فصل چهارم: احکام فقهی جنگ و دفاع
احکام پشتیبانی از جنگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1407

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

احکام پشتیبانی از جنگ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پرداخت زکات به‎ ‎جنگ

سؤال:‏ آیا می توان زکات را جهت مخارج جبهه های جنگ و بازسازی‏‎ ‎‏مناطق جنگی پرداخت نمود؟‏

جواب:‏ مانع ندارد.(295)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خیرات برای‎ ‎جنگ

سؤال:‏ حمامی احداث نمودم و تعهد نمودم درآمد آن را خرجی در راه‏‎ ‎‏حضرت ابوالفضل ‏‏[‏‏سلام الله علیه‏‏]‏‏بنمایم و مدتی است هر سال دَه روز‏‎ ‎‏روضه به نام آن حضرت برپا می نمایم، و مبلغی از آن پول در اختیار است‏‎ ‎‏آیا می توانم در راه جنگزدگان به امام جمعۀ شهرمان تقدیم کنم، یا هر‏‎ ‎‏نوع اوامر بفرمایید خرج نمایم؟‏

جواب:‏ در عزاداری صرف نمایید و اگر چیزی زیاد می ماند می توانید در‏‎ ‎‏خیرات که بهترین آن در زمان حاضر کمک به جبهه و جنگزدگان است‏‎ ‎‏مصرف کنید.(296)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صرف وجوهات‎ ‎برای جبهه

سؤال:‏ آیا از خمس و زکات می توان برای مخارج جبهه استفاده کرد؟‏


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 153

جواب:‏ صرف زکات در رفع نیازمندیهای جبهه مانع ندارد، و از سهمین‏‎ ‎‏شریفین منوط به اجازۀ مرجع تقلید است.(297)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کسب اجازه در‎ ‎پرداخت وجوهات

سؤال:‏ اینجانب در سالهای 1358 و 1359 و 1360 با توجه به فرمان و‏‎ ‎‏دستورهای امام دایر به کمک به پیروزی انقلاب و جنگزدگان و امور‏‎ ‎‏خیریه مبالغی را به نیت سهم امام ـ علیه السلام ـ پرداختم حال‏‎ ‎‏خواهشمندم جواب را مرقوم فرمایید که آیا وجوه پرداختی شرعاً از سهم‏‎ ‎‏امام قبول است یا خیر و نیز بعداً هم از این نوع وجوه که می پردازم‏‎ ‎‏می توانم کلیه آن را به سهم امام منظور نمایم و یا اینکه فقط قسمتی را که‏‎ ‎‏خودم اجازه پرداخت دارم قبول می شود؟‏

جواب:‏ آنچه تاکنون پرداخته اید قبول است و از این به بعد بدون اجازه‏‎ ‎‏عمل نکنید.(298)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اموال گمشده‎ ‎صرف صاحبش‎ ‎گردد

سؤال:‏ اگر شخصی مال یا شی ء گمشده ای را پیدا کرد می تواند صرف‏‎ ‎‏جبهه کند؟‏

جواب:‏ گمشده باید به صاحبش برگردانده شود و اگر از پیدا کردن او‏‎ ‎‏مایوس است از طرف او به فقرا صدقه بدهد.(299)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عواید موقوفه

سؤال:‏ عواید موقوفه ای که برای روضه خوانی وقف شده می توان به جبهه‏‎ ‎‏فرستاد یا خیر؟‏

جواب:‏ عواید موقوفه باید در همان جهت وقف صرف شود.(300)‏

*  *  *


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 154

خرج سهم امام

سؤال:‏ حضرت امام اجازه می فرمایند از سهم امام صرف جبهه یا مسجد‏‎ ‎‏محل یا کمک به ایتام نماییم؟‏

جواب:‏ عجالتاً اجازه نمی دهم.(301)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 155