فصل چهارم: احکام فقهی جنگ و دفاع
دفاع و دولت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1401

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دفاع و دولت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تکلیف بیشتر‎ ‎دولت در جنگ

‏باید دولت محترم توجه نماید که علاوه بر تکلیف الهی که متوجه همۀ‏‎ ‎‏ملت است، دولت از ویژگی خاصی برخوردار است وتکلیف الهی، بیشتر و‏‎ ‎‏متوجه آن و سایر دست اندرکاران است، و برای نظم امور در جمیع ابعاد‏‎ ‎‏کوشش خواهد کرد. و مساله جنگ دفاعی که در راس امور است و ملت‏‎ ‎‏متعهد کمک به آن را برای خود یک امر لازم می داند و دولت در رابطه با‏‎ ‎‏آن حقاً تمام کوشش را می کند، لکن تذکر و تکرار در امور مهم، لازم است،‏‎ ‎‏و باید هر روز ابعاد کمک به جبهه ها را بیشتر گسترش دهد و تا فتح نهایی‏‎ ‎‏ان شاءالله تعالی برنامۀ دفاع را در راس همۀ برنامه ها قرار دهد.(273)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت ملت از‎ ‎دولت در جنگ

‏همه می دانید و باید بدانیم مادامی که ملت، پشتیبان مجلس و دولت‏‎ ‎‏و‌قوای مسلح هستند و دولت و مجلس و قوای مسلح در خدمت‏‎ ‎‏ملت‌بویژه قشرهای محروم می باشند، و جلب رضای خداوند را در‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 145

‏این‌خدمت متقابل، می نمایند، هیچ قدرتی توانایی آسیب رساندن به‏‎ ‎‏این نظام مقدس را ندارد، و اگر خدای نخواسته یکی از این دو یا هر دو‏‎ ‎‏از‌خدمت متقابل دست بردارند شکست جمهوری اسلامی و اسلام‏‎ ‎‏بزرگ، اگرچه در درازمدت، حتمی است. بنابراین، ترک این‏‎ ‎‏خدمت‌متقابل که به شکست اسلام و جمهوری اسلامی منتهی‏‎ ‎‏می شود‌از بزرگترین گناهان کبیره است که باید از آن اجتناب‏‎ ‎‏شود،‌چنانچه این خدمت از واجبات بزرگ است که باید به آن قیام‏‎ ‎‏نمایند.(274)‏

‏ ‏

‏ ‏

12 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خدمات دولت به‎ ‎آسیب دیدگان در‎ ‎جنگ

‏دولت خدمت کند به این کسانی که در راه اسلام آن قدر فداکاری کردند.‏‎ ‎‏خدمت کند به این اهالی دزفول و اهالی اندیمشک و خوزستان که همۀ‏‎ ‎‏چیز خودشان را از دست دادند، خدمت کنند. این یک تکلیف شرعی‏‎ ‎‏است برای همۀ ما.(275)‏

13 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رسیدگی به‎ ‎خسارت دیدگان در‎ ‎جنگ

‏با توجه به حوادث ناگوار فوق العادۀ ناشی از حملات وحشیانۀ موشکی و‏‎ ‎‏بمبارانهای مکرر مناطق مسکونی شهرها و روستاها به وسیلۀ عوامل‏‎ ‎‏استکبار جهانی و حزب بعث عفلقی عراق، ناچار نیاز به کمکهای فوری و‏‎ ‎‏ضربتی احساس می شود. در این رابطه لازم است ستادی تشکیل شود‏‎ ‎‏که با اختیارات کامل و فوق برنامه نیازهای تدارکاتی و عاطفی مردم‏‎ ‎‏محترم مصیبت زده و داغدیده را بدون وقفه برآورده سازد. لازم به تذکر‏‎ ‎‏است که به متصدیان و ماموران این امر اسلامی امر و سفارش اکید شود‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 146

‏که با احترامات فایقه با این عزیزان مظلوم بر خورد گردد.‏

‏     انتظار دارد که جناب آقای رئیس جمهور محترم و رئیس محترم‏‎ ‎‏دولت ـ‌ایّدهم الله ‌ در اقدام به این مهم تمام سعی و کوشش لازم را مبذول‏‎ ‎‏دارند. و تلاش در بهبود وضع این عزیزان محترم را به عنوان یک وظیفۀ‏‎ ‎‏شرعی تلقی فرمایند. لازم است این ستاد با تشکیل گروههای نجات و‏‎ ‎‏پشتیبانی و اسکان فوری موقت و تهیۀ لوازم مورد احتیاج، گوشه ای از‏‎ ‎‏وظایف انسانی ـ اسلامی خود را عملی سازد. ‏

‏     ‏‏کلیۀ ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی، اعم از وزارتخانه ها و ادارات‏‎ ‎‏تابعه، خصوصاً وزارت صنایع و بازرگانی، موظف اند همکاریهای لازم را‏‎ ‎‏مبذول دارند. امید است مردم معظّم و روحانیون و ائمۀ جمعه و جماعات‏‎ ‎‏عظیم الشان در سراسر ایران با یاری و همکاری خود موجب جلب عنایات‏‎ ‎‏خاصۀ خداوند متعال و رضای حضرت بقیة الله الاعظم ـ ارواحنا فداه ـ گردند.‏

‏     ‏‏لازم است جنابعالی‏‎[1]‎‏ اینجانب را از جریان امور، و خدای نخواسته اگر‏‎ ‎‏در تحقق اهداف فوق به مانعی برخوردید، مستحضر نمایید. از خداوند‏‎ ‎‏متعال توفیق و تایید همگان را خواستار است.(276)‏

14 / 7 / 62

*  *  *

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 147

  • )) منظور، آقای مهدوی کنی است.