فصل چهارم: احکام فقهی جنگ و دفاع
احکام اطاعت از فرماندهان جنگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1402

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

احکام اطاعت از فرماندهان جنگ

‏÷‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

وجوب اطاعت از‎ ‎فرماندهی

سؤال:‏ آیا در شرایط سخت جنگی می توان بدون توجه به دستور‏‎ ‎‏فرماندهی به عقب برگشت؟‏

جواب:‏ عمل به دستور فرمانده، واجب و راه فلاح و پیروزی است ولو ضرر‏‎ ‎‏قطعی داشته باشد و تخلّف از آن حرام و موجب مجازات طبق مقررات‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 147

‏دولت اسلامی است، مگر در موارد استثنایی که ضرورت اقتضا کند.(277)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم مراعات‎ ‎مقررات سپاه

سؤال:‏ از بدو شروع به خدمت سربازی طبق دستور فرماندهی در سپاه‏‎ ‎‏آمل در قسمت اداری کار می کنم و توفیق رفتن به جبهه را اگر نیافتم و هر‏‎ ‎‏باری که تقاضا نمودم ممانعت به عمل آمد آیا ماندن حقیر در اینجا و‏‎ ‎‏نرفتن به جبهه با این موقعیت فعلی مسئولیتی متوجه من می شود و یا‏‎ ‎‏اینکه به همین منوال مطیع فرماندهی باشم؟‏

جواب:‏ مراعات مقررات سپاه لازم است.(278)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تخلف از مقررات‎ ‎جایز نیست

سؤال:‏ گاهی دیده می شود بعضی از برادران رزمنده مقررات تعیین‌شده‏‎ ‎‏از سوی فرماندهان را به طور دقیق رعایت نمی کنند و وسایل ایمنی و‏‎ ‎‏حفاظتی مانند کلاهخود یا عینکهای مخصوص و امثال آن را به کار‏‎ ‎‏نمی برند و در اثر همین عدم احتیاط ممکن است باعث شهادت یا زخمی‏‎ ‎‏شدن خود یا دیگر رزمندگان شوند و تصور می کنند که چون این کار‏‎ ‎‏منجر به شهادت می شود کار صحیحی است آیا این عمل جایز است یا‏‎ ‎‏خیر؟ متمنی است نظر مبارک را مرقوم فرمایید.‏

جواب:‏ رزمندگان عزیز باید مطابق مقررات جبهه و دستور فرماندهان‏‎ ‎‏عمل کنند و مسائل ایمنی و حفاظتی را مراعات نمایند و تخلف جایز‏‎ ‎‏نیست.(279)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مراعات مقررات‎ ‎سپاه لازم است

سؤال:‏ اینجانب دارای پدری بی بضاعت و مادری بیمارم. تاکنون بااصرار‌با‏‎ ‎‏اجازه آنها به مدت سه ماه عازم جبهه گردیده ام؛ چون تنها‌سرپرست والدینم‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 148

‏هستم با عزیمت دوباره به جبهه، والدینم راضی نیستند چنانچه عضو سپاه‏‎ ‎‏پاسداران شوم، و سپاه ماموریت عزیمت به جبهه دهد. با توجه به توضیح‏‎ ‎‏فوق آیا می شود بدون رضایت والدین عازم جبهه شوم؟‏

جواب:‏ اگر عضو سپاه هستید باید مراعات مقررات سپاه را بکنید.(280)‏

*  *  *

‏ ‏

 

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 149