بخش اول: استکبار جهانی
فصل دوم: سیاستهای عملی استکبار در جهان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: سیاستهای عملی استکبار در جهان

‏اعمال سلطه از طریق نهادهای بین المللی‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 35