فصل چهارم: احکام فقهی جنگ و دفاع
احکام سربازی در زمان جنگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1403

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

احکام سربازی در زمان جنگ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اذن والدین در‎ ‎سربازی لازم‎ ‎نیست

سؤال:‏ پدر من اجازه نمی دهد به خدمت اعزام شوم یعنی به سربازی‏‎ ‎‏بروم وظیفه شرعی من چیست و ضمناً پدرم به من تاکنون هیچ گونه‏‎ ‎‏آزادی نداده است؟‏

جواب:‏ اگر مشمول نظام وظیفه هستید باید بروید و رضایت پدر در آن‏‎ ‎‏اعتبار ندارد.(281)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم خدمت در‎ ‎سربازی

سؤال:‏ نظر امام راجع به سربازی کسانی که مشمول هستند و در این‏‎ ‎‏زمان حساس (زمان جنگ) به سربازی نمی روند چگونه است؟ و ما‏‎ ‎‏می توانیم اینها را به شاگردی در مغازه بیاوریم یا نه؟‏

جواب:‏ باید به سربازی بروند و تخلف از مقررات جایز نیست.(282)‏

*  *  *

‏ ‏

وجوب رفتن به‎ ‎سربازی

سؤال:‏ آیا رفتن به سربازی برای مشمولینی که مشکلاتی دارند از نظر‏‎ ‎‏شرعی لازم است؟‏

جواب:‏ باید به سربازی بروند و یا مطابق مقررات معافی بگیرند و تخلف‏‎ ‎‏جایز نیست.(283)‏


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 149

رفتن به سربازی‎ ‎لازم است

سؤال:‏ اگر در مورد خدمت نظام وظیفه و رفتن به سربازی پدر و مادر‏‎ ‎‏مخالفت کردند وظیفه چیست؟‏

جواب:‏ اگر از نظر مقررات باید به سربازی بروید، رفتن لازم است و پدر و‏‎ ‎‏مادر نباید مزاحمت کنند.(284)‏

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 150