مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. جوانان از دیدگاه امام خمینی(س)/] یرایش2[. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1377. 407 ص. ــ ( تبیان: آثارموضوعی؛ دفترشانزدهم)ISBN:  978 - 964 - 335 - 048 - 2فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 381 ـ 407. 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ  پیامها وسخنرانیها. 2. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 ـ 1368. ـ ـ نظریه درباره جوانان. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، معاونت پژوهشی. ب. عنوان.       9 ج 9 ج/ 5/ 1574  DSR                                                               0842/ 955              کتابخانه ملی ایران                                                                       10331 ـ 78 م

 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

   کد/ م 489

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎جوانان از دیدگاه امام خمینی(س) ـ تبیان آثارموضوعی(دفترشانزدهم)         

تحقیق‌ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  خمینی(س)

لیتوگرافی، چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ هفدهم:  1394 / 2000  نسخه

قیمت:  16000 تومان

‏ ‏

‏           ‏

‏                       ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                         0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:     0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                         0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                         0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                    نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎         

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IV