فصل چهارم: احکام فقهی جنگ و دفاع
احکام مربوط به اسرا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1408

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

احکام مربوط به اسرا

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

گرفتن اموال اسرا

سؤال:‏ گرفتن اموال شخصی اسیران و نیز اموال غیرشخصی آنان صحیح‏‎ ‎‏است یا خیر؟‏

جواب:‏ اموال شخصی اسرا را نباید از آنان بگیرند و ادوات جنگی را باید از‏‎ ‎‏چنگ آنان درآورده و به مسئولین مربوطه تحویل دهند.(302)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تملک اموال اسرا

سؤال: ‏از اسرای عراقی چیزهایی (از پول و غیره) گرفته می شود یا خود‏‎ ‎‏آنها می دهند از روی ترس و یا در سنگرها چیزها و اموالی پیدا می شود و‏‎ ‎‏یا از مقتولین لشکر عراق، کشندگان آنها یا غیرکشندگان پول یا غیره‏‎ ‎‏برمی دارند، این برداشتنها جایز است یا خیر؟ و آیا مالک می شوند؟ و در‏‎ ‎‏صورت عدم جواز و عدم مالکیت چه بکنند؟‏

جواب:‏ از اسرا نباید چیزی بگیرند و آنچه از سنگرها و مقتولین به دست‏‎ ‎‏می آید در غیر مهمات، رزمندگان می توانند برای خود بردارند.(303)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رسیدگی به اموال‎ ‎اسرا

سؤال:‏ آیا می توان از اسرای عراقی اشیائی را گرفت مانند اسلحه و غیر‏‎ ‎‏اسلحه و تکلیف این اشیاء چیست و به چه کسی و یا مقامی تعلق می گیرد‏‎ ‎‏و خمس در آن هست یا نیست؟ و اگر بعضی اشیاء از آنجا آورده شده باشد‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 155

‏و صاحبش فعلاً مجهول باشد تکلیف چیست؟‏

جواب:‏ اموال اسرا مخصوص خودشان است و از غنایم محسوب نمی شود‏‎ ‎‏و رسیدگی موکول است به دولت اسلامی.(304)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اهانت به اسرا

سؤال:‏ آیا اهانت نسبت به اسرا جایز است یا خیر؟‏

جواب:‏ اهانت جایز نیست بلکه نسبت به آنان باید اخلاق اسلامی را‏‎ ‎‏مراعات نمود.(305)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم قتل اسرا

سؤال:‏ تا چه موقع می توان اسیران را کشت؟ آیا تکلیف ما در رابطه با آن‏‎ ‎‏عراقی هایی که گاهی تا آخرین گلوله می جنگند و سپس تسلیم می شوند‏‎ ‎‏چیست؟‏

‏     آیا اسیرانی که به پشت خط منتقل می کنند به هیچ وجه نمی شود‏‎ ‎‏کشت؟ حتی اگر یقین داشته باشیم که فردی یا افرادی از ما را کشته‏‎ ‎‏است؟ اگر جایز نیست حکم قاتل این نوع اسرا چیست؟ آیا قاتل نفس‏‎ ‎‏محترمه است یا نه؟‏

جواب:‏ با اسرا پس از تسلط یافتن باید با اخلاق اسلامی رفتار کنند.(306)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 156