فصل چهارم: احکام فقهی جنگ و دفاع
احکام متفرقه مربوط به جنگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1410

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

احکام متفرقه مربوط به جنگ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فراق والدین

سؤال:‏ افرادی که با اذن پدر و مادر خود به جبهه می روند ولی آنها در‏‎ ‎‏فراق آنان یا بعد از شهادت آنها ناراحت می شوند اشکالی ندارد؟‏

جواب:‏ اشکال ندارد.(324)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پاسدار شدن‎ ‎خواهران

سؤال:‏ دختری هستم که علاقه دارم به خاطر خدمت به انقلاب در سپاه‏‎ ‎‏پاسداران وارد شوم ولی پدرم موافقت نمی کند، خواهشمندم حکم‏‎ ‎‏شرعی را بیان فرمایید.‏

جواب:‏ پاسدار شدن خواهران هم با مراعات وظایف شرعیه مانع ندارد،‏‎ ‎‏ولی شما مراعات رضایت پدرتان را بکنید.(325)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ورود معممین به‎ ‎سپاه

سؤال:‏ برادرانی که معمم هستند آیا رفتن اینها به سپاه یعنی برای‏‎ ‎‏همیشه ثبت نام می کنند و در سپاه می مانند چطور است؟‏

جواب:‏ برای ارشاد و تعلیم معارف اسلامی مانع ندارد.(326)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رعایت مقررات‎ ‎بسیج

سؤال:‏ اینجانب مدتی قبل از طریق بسیج به جبهه اعزام شدم و طی‏‎ ‎‏حمله ای که نمودیم اورکتی را که همراه داشتم و بسیج سپاه آن را در‏‎ ‎‏اختیار من گذاشته بود مفقود گردید و پس از پایان مدت ماموریت، یکی‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 162

‏از برادران آن را پیدا نموده و به اینجانب تحویل داد و در حال حاضر این‏‎ ‎‏اورکت در اختیار من است، آیا می شود آن را برای خودم نگه داشته ثمن‏‎ ‎‏آن را به بیت المال بپردازم و در صورت مثبت بودن بهای آن موقع را یا‏‎ ‎‏بهای کنونی را؟‏

جواب:‏ تابع مقررات بسیج است.(327)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خطاب افراد به‎ ‎برادر و خواهر

سؤال:‏ خطاب افراد به برادر یا خواهر قبل از شناسایی خط و مسیر آنها‏‎ ‎‏اشکال دارد؟‏

جواب:‏ اشکال ندارد.(328)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نوشتن وصیتنامه

سؤال:‏ آیا نوشتن وصیتنامه واجب است یا مستحب؟‏

جواب:‏ واجب نیست مگر در مواردی که حق واجبی بر عهدۀ شخص‏‎ ‎‏باشد و نتواند ادا نماید که واجب می شود وصیت نماید.(329)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رعایت مقررات‎ ‎شرعی در پاسداری

سؤال:‏ در بعضی از مکانهای حساس و مقرهای سپاه و بسیج و خانه های‏‎ ‎‏شخصیتهای مملکتی، پاسدارها و نیروهای انتظامی مجبور هستند به‏‎ ‎‏خانه های اطراف و یا به پشت بامها، یا توی خانه ها نگاه بکنند، آیا این امر‏‎ ‎‏از نظر شرعی صحیح می باشد؟‏

جواب:‏ مقررات شرعی را باید مراعات نمایند.(330)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استفاده شخصی با‎ ‎رعایت مقررات

سؤال:‏ استفاده شخصی از وسایط نقلیه (موتور ـ ماشین) و وسایل دیگر‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 163

‏سپاه و دیگر ارگانهای انقلابی و دولتی جایز است یا نه؟ و در چه شرایطی‏‎ ‎‏می توان از آنها استفاده نمود؟‏

جواب:‏ بستگی به مقررات دارد، و تا معلوم نباشد که از‌نظر مقررات‏‎ ‎‏استفاده های شخصی بلامانع است نباید استفاده کنند.(331)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت میهمانان به‎ ‎غذاخوری سپاه

سؤال:‏ گاهی پاسدار و یا کارمند اداری دوست خود را که همراه اوست به‏‎ ‎‏محل غذاخوری سپاه یا ادارۀ مربوطه می آورد و از غذای سپاه یا اداره‏‎ ‎‏می خورد چه صورتی دارد؟‏

جواب:‏ اگر میهمان آوردن متعارف باشد اشکال ندارد.(332)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سوار کردن افراد با‎ ‎اذن مسئولین

سؤال:‏ راننده دولتی در مسیر ماموریت خود فردی را که به مسیرش‏‎ ‎‏می خورد سوار می کند، از نظر شرعی چگونه است؟‏

جواب:‏ بدون اجازۀ مسئولین جایز نیست.(333)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقسیم غذای‎ ‎اضافی بین فقرا

سؤال:‏ گاهی در سپاه پاسداران مقداری غذا اضافه می آید، آیا می توان به‏‎ ‎‏فقرا داد؟‏

جواب:‏ منوط به اجازۀ مسئولین است.(334)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبعیت از مقررات‎ ‎ارتش

سؤال:‏ بر اساس آیین نامه ارتش جمهوری اسلامی ایران فصل 12 مادۀ‏‎ ‎‏110، موی سر نظامیان بویژه اطراف سر و پشت گردن آنها باید همیشه‏‎ ‎‏کوتاه بوده و چنانچه مایل به گذاردن ریش باشند بایستی ریش آنها‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 164

‏بیشتر از نمرۀ چهار نباشد؛ در این رابطه از سوی ارتش بخشنامه ای صادر‏‎ ‎‏گردیده و در آن قید شده که ماده 110 آیین نامه جهت حفظ نظم‏‎ ‎‏لازم الاجراست، از آنجا که مسالۀ حد ریش یک مساله فقهی است، آیا امر‏‎ ‎‏فرماندهان در این مورد قابل اجراست؟‏

جواب:‏ تبعیت از مقررات ارتش لازم است.(335)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

واریز سهمین شهدا‎ ‎به حساب 100

سؤال:‏ من، مادر و تنها وارث دو فرزند شهیدم، از خداوند متعال‏‎ ‎‏خواستارم همین طور که ایثارگرانه جان فرزندان دلبندم را در راه اسلام و‏‎ ‎‏انقلاب با آگاهی کامل تقدیم نمودم که ان شاءالله امیدوارم این دو قربانی‏‎ ‎‏مورد قبول حق تعالی واقع گردد، حاضرم مال ایشان را (که الآن به ارث،‏‎ ‎‏مال من شده) نیز در همین راه تقدیم نمایم، در این رابطه مبلغ پنجاه‏‎ ‎‏هزار تومان به حساب 100 امام‏‎[1]‎‏ به نیت سهمین در بانک مرکزی تهران‏‎ ‎‏ریخته ام، آیا قبول است یا نه؟‏

جواب:‏ وجه مزبور را اگر بابت ادای سهمین به حساب مذکور ریخته اید‏‎ ‎‏قبول است، ان شاءالله موفق باشید.(336)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فروش اسلحه با‎ ‎مقررات دولت‎ ‎اسلامی

سؤال:‏ آیا فروختن سلاح به کسانی که برای حفظ خود و یا دفاع از منطقۀ‏‎ ‎‏خود خرید می نماید جایز است یا خیر؟‏

جواب:‏ بدون مراعات مقررات دولت اسلامی جایز نیست.(337)‏


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 165

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 166

  • )) حساب صد، حساب کمک به محرومین است که با فرمان امام باز شده است.