فصل دوم: جوانان در رژیم طاغوت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: جوانان در رژیم طاغوت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ فاسد کردن جوانان‏

‏ منحرف کردن جوانان‏

‏ اذیت و آزار جوانان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 31

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 32