فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1412

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عنوان ‏صفحه‏

‏ ‏

فصل اول: جنگهای حق و باطل

جنگ در قرآن‏··· ‏         ‏3‏

‏          ‏‏تادیب زورمندان··· ‏         ‏3‏

‏          جنگهای اسلام با قدرتمندان··· ‏       ‏4‏

‏          تکلیف به جنگ با ظالمین···‏        ‏4‏

جنگهای حق طلبانه‏··· ‏         ‏5‏

‏     ‏رواج اسلام‏··· ‏         ‏5‏

‏          جنگ برای جذب کفار به دین··· ‏       ‏5‏

‏          جنگ برای معنویت··· ‏        ‏6‏

‏          جنگ برای انتشار دین حق··· ‏       ‏6‏

‏          زحمات پیامبر برای نشر اسلام··· ‏       ‏7‏

‏          جنگ برای نماز··· ‏         ‏7‏

‏          جنگ برای اسلام··· ‏        ‏8‏

‏          جنگ برای مقاتله با کفار··· ‏        ‏8‏


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 169

‏          جنگ برای مصلحت اسلام··· ‏        ‏8‏

‏     ‏اصلاح انسانها‏··· ‏         ‏9‏

‏          جنگهای ائمه، راهنمای ما··· ‏        ‏9‏

‏          هدف اسلام، تربیت انسان··· ‏       ‏9‏

‏          جنگ برای موحد ساختن مردم··· ‏       10

‏          جنگ برای تحقق نظام عادلانه··· ‏       11

‏          جنگ برای سعادت بشر··· ‏        12

‏          جنگ برای تربیت جامعه··· ‏        12

‏          شمشیر اسلام برای اصلاح جامعه··· ‏       13

‏          جنگ برای خروج از اسارت قدرتها··· ‏       13

‏          جنگ برای ساختن جامعۀ انسانی··· ‏       13

‏          جنگ برای ورود در حصار ایمان··· ‏       14

‏          جنگ برای کوبیدن منیّتها··· ‏        14

‏          جنگ برای زدودن فاسدها··· ‏        14

‏          جنگ برای اقامه قسط··· ‏        15

‏          جنگ برای تهذیب ملتها··· ‏        19

‏          جنگ برای شکستن امپراتوریها··· ‏       20

‏          جنگ برای اجرای‌عدالت··· ‏        20

‏          جنگ برای رفع فتنه و گسترش معرفت الله ··· ‏      21

‏     تادیب قدرتمندان··· ‏         ‏22‏

‏          جنگ برای تادیب قدرتمندان··· ‏       22

‏          جنگ برای شکست استثمار بنی امیه··· ‏      23

‏          جنگ برای دفاع از فقرا··· ‏        25

‏          جنگ برای شکست اغنیا··· ‏        28

‏          جنگ برای ایجاد عدالت اجتماعی··· ‏       28


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 170

‏          جنگ با اشراف قدرتمند··· ‏        29

جنگهای باطل‏··· ‏         30

‏     قدرت طلبی و حب نفس··· ‏        ‏30‏

‏          خودخواهی، منشا نزاعها··· ‏        30

‏          ابرقدرتها، منشا جنگها··· ‏        31

‏          حب نفس، منشا همه گرفتاریها··· ‏       31

‏          بی تقوایی، عامل‌جنگ··· ‏        33

‏          تخصص بی تعهد، علت جنگ···‏       33

‏          سرکشی نفس، منشا‌جنگها···‏       33

‏     جنگهای جهانی اول و دوم··· ‏        ‏33‏

‏          تجزیۀ دولت عثمانی در جنگ جهانی اول··· ‏      34

‏          تجهیزات مفسدین، علت جنگها··· ‏       35

‏          جنگ عمومی جهانی، عامل نابودی بشریت···‏      36

‏          وحشت از جنگ عمومی جهانی··· ‏       36

‏          تجزیۀ کشورهای اسلامی، توطئه دشمنان···‏      37

‏          تجزیۀ مسلمین، ثمرۀ جنگ جهانی اول···‏      37

‏          تجربۀ شکست متجاوزین در جنگ جهانی دوم···‏ ‏ ‏     38

‏          نفت، عامل تعیین کننده در جنگ جهانی دوم··· ‏      39

‏          جنگ قدرتها برای غلبه بر دیگری··· ‏       39

‏          خسارات ایران در جنگهای جهانی··· ‏       40

‏          طغیان طبقات بالا، سبب بروز جنگ··· ‏       41

‏          صلح اسلامی و صلح انگلیسی··· ‏       42

تفاوت جنگها‏··· ‏         42

‏          تشابه منطق کارتر و معاویه··· ‏       42

‏          فرق بین قیام دنیایی و الهی··· ‏       43


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 171

‏          تفاوت ماهیت جنگها··· ‏        43

‏          تمایز قوای مسلح ایران با قوای مسلح عراق··· ‏      44

‏          تفاوت ارتش ما با ارتش دشمن··· ‏       45

‏          دشمن به دنبال ویرانی است··· ‏       45

‏          رضایت الهی و شیطانی، اهداف جنگها··· ‏      46

‏          لقاءالله ، هدف رزمندگان··· ‏        47

‏          شباهت در صورت اعمال و تفاوت در غایات··· ‏      47

‏ ‏

فصل دوم: وجوب دفاع و استقامت

ضرورت دفاع‏··· ‏         51

‏          دفاع از اسلام، وظیفه همگانی··· ‏       51

‏          دفاع از اسلام مستلزم رنجهاست··· ‏       51

‏          تربیت مجاهد در مقابل کفار··· ‏       52

‏          وجوب دفاع همگانی در برابر هجوم دشمن··· ‏      52

‏          دفاع تا سرحد جان···‏        52

‏          دفاع، تکلیف شرعی و ملی··· ‏       52

‏          دفاع، وظیفه همگانی···‏        53

‏          لزوم مهیا شدن برای دفاع··· ‏        53

‏          وجوب دفاع از اسلام··‏        54

‏          دفاع بر همه واجب است··· ‏        54

‏          دفاع اطاعت امر خداست··· ‏        55

‏          دفاع از اسلام یک امر عمومی··· ‏       55

‏          دفاع، حق انسانی··· ‏        56

‏          عقلی بودن دفاع··· ‏         56

‏          عدم نیاز به مجوز در دفاع··· ‏        57


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 172

‏          وجوب تعلیم دفاع··· ‏        57

‏          وجوب دفاع از اسلام و جمهوری اسلامی··· ‏      58

‏          جهاد در راس تمام احکام اسلام··· ‏       59

ضرورت آمادگی دفاعی‏··· ‏        59

‏          ضرورت بیست‌میلیون تفنگدار در کشور··· ‏      60

‏          لزوم تجهیز به سلاح و صلاح··· ‏       61

‏          ترس دشمن از آمادگی رزمی ما··· ‏       62

‏          آمادگی همگانی··· ‏         63

‏          نظام بیست میلیونی بازدارندۀ توطئه ها··· ‏      63

‏          بسیج عمومی آمادۀ فداکاری برای اسلام و کشور··· ‏     63

‏          تربیت رزمنده برای نگهبانی جمهوری اسلامی···‏ ‏ ‏     63

‏          تشکر از بسیج مستضعفین و لزوم آموزشهای گوناگون··· ‏     64

‏          لزوم تفکر دفاعی برای جوانان··· ‏       64

‏          ضرورت تعلیمات نظامی··· ‏        64

‏          ضرورت دفاع از انقلاب اسلامی در دو مرکز علمی··· ‏     65

استقامت در قرآن‏··· ‏         66

‏          رسول اکرم(ص) بالاترین موجود در استقامت··· ‏      66

‏          وجوب مقابله با طاغی··· ‏        67

‏          استقامت در راس امور··· ‏        69

‏          نگرانی پیامبر از عدم استقامت امت··· ‏       69

‏          توصیه به استقامت در دفاع··· ‏       70

‏          استقامت برای رفع فتنه از عالم···‏ ‏ ‏      70

‏          رسول خدا نگران استقامت امت··· ‏       70

ضرورت استقامت‏··· ‏         71

‏          استقامت شرط پیروزی··· ‏        71


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 173

‏          استقامت برای حفظ نهضت··· ‏       72

‏          استقامت در دفاع از اسلام··· ‏       72

‏          استقامت برای حفظ دین··· ‏        73

‏          تاسی از پیامبر در استقامت··· ‏       73

‏          صدور انقلاب با استقامت··· ‏        73

‏          استقامت برای مقابله با مشکلات··· ‏       74

‏          تحمل مشکلات برای مقابله با امریکا··· ‏      74

‏          استقامت انجام خوب وظایف شغلی است··· ‏      75

‏          استقامت برای استقرار اسلام··· ‏       76

‏          استقامت در برابر همه قدرتها··· ‏       76

‏          ایستادگی برای امحای باطل··· ‏       77

نقش مساجد در جنگ و دفاع‏··· ‏       77

‏          مساجد پایگاه سیاست و دفاع··· ‏       77

‏          مسجد محل اجتماع و دعوت به جنگ با کفار··· ‏      78

‏          مسجد مرکز گسیل نیرو برای سرکوبی کفار··· ‏      78

‏          مسجد مرکز طراحی عملیات جنگی··· ‏       78

‏          مسجد محل عبادت خدا و جنگ با کفار··· ‏      79

‏          مسجد مرکز تجهیز سپاهیان··· ‏       79

‏          مسجد مرکز اجتماع سیاسی و نظامی··· ‏      79

‏          نظامیان اسلام آبادکنندۀ مساجد··· ‏       79

‏          مساجد مرکز تصمیم گیری دفاعی···‏       80

‏          مساجد سنگر دفاع از اسلام··· ‏       80

‏          مساجد محل طراحی جنگها··· ‏       81

‏          مساجد مرکز بسیج نظامی و سیاسی و اجتماعی··· ‏     81

‏          مساجد مرکز طراحی مسائل سیاسی و دفاعی··· ‏     81


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 174

فصل سوم: ویژگیهای رزمندگان صدر اسلام

فداکاری‏··· ‏          85

‏          پیامبر(ص) الگوی فداکاری··· ‏        85

‏          فداکاری یاران پیامبر··· ‏        85

‏          فداکاری زنان در جنگهای صدر اسلام··· ‏      86

‏          پیامبر در جنگها نبی رحمت بود··· ‏       86

‏          خطرپذیری برای اسلام··· ‏        86

‏          رحیم و شدید بودن سربازان اسلام··· ‏       87

‏          روحیه قوی، فداکاری و شهادت طلبی··· ‏      88

‏          یوم الله ، روز فداکاری··· ‏        88

‏          روح فداکاری سربازان صدر اسلام··· ‏       89

‏          جوانمردی قوای مسلح مثل صدر اسلام··· ‏      90

‏          مواجهۀ اسلام با کفر··· ‏        91

‏          فدای اسلام شدن فرزندان اسلام··· ‏       92

عقیده و ایمان‏··· ‏         92

‏          شکست قدرتها در برابر قدرت ایمان··· ‏       92

‏          جنگ با زحمت برای اطاعت خدا··· ‏       93

‏          ایمان عامل غلبه بر امپراتوری··· ‏       94

‏          قدرت ایمان شاخصه ارتش اسلام··· ‏       94

‏          ایمان به خدا رمز پیروزی ارتش اسلام··· ‏      95

‏          قدرت ایمان رزمندگان عامل شکست دشمن··· ‏      95

‏          امداد الهی پشتیبان ارتش اسلام··· ‏       95

‏          ایمان قرآنی غلبه دهنده بر ابرقدرتها··· ‏       96

‏          غلبه روحیه معنوی بر امکانات مادی··· ‏       97

‏          روحیه ایمانی مسلمانان عامل غلبه بر کفر··· ‏      98


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 175

‏          ایمان ابزار غلبه بر قدرت شیطانی··· ‏       98

‏          شکست ناپذیری ارتش مومن··· ‏       99

‏          اعتقاد به معاد منشا‌پیروزی··· ‏       100

‏          سلاح معنوی رمز‌پیروزی··· ‏        100

‏          پیروزی ایمان بر تجهیزات··· ‏        101

‏          امداد غیبی در لشکر اسلام··· ‏       101

‏          جانبازی به خاطر ایمان···‏ ‏ ‏       101

‏          ایمان و وحدت رمز پیروزی···‏ ‏ ‏       102

‏          ایمان و تعهد مومنین عامل پیروزی‏ ‏··· ‏      102

‏          فتح جبهه ها با تکبیر اهل ایمان··· ‏       103

‏          میزان بودن نیت در نبرد··· ‏        104

‏          رعب خداوند در دل دشمنان··· ‏       104

‏          ننگ درخواست از غیر خدا··· ‏        105

‏          رزمندگان پیروان حضرت ابراهیم(ع)··· ‏       105

‏          صعود به قله ایمان··· ‏        105

شهادت طلبی‏··· ‏         106

‏          شهادت اولیا در جنگها··· ‏        106

‏          شهادت راه انبیا و اولیاست··· ‏       106

‏          داوطلبی برای شهادت··· ‏        107

‏          استقبال از شهادت··· ‏        107

‏          فوز دانستن شهادت··· ‏        107

‏          تحول ملت ایران به شهادت طلبی··· ‏       108

‏          اعتقاد به کشتن و کشته شدن··· ‏       108

‏          سیدالشهدا(ع) احیاگر اسلام··· ‏       108

‏          تعهد اسلامی سبب پیروزی··· ‏       109


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 176

‏          شهادت برای حفظ اسلام··· ‏        109

‏          فتح و پیروزی با شهادت طلبی··· ‏       110

‏          فداکاری در راه قرآن··· ‏        110

‏          تقدیم شهدای بزرگ··· ‏        111

‏          رزمندگان پیروان سیدالشهدا··· ‏       111

‏          پیروزی خون بر شمشیر··· ‏        111

‏ ‏

فصل چهارم: احکام فقهی جنگ و دفاع

دفاع فردی‏··· ‏          115

‏          دفع تجاوز به اندازۀ توان··· ‏        115

‏          دفاع به هر وسیله ممکن··· ‏        115

‏          مقابله تا حد کشته‌شدن مهاجم··· ‏       115

‏          دفع مهاجم ولو به کشته شدن او··· ‏       116

‏          دفاع از مال ولو به قتل مهاجم··· ‏       116

‏          دفاع و رعایت مراتب··· ‏        116

‏          نقص مالی و بدنی بر مهاجم··· ‏       117

‏          اقدام اضافه تر از حد دفاع··· ‏        117

‏          نقص عضو مدافع··· ‏         117

‏          دفاع در برابر هجومِ منجر به قتل··· ‏       117

‏          فرار برای دوری از کشتار··· ‏        117

‏          وجوب مقاتله در برابر هجوم··· ‏       118

‏          شک در قصد هجوم مهاجم··· ‏       118

‏          اشتباه در قصد مهاجم··· ‏        118

‏          دفاع ولو به غرض دیگری··· ‏        118

‏          مهاجم، ضامن خسارت وارده··· ‏       119


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 177

‏          ضرر رساندن به مهاجم··· ‏        119

‏          اگر هجوم کننده پشیمان گردد··· ‏       119

‏          دفاع از روبه رو و پشت سر··· ‏        120

‏          دفاع در نیرنگ مهاجم··· ‏        120

‏          احراز هجوم مهاجم··· ‏        120

‏          قتل و جرح دزد دستگیر شده··· ‏       120

‏          کمک گیری برای دفع مهاجم··· ‏       121

‏          کمک خواستن از ظالم در دفاع··· ‏       121

‏          ضمانی بر قطع عضو مهاجم··· ‏       121

‏          نقص عضو مهاجم در حال فرار··· ‏       121

دفاع جمعی‏··· ‏         122

‏          دفاع با بذل مال و جان··· ‏        122

‏          اذن در دفاع··· ‏         122

‏          دفاع از بلاد مسلمین··· ‏        122

‏          وجوب دفاع منفی در برابر دشمن··· ‏       122

‏          وجوب قطع روابط با دشمن··· ‏       123

‏          ترس از استیلای سیاسی دشمن··· ‏       123

‏          دفاع دول اسلامی از هجوم بیگانگان··· ‏      123

‏          حرام بودن پیمان دول اسلامی با بیگانه··· ‏      124

‏          ترک روابط با دول اسلامی حامی دشمن··· ‏      124

‏          دفاع از فلسطین با کمکهای مادی و معنوی··· ‏      125

‏          دفاع از میهن، وظیفه ای اسلامی··· ‏       125

‏          دفاع، تکلیف شرعی··· ‏        125

‏          دفاع، واجب شرعی الهی··· ‏        125

‏          دفاع، واجب کفایی··· ‏        126


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 178

‏          لزوم دفاع از مسلمین··· ‏        126

‏          اذن در دفاع··· ‏         126

‏          دفع دشمن، واجب کفایی··· ‏        126

‏          لزوم دفاع حتی در ماه حرام··· ‏       127

‏          دفاع بر همه واجب است··· ‏        127

‏          کمک و دفاع مسلمانان لازم است··· ‏       127

شرایط دفاع‏··· ‏         128

‏          جبهه بر بالغین واجب است··· ‏       128

‏          عدم الزام حضور بیماران در جبهه ها··· ‏       128

‏          خدمت پشت جبهه برای ناتوانان··· ‏       128

‏          نرفتن به جبهه تابع مقررات··· ‏       129

وجوب آموزش و آمادگی دفاعی‏··· ‏       129

‏          وجوب یادگیری فنون نظامی··· ‏       129

‏          تجهیز جوانان··· ‏         129

‏          آمادگی ملت··· ‏         130

‏          تعلیم فنون نظامی بالاترین ارزش··· ‏       130

‏          وجوب مقدمات دفاع··· ‏        130

‏          بسیجی شدن ملت··· ‏        131

وجوب کفایی حضور در جبهه‏··· ‏       131

‏          لزوم حضور در جبهه··· ‏        131

‏          وجوب کفایی حضور در جبهه ها··· ‏       131

‏          ارجحیت حضور در جبهه ها··· ‏        131

‏          حضور در جبهه ها واجب کفایی··· ‏       132

‏          اطمینان از کفایت نیرو در جبهه··· ‏       132

‏          رفع نیاز جبهه اولی است··· ‏        132


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 179

‏          عدم حضور در جبهه تابع مقررات··· ‏       132

‏          عمل بر طبق مقررات جبهه··· ‏       133

‏          لزوم رفع کفایت نیرو در جبهه··· ‏       133

‏          وجوب حضور در جبهه تا حد کفایت··· ‏       133

‏          وجوب رفتن به جبهه با تشخیص مسئولان··· ‏      134

‏          اجازه همسر برای جبهه··· ‏        134

‏          تشخیص مسئولین برای حضور در جبهه···‏      135

‏          اولویت در نیاز جبهه ها··· ‏        135

‏          حضور در جبهه واجب کفایی··· ‏       136

‏          وجوب دفاع از بلاد مسلمین··· ‏       136

اذن والدین‏··· ‏          136

‏          رضایت والدین برای حضور در جبهه ها··· ‏      136

‏          اعزام به جبهه و اذن والدین··· ‏       137

‏          لزوم و وجوب حضور در جبهه ها··· ‏       137

‏          عدم اذیت والدین··· ‏         137

‏          پرهیز از اذیت والدین··· ‏        138

‏          دفاع از اسلام اذن نمی خواهد··· ‏       138

‏          رعایت حال والدین··· ‏        139

‏          حضور در جبهه موکول به نظر مسئولین··· ‏      139

‏          حضور در جبهه با‌مراعات حال والدین··· ‏       139

‏          ضرورت رفع نیاز جبهه ها··· ‏        140

‏          حضور در جنگ نیاز به اذن والدین ندارد··· ‏      140

‏          حضور در جبهه ها واجبتر است··· ‏       140

‏          وجوب اذن والدین در عدم نیاز جبهه ها··· ‏      141

‏          نیاز به اذن والدین در عدم احتیاج جبهه ها··· ‏      141


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 180

‏          حضور در بازسازی موکول به تشخیص مسئولین··· ‏     141

‏          کسب رضایت والدین برای حضور دختران··· ‏      142

‏          تحصیل رضایت والدین··· ‏        142

‏          اذن مسئولین برای حضور در جبهه··· ‏       142

‏          حضور در کردستان با نظر مسئولین··· ‏       142

احکام دفاع و زمین‏··· ‏         143

‏          تقدم جبهه های ایران··· ‏        143

‏          وجوب تعقیب دشمن··· ‏        143

‏          تصرف به خاطر اسلام جایز است··· ‏       143

‏          حذف اذن مالک در ضرورت دفاع واجب··· ‏      143

‏          توقف در منازل مصادرۀ شرعی بلامانع است··· ‏      144

‏          معرکه همان محدودۀ تیررس دشمن است··· ‏      144

‏          اجاره مکان سلب شده منفسخ است··· ‏      144

دفاع و دولت‏··· ‏         145

‏          تکلیف بیشتر دولت در جنگ··· ‏       145

‏          حمایت ملت از دولت در جنگ··· ‏       146

‏          خدمات دولت به آسیب دیدگان در جنگ··· ‏      146

‏          رسیدگی به خسارت دیدگان در جنگ··· ‏      146

احکام اطاعت از فرماندهان جنگ‏··· ‏       147

‏          وجوب اطاعت از فرماندهی··· ‏       147

‏          لزوم مراعات مقررات سپاه··· ‏        148

‏          تخلف از مقررات جایز نیست··· ‏       148

‏          مراعات مقررات سپاه لازم است··· ‏       148

احکام سربازی در زمان جنگ‏··· ‏       149

‏          اذن والدین در سربازی لازم نیست··· ‏       149


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 181

‏          لزوم خدمت در سربازی··· ‏        149

‏          وجوب رفتن به سربازی··· ‏        149

‏          رفتن به سربازی لازم است··· ‏       150

احکام اموال، وسایل، اسلحه و مهمات در جنگ‏··· ‏     150

‏          اسراف و تبذیر، حرام و رعایت مقررات، واجب··· ‏      150

‏          استفاده از اموالِ مردمِ مناطق جنگی··· ‏      150

‏          رعایت مقررات··· ‏         151

‏          اطعام با اجازۀ متصدیان··· ‏        151

‏          استفاده از اموال تابع مقررات··· ‏       151

سپر قرار دادن مردم در جنگ‏··· ‏       151

‏          سپر قراردادن مردم در دفاع··· ‏       151

‏          در هجوم دشمن دفاع لازم است··· ‏       152

احکام همکاری با دشمن‏··· ‏        152

‏          جاسوسان حکم مهاجم را دارند··· ‏       152

‏          فرار از جبهه جایز نیست··· ‏        152

‏          پرهیز از افشای اطلاعات جنگ··· ‏       152

احکام پشتیبانی از جنگ‏···‏ ‏ ‏       153

‏          پرداخت زکات به جنگ··· ‏        153

‏          خیرات برای جنگ··· ‏        153

‏          صرف وجوهات برای جبهه··· ‏        153

‏          کسب اجازه در پرداخت وجوهات··· ‏       154

‏          اموال گمشده صرف صاحبش گردد··· ‏       154

‏          عواید موقوفه··· ‏         154

‏          خرج سهم امام··· ‏         155

احکام مربوط به اسرا‏··· ‏        155


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 182

‏          گرفتن اموال اسرا··· ‏        155

‏          تملک اموال اسرا··· ‏         155

‏          رسیدگی به اموال اسرا··· ‏        155

‏          اهانت به اسرا··· ‏         156

‏          حکم قتل اسرا··· ‏         156

احکام مربوط به غنایم جنگی‏··· ‏       156

‏          تصرف در غنایم··· ‏         156

‏          تصرف در اموال مقتولین··· ‏        157

‏          تملک در اموال غنیمتی··· ‏        157

‏          تصرف در دینار غنیمتی··· ‏        157

‏          تصرف در اموال مقتولین دشمن··· ‏       158

‏          شرایط تصرف در غنایم جنگی··· ‏       158

‏          مجوز تصرف در غنایم··· ‏        158

‏          تصرف در اموال سپاه··· ‏        159

‏          استفاده از غنایم جنگی··· ‏        159

‏          تملک اموال متصرف شده··· ‏        159

‏          حکم غنیمت اموال··· ‏        159

‏          استفادۀ مختصر از غنایم··· ‏        160

‏          مراعات احتیاط در تملک··· ‏        160

‏          مراسم دعا در قبور شهدا··· ‏        161

‏          تسلیم خمس و سهم امام به مراجع··· ‏      161

‏          پس انداز حقوق خمس دارد··· ‏       161

‏          قبول شهادت در نزد خداوند··· ‏       161

احکام متفرقه مربوط به جنگ‏··· ‏       162

‏          فراق والدین··· ‏         162


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 183

‏          پاسدار شدن خواهران··· ‏        162

‏          ورود معممین به سپاه··· ‏        162

‏          رعایت مقررات بسیج··· ‏        162

‏          خطاب افراد به برادر و خواهر··· ‏       163

‏          نوشتن وصیتنامه··· ‏         163

‏          رعایت مقررات شرعی در پاسداری··· ‏       163

‏          استفاده شخصی با رعایت مقررات··· ‏       164

‏          دعوت میهمانان به غذاخوری سپاه··· ‏       164

‏          سوار کردن افراد با اذن مسئولین··· ‏       164

‏          تقسیم غذای اضافی بین فقرا··· ‏       164

‏          تبعیت از مقررات ارتش··· ‏        164

‏          واریز سهمین شهدا به حساب 100··· ‏       165

‏          فروش اسلحه با مقررات دولت اسلامی··· ‏      165

‏ ‏

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 184