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجازه همسر برای‎ ‎جبهه

سؤال:‏ اینجانب کارمند یکی از ادارات شیراز دارای همسری هستم که در‏‎ ‎‏حال حاضر حامله می باشد و به دنبال پیام مهم جنابعالی در مورد‏‎ ‎‏عملیات رمضان، همسرم را راضی نمودم که به جبهه اعزام شوم و پس از‏‎ ‎‏گذشت سه روز همسرم اعلام نارضایتی نموده و اعلام می دارد که اگر به‏‎ ‎‏جبهه بروی بکلی دست از خوردن و آشامیدن کشیده و خوراکم را گریه‏‎ ‎‏خواهم کرد و حال اینکه دکتر هم گفته است که باید خود را تقویت کند.‏

‏     چون اینجانب مقلد جنابعالی هستم می خواستم کسب تکلیف نمایم‏‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 134

‏که می توانم بدون رضایت همسرم به جبهۀ جنگ حق علیه باطل اعزام‏‎ ‎‏شوم؟ و خودم بیش از اندازه مایل هستم که به جبهه بروم.‏

جواب:‏ بستگی به نیاز جبهه دارد، و در صورت نیاز باید به مراکز اعزام‏‎ ‎‏نیرو مراجعه نمایید و رضایت همسر معتبر نیست.(242)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشخیص مسئولین‎ ‎برای حضور در‎ ‎جبهه

سؤال:‏ اینجانب پدر یک شهید و دارای همسر و سه پسر زیر پانزده سال‏‎ ‎‏می باشم و مخارج زندگی خانواده ام را از طریق مغازه ای که دارم تامین‏‎ ‎‏می کنم؛ از آنجایی که حاضر نشدم اسلحۀ فرزند شهیدم بر زمین بماند، در‏‎ ‎‏بسیج سپاه پاسداران جهت اعزام به جبهه نام نویسی کرده ام، ولی بعضی از‏‎ ‎‏بزرگان می گویند: «تو با این وضع نباید به جبهه بروی و خانوادۀ خود را بدون‏‎ ‎‏سرپرست بگذاری» ضمناً از نظر نیروی بدنی به طور کامل سلامت نبوده و‏‎ ‎‏ناراحتی قلبی دارم. تقاضایم این است که تکلیف شرعی مرا مرقوم فرمایید!‏

جواب:‏ بستگی به نیاز جبهه ها دارد و تشخیص آن با مسئولین‏‎ ‎‏است.(243)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اولویت در نیاز‎ ‎جبهه ها

سؤال:‏ اینجانب کارگر معدن هستم که مایلم به جبهه جنگ حق علیه‏‎ ‎‏باطل بروم، امّا موانعی از این قبیل بر سر راهم هست: پدر و مادرم به غیر‏‎ ‎‏از من فرزند دیگری ندارند و هر کدام حدود شصت سال سن دارند و‏‎ ‎‏خودم پنج فرزند خردسال دارم که بزرگترین آنها هفت ساله و‏‎ ‎‏کوچکترین آنها یکساله است که من این هشت نفر را باید از راه کارگری‏‎ ‎‏نان بدهم. لازم شد که از آن رهبر عزیز سوال کنم که آیا با این شرایط‏‎ ‎‏می توانم به جبهه بروم یا خیر؟‏

جواب:‏ مادامی که جبهه ها نیاز به نیرو دارد، شرکت در جبهۀ دفاع واجب‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 135

‏است.(244)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور در جبهه‎ ‎واجب کفایی

سؤال:‏ آیا وجوب دفاع از عهدۀ افرادی که یک بار مدت سه ماه یا پنج ماه‏‎ ‎‏شرکت کرده و مراجعت کرده اند ساقط می شود یا نه؟‏

جواب:‏ ساقط نیست و در صورت نیاز جبهه ها بر همه لازم است بروند و‏‎ ‎‏تشخیص آن با مسئولین مربوطه است و وجوب به نحو واجب کفایی‏‎ ‎‏است.(245)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب دفاع از بلاد‎ ‎مسلمین

سؤال:‏ در چه صورتی شرکت در جهاد بر زیارت بیت الله مقدم است؟‏

جواب:‏ در مواقعی که اسلام یا بلاد مسلمین در معرض خطر هجوم‏‎ ‎‏دشمنان اسلام قرار گیرد و دفاع از آن متوقف بر تاخیر زیارت‏‎ ‎‏بیت الله ‌الحرام باشد.(246)‏

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 136

  • سوال: ما از لبنان برای تحصیل علم به شهر مقدس قم آمده ایم و خداوند ما را به تقلید از شما و رجوع به  شما مشرف نمود، آیا حکم وجوب کفایی رفتن به جبهه های جنگ در ایران بر علیه حزب بعث کافر، شامل ما می شود یا خیر؟     جواب: تا مادامی که جبهه ها، برای دفاع از اسلام و مسلمین و مملکت آنها نیاز به نیرو دارد، به اندازۀ توان، قیام به این واجب دینی و حضور در جبهه ها واجب است، و در این امر فرقی بین مسلمانی با مسلمان دیگر نیست.