بخش دوم: امریکا سردمدار استکبار جهانی
فصل دوم: سیاست های امریکا در برخورد با جهان اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: سیاست های امریکا در برخورد با جهان اسلام

حمایت از حکومتهای ظالم و ضد بشر

 

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 85