رهنمودهای امام به جوانان
نقش جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

نقش جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکر از همه طبقات ملت

‏من از طبقۀ روحانیون که در این قضایای گذشته جانفشانی کردند،‏‎ ‎‏تحمل زحمات کردند، از طبقۀ دانشجویان که در این مسائل‏‎ ‎‏مصایب دیدند، از طبقۀ بازرگانان و کسبه که در زحمت واقع‏‎ ‎‏شدند، از جوانان بازار و دانشگاه و مدارس علمی که در این‏‎ ‎‏مسائل خون دادند، از اساتید دانشگاه، از دادگستری، قضات‏‎ ‎‏دادگستری، وکلای دادگستری، از همۀ طبقات، از کارمندان، از‏‎ ‎‏کارگران، از دهقانان، از همۀ طبقات ملت تشکر می کنم. آن‏‎ ‎‏زحمتهای فوق العادۀ شماست که با وحدت کلمه پیروز‏‎ ‎‏شدید.(184)‏

‏ ‏

12 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکر از جوانان

‏ما از همۀ شما جوانها تشکر می کنیم که در این موقع همه با قدرت،‏‎ ‎‏همه با اراده، همه با خواستهای الهی بپا خاستید و کارهای خودتان‏‎ ‎‏را زمین گذاشتید و این کار بزرگی که به عهدۀ همۀ ماست دنبال‏‎ ‎‏کردید. و رمز پیروزی شما وحدت کلمه ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و اینکه همه تان‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 124

‏یک مطلب را می خواهید.(185)‏

14 / 11 / 57

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تشابه جوانان ما به جوانهای صدر اسلام

‏شماها قشر جوان بودید، قشر جوانی که از همین توده؛ نه در طبقۀ‏‎ ‎‏بالا که همه چیز ما را آنها به باد دادند و نه آنهایی که به خارج فرار‏‎ ‎‏کردند، یا بودند و اموال این ملت را به یغما بردند. شما جوانهایی‏‎ ‎‏که در متن توده، در متن جامعه بودید منت بر ما دارید. همه منتِ‏‎ ‎‏اسلام را دارند، ما منتی بر اسلام نداریم؛ اسلام منت بر ما دارد،‏‎ ‎‏قرآن منت بر ما دارد لکن من منت از شما می کشم. شما جوانهای‏‎ ‎‏قدرتمند، شما جوانهای باایمان، شما جوانهای با قدمِ ثابت، این‏‎ ‎‏پیروزی را تحصیل کرده اید. من ـ خدا می داند ـ در مدرسه‏‎[1]‎‏ که بعد‏‎ ‎‏از یکی ـ دو روز متوجه شدم به این عکسهایی که از جوانهای ما در‏‎ ‎‏مدرسه هست ، که البته این بعض از آن شهیدان ما هستند، خدا‏‎ ‎‏می داند که بر قلب من چه می گذرد و من چقدر متاسفم، متاثرم.‏‎ ‎‏اینها جوانهای خود ما هستند؛ اینها فرزندان من هستند. این‏‎ ‎‏جوانهای برومند برای اسلام شهید شدند. خداوند آنها را با‏‎ ‎‏صاحب اسلام محشور فرماید.‏

‏     ‏‏ما متاسفیم از این کشتارها، از این وحشیگریهایی که رژیم‏‎ ‎‏منحوس کرد؛ لکن متشکریم که خون ما، خون جوانهای ما در راه‏‎ ‎‏اسلام ریخته شد. اسلام از این شهیدها خیلی داشته است، از این‏‎ ‎‏عزیزها خیلی داشته است. و شما جوانها مثل جوانهای صدر‏‎ ‎‏اسلام به اسلام خدمت کرده اید. اسلام داشت منسی می شد؛‏‎ ‎‏اسلام را داشتند منهدم می کردند، قرآن را داشتند زیر چکمه ها از‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 125

‏بین می بردند. قیام شما جوانهای ایران، قیام شما ملت ایران که قیام‏‎ ‎‏الهی بود، نهضت الهی بود، قرآن را زنده کرد، اسلام را زنده کرد؛‏‎ ‎‏حیات تازه به اسلام بخشید...‏

‏     امروز ملت ما زنده است. امروز جوانهای برومند ما زنده اند،‏‎ ‎‏ایستاده اند. اینها بودند که ثابت کردند که توپ و تانک اثر ندارد در‏‎ ‎‏مقابل ملت، در مقابل ایمان. ایمان به خدا، ایمان به مبادی اسلامی‏‎ ‎‏بود که شما را پیروز کرد.(186)‏

14 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

درود بر جوانهای قم

‏درود بر شما جوانان رشید! سلام بر بانوان و جوانان رشید قم!‏‎ ‎‏درود بر بانوان و جوانان سرتاسر ایران! من از شما مفارقت کردم‏‎ ‎‏در صورتی که اکثر جوانان فعلی نارس بودند؛ و به خدمت شما‏‎ ‎‏آمدم در صورتی که بسیاری از جوانان ما از دست رفته است.‏‎ ‎‏بسیاری از آنهایی که ما ندیدیم آنها را و حالا شمایل آنها را‏‎ ‎‏می بینیم، شهید شدند ـ افتخار شهادت در راه اسلام، افتخار‏‎ ‎‏شهادت در راه قرآن کریم، افتخار شهادت در راه آزادی و‏‎ ‎‏استقلال، افتخار شهادت در راه هدف بزرگ اسلام و آن حکومت‏‎ ‎‏عدل اسلامی، «جمهوری اسلامی». شما جوانان برومند ایران، و‏‎ ‎‏شما جوانان برومند قم به اسلام عزیز حق پیدا کردید. اسلام بر‏‎ ‎‏همه منت دارد، ما هیچ منتی بر اسلام نداریم.(187)‏

18 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

همت والای جوانان

‏درود به شما ملت بزرگ ایران و شما جوانان غیور هوشمند! سلام‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 126

‏بر همۀ شما! خداوند شما را سعادتمند بفرماید. با همت والای شما‏‎ ‎‏جوانان و تمام اقشار ایران این نهضت به این مرتبه رسید.‏‏[‏‏با‏‎ ‎‏]‏‏همت‏‎ ‎‏والای شما بود که پیروز شدیم و ریشۀ فساد را از ایران تا حدودی‏‎ ‎‏بیرون آوردیم؛ و ان شاءالله از این به بعد هم با همت والای شما‏‎ ‎‏جوانها، تتمّۀ این ریشه فساد از بیخ وبن کنده خواهد شد. شما بودید‏‎ ‎‏که در همۀ کشور، همه جای ایران خون دادید، شهید دادید و این‏‎ ‎‏نهضت را بارور کردید. و شما باید باشید که در همۀ ایران با همت‏‎ ‎‏والای خود و با گرم نگه داشتن این نهضت، مسائلی ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏که بعد‏‎ ‎‏پیش می آید به پیروزی برسانید. شما بودید که با فداکاری، اسلام را‏‎ ‎‏از دست اجنبیان و دشمنان اسلام نجات دادید؛ و شما هستید که‏‎ ‎‏باید با وحدت کلمه و قدرت، اسلام را از دست این اشخاص‏‎ ‎‏خیانتکار که در بین قشرهای ملت تخم نفاق می پاشند نجات دهید.‏‎ ‎‏مجال به این انسانهای ظاهریِ حیوان مآب ندهید؛ اینها را مجال‏‎ ‎‏ندهید که در بین شما ریشه کنند. خداوند شما را تایید کند.‏‏(188)‏

17 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سلام بر جوانان ایران

‏درود بر شما جوانهای غیرتمند و غیور، سلام بر جوانان ایران که به‏‎ ‎‏واسطۀ زحمتهای خود و مجاهدات خود نهضت را به دروازۀ‏‎ ‎‏پیروزی رساندند.(189)‏

25 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مجاهدت جوانان الگویی برای مستضعفین

‏مجاهدات شما جوانان و مسلمین برومند ایران ـ همۀ طبقات ـ که‏‎ ‎‏با وحدت کلمه دست اجانب را کوتاه کردید، الگویی است برای‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 127

‏همۀ مستضعفین.(190)‏

2 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توجه جوانان به اسلام

‏منت خدای تبارک و تعالی را که شما جوانان برومند ـ از هر جا که‏‎ ‎‏هستید ـ توجه به اسلام کردید و اسلام را در این عصر، در این‏‎ ‎‏عصر ظلمانی، در این عصری که همۀ ارزشها به باد رفته بود،‏‎ ‎‏اسلام را زنده کردید.(191)‏

5 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام جوانان ملت

‏جوانان دانشگاهی، جوانان مدارس قدیم، جوانان بازاری، عشایر‏‎ ‎‏محترم، این طبقه بودند که با قیام خود رژیم منحوس را عقب‏‎ ‎‏نشاندند و دست نفتخواران مفتخوار را قطع کردند.(192)‏

26 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکر از پاسداران جوان

‏ما باید از این پاسداران، این جوانهای برومند، این جوانهای‏‎ ‎‏زحمتکش، تشکر کنیم که در یکوقتی جزء محرومین بودند و بعد‏‎ ‎‏همین محرومین به مملکت خدمت کردند و قیام کردند و با دست‏‎ ‎‏همین طبقه این نهضت به اینجا رسید.(193)‏

3 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

وحدت جوانان برای ادامه نهضت

‏من به شما برادرها، به شما جوانهای برومند تذکر بدهم این است‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 128

‏که شما دیدید که رژیم را با فریاد مردانۀ خودتان که از حلقوم همۀ‏‎ ‎‏ملت بلند شد، شکست دادید؛ در عین حالی که این قدرت بزرگ‏‎ ‎‏شیطانی بود و دنبال او و پشتیبان او همۀ قدرتهای ممالک دیگر‏‎ ‎‏بودند، خصوصاً ابرقدرتها، نتوانستند او را نگه دارند؛ و به همت‏‎ ‎‏والای شما جوانها و با ایمانی که داشتید به اسلام، آن رژیم را‏‎ ‎‏شکست دادید و بحمدالله از زیر بار ظلم و اختناق بیرون آمدید؛ تا‏‎ ‎‏اینجا همه با هم بودید و از زیر اختناق بیرون آمدید؛ از اینجا به بعد‏‎ ‎‏هم باید با قدرت شما، با قوۀ شما، این نهضت به آخر برسد.(194)‏

4 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ روحیه جوانها

‏با روحیۀ قوی شما جوانها و متوجه های به خدا این مشکل بزرگی‏‎ ‎‏که عبارت از این رژیم فاسد بود آن را پس زدید و از بین بردید، این‏‎ ‎‏روحیه را حفظ کنید، این روحیۀ قوی را حفظ کنید؛ خدا با‏‎ ‎‏شماست. وقتی خدا با کسی باشد کارها درست می شود.(195)‏

18 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکر از جوانان در خارج

‏ما را به کویت راه ندادند، یعنی راه ندادند که من از این دروازۀ‏‎ ‎‏کویت بیایم رد بشوم آنجا سوار شوم به طیّاره و بروم؛ این قدر هم‏‎ ‎‏راه ندادند! گفتند از همان جا که آمدید به همان جا برگردید. وقتی‏‎ ‎‏هم عراق آمدیم دیدیم که ... من فکر کردم که ما هر جا برویم‏‎ ‎‏همین صحبتها هست؛ برای اینکه اینها همه مربوطند به هم، یک‏‎ ‎‏سیاست است، اینها همه پشت او ایستاده اند. ما دیدیم که خوب،‏‎ ‎‏حالا برویم در خارج. خارج آمدیم و آنها هم پشیمان شدند. ما‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 129

‏آمدیم آنجا. جوانهای آنجا... من متشکرم از این جوانهای عزیز ما‏‎ ‎‏که از همه جاها آمدند احوال از ما پرسیدند؛ مجتمع شدند،‏‎ ‎‏حرفهای ما را شنیدند؛ منتشر کردند مصاحبات ما ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ در آنجا.‏‎ ‎‏گاهی همه جا منتشر می شد. و این یک راهی برای پیروزی ما‏‎ ‎‏بحمدالله بود.(196)‏

30 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدرت ایمان جوانان

‏شما می دانید که این نهضت با قدرت اسلامی و با قوّت ایمان پیش‏‎ ‎‏بُرد؛ وگرنه ما در مقابل آنها چیزی نداشتیم و آنها همه چیز داشتند.‏‎ ‎‏ما قدرت ایمانی داشتیم شما جوانها با قدرت ایمان این نهضت را‏‎ ‎‏تا اینجا آوردید و به پیروزی رساندید. این قدرت ایمان را حفظ‏‎ ‎‏کنید.(197)‏

2 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حس اسلامخواهی جوانها

‏این جوانهای ما در خیابانها ریختند و غلبه کرده اند بر اینها، روی آن‏‎ ‎‏حس اسلامیتشان بود، و الاّ اگر کلمۀ اسلام را ما برمی داشتیم کنار‏‎ ‎‏می گذاشتیم، مردم مگر بی عقلند که بروند جلوی توپ و تانک.‏‎ ‎‏مردم برای اسلام می روند. صدر اسلام سربازهای اسلامی برای‏‎ ‎‏اسلام جانشان را به خطر می انداختند یعنی خطر نمی دیدند، خطر‏‎ ‎‏برای خودشان نمی دیدند برای اینکه مردن را خطر نمی دانستند.‏‎ ‎‏جوانهای ما اینطور شده بودند، و الآن هم هستند.‏

‏     الآن هم بعضی وقتها، شاید هر چند روز یک دفعه، یکی‏‎ ‎‏می آید بیخ گوش من می گوید دعا کنید من شهید بشوم. جوان‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 130

‏اینطور آمده است الآن به میدان.(198)‏

3 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

17 حضور جوانان در 17 شهریور

‏ شهریور هم، که امروز ما اینجا مجتمع هستیم، آن 17 شهریور‏‎ ‎‏سال گذشته «مِن اَیّام الله » آن هم از ایام خدایی بود که یک ملت، زن‏‎ ‎‏و مردش، جوان و غیر جوانش، بایستند و خون بدهند برای احقاق‏‎ ‎‏حق. این روز خداست. 17 شهریور «مِن ایام الله » است، باید متذکر‏‎ ‎‏باشید. باید یادآوری کنید این «ایّام الله » را. چنانچه کردید، از یاد‏‎ ‎‏نباید برود این «ایّام الله » برای اینکه این ایام اند که آدم سازند. این‏‎ ‎‏ایّام است که جوانهای ما را از عشرتکده ها بیرون می آورد به میدان‏‎ ‎‏جنگ می برد.(199)‏

17 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری جوانان برای اسلام

‏من میل دارم که همه باورشان آمده باشد که این نهضتی که از اول تا‏‎ ‎‏آخرش ـ قریب پانزده شانزده سال، طول کشید و زحمتها کشیده‏‎ ‎‏شد، خونها داده شد و جوانها از دست رفت، خانه ها از دست‏‎ ‎‏رفت، خانمانها خراب شد، و خصوصاً در این یکی دو سال آخر که‏‎ ‎‏همه شاهد بودید که چه شد، باورمان آمده باشد که این همه برای‏‎ ‎‏اسلام بود. هیچ من نمی توانم تصور کنم و هیچ عاقلی نمی تواند‏‎ ‎‏تصور کند که بگویند ما خونهایمان را دادیم که خربزه ارزان بشود!‏‎ ‎‏ما جوانهایمان را دادیم که خانه ارزان بشود. هیچ عاقلی جوانش را‏‎ ‎‏نمی دهد که خانۀ ارزان گیرش بیاید. مردم همه چیزشان را برای‏‎ ‎‏جوانهاشان می خواهند؛ برای خانمانشان می خواهند. این منطق،‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 131

‏یک منطق باطلی است، که شاید کسانی انداخته باشند، مغرضها‏‎ ‎‏انداخته باشند توی دهن مردم که بگویند ما خون دادیم که مثلاً‏‎ ‎‏کشاورزیمان چه بشود. آدم خودش را به کشتن نمی دهد که‏‎ ‎‏کشاورزیش چه بشود. چرا همان منطقی که خود مردم در تمام‏‎ ‎‏طول مدت، و خصوصاً در این آخر، منطقشان بود آن را ذکر‏‎ ‎‏نمی کنند؟ همه دیدید که تمام قشرها، خانمها، ریختند توی‏‎ ‎‏خیابانها، جوانها ریختند توی خیابانها، در پشت بامها، در کوچه و‏‎ ‎‏بَرزَن و همه جا، فریادشان این بود که ما اسلام را می خواهیم و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی می خواهیم. برای اسلام است که انسان‏‎ ‎‏می تواند جانش را بدهد.(200)‏

17 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حرکت جوانان در راه اسلام

‏ملتی که این طور تحول پیدا کرده است که در سرمای این راهها، با‏‎ ‎‏رنج، جوانهایش پیاده می آیند و غسل شهادت می کنند و پیشقدم‏‎ ‎‏برای شهادت هستند، پیروزند اینها. شما جوانها پیروزید‏‎ ‎‏ان شاءالله . و آنها که گمان می کنند که با یک ترور، با یک راه انداختن‏‎ ‎‏ناراحتیهایی می توانند این ملت را از راه خودش منحرف کنند‏‎ ‎‏اشتباه می کنند... عمده آن است که راه، راه خداست و اسلام‏‎ ‎‏است. و جوانهای ما این راه اسلامی را پیدا کرده اند. و مثل سابق‏‎ ‎‏دیگر نیستند که از یک تشر دولت، از یک پاسبان وحشت داشته‏‎ ‎‏باشند. ‏

‏     اینها دیگر از هیچ چیز وحشت ندارند. چنانکه دیدیم که در‏‎ ‎‏خیابانها رفتند، در پشت بامها رفتند و مقابله کردند با دشمنها.‏‎ ‎‏مقابله کردند با توپ و تانک و پیش بردند. و از این به بعد هم‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 132

‏ان شاءالله پیش می برند.(201)‏

29 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

یکصدایی جوانان

‏شما می دانید که ما نه قدرت نظامی داشتیم و نه ملت ما تعلیمات‏‎ ‎‏نظامی. شما جوانان عزیز مشغول تحصیل دانش بودید، و سایر‏‎ ‎‏قشرها هم مشغول کارهای مخصوص به خودشان بود. روحانیون‏‎ ‎‏هم مشغول تحصیل علوم خودشان بودند. ما نداشتیم یک‏‎ ‎‏جمعیتی که تعلیمات نظامی دیده باشند، و نه یک تجهیزاتی‏‎ ‎‏داشتیم. لکن یک چیز داشتیم و دنبال آن یک چیز دیگر؛ عقیده به‏‎ ‎‏اسلام، ایمان به خدا، قیام برای خدا که دنبال آن جمع شدن همه‏‎ ‎‏قشرها در زیر بیرق اسلام بود. این دو نیروی عظیم را ما داشتیم که‏‎ ‎‏یکی اصیل و یکی دنبال آن نیروی اصیل؛ نیروی ایمان، توجه به‏‎ ‎‏خدا، اتکال به ذات مقدس حق. از همه زبانها ذکر خدا بیرون‏‎ ‎‏می آمد. با «الله اکبر» جلو می رفتید و دنبال این مطلب اصیل همه‏‎ ‎‏قشرها با هم مجتمع شدند و همۀ اغراض کنار رفت. یک صدا و‏‎ ‎‏آن اینکه ما جمهوری اسلامی می خواهیم. این یک صدا که ‏‏[‏‏از‏‏]‏‎ ‎‏اسلام آمد از حلقوم شما فرزندان اسلام درآمد و این صدای‏‎ ‎‏اسلام بود. صدای ملکوت بود، صدای عالم غیب بود. و این صدا‏‎ ‎‏همچو این ملت را منسجم کرد و همچو قدرت به ملت داد که با‏‎ ‎‏دست خالی بر قدرتهای بزرگ غلبه کردند. از این به بعد هم ما،‏‎ ‎‏احتیاج به این صدای ملکوتی الهی داریم و احتیاج به این‏‎ ‎‏انسجام.(202)‏

1 / 10 / 58

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 133

پیشروی با الله اکبر

‏همه دیدند که در سرتاسر ایران، آن وقت که هجوم از طرف رژیم‏‎ ‎‏فاسد به مردم بود، مردم همه از پیر و جوان و زن و مرد با «الله اکبر»‏‎ ‎‏پیش رفتند و همه هم از رژیم طاغوتی منحرف بودند و رژیم‏‎ ‎‏اسلامی می خواستند.(203)‏

27 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفاظت از خون جوانان

‏روسا و دولتمردان بیدار بشوند! مخاصمه را ترک کنند! این‏‎ ‎‏منظره ها را ببینند. این جوانهایی که خون خودشان را در راه اسلام‏‎ ‎‏داده اند ببینند. این جوانهایی که شما را به این مقام رسانده اند‏‎ ‎‏ببینند، و دست از مخاصمات بردارند، آتش بس کنند. در محضر‏‎ ‎‏خداست، همۀ ما در محضر خدا هستیم و همۀ ما خواهیم مرد، و‏‎ ‎‏همۀ ما خواهیم حساب پس داد.(204)‏

7 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جمهوری اسلامی رهین خون جوانان

‏عزیزان من! شما می دانید آنچه که به دست آوردید از نفی طاغوت‏‎ ‎‏و جایگزین کردن جمهوری اسلامی به جای آن، ارزان نبوده است‏‎ ‎‏بلکه با خون هزاران جوان مومن و هزاران معلول و مجروح که ما‏‎ ‎‏باید تا آخر عمر خود را رهین آنان بدانیم، به دست آمده است. این‏‎ ‎‏نعمت بزرگ الهی را ارزان از دست ندهید.(205)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ایمان جوانهای دانشگاه

‏این دانشگاه بود، جوانهای دانشگاه که آنها هم از محرومین و‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 134

‏مستضعفین اند و این طبقۀ محروم جامعه بود که از همۀ رفاهها‏‎ ‎‏محروم بود، لکن قلبش مملو از عشق به اسلام و ایمان بود و با آن‏‎ ‎‏عشق و با آن ایمان این حرکت را دنبال کرد و شهید داد و در‏‎ ‎‏مقابلش چیزی مطالبه نکرد.(206)‏

16 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نجات کشور توسط جوانها

‏دست به دست هم بدهید برای اصلاح. نه اینکه اگر یک جوانی‏‎ ‎‏یک جایی خلاف کرد، شما بگویید که پاسدارها کذا هستند! آقا،‏‎ ‎‏این پاسدارها بودند که شما را نجات دادند و الاّ پدر همۀ ما را‏‎ ‎‏درمی آورد رضا خان و محمدرضا خان. شکر کنید اینها را؛ تشویق‏‎ ‎‏کنید این را، اصلاح هم بکنید. هر جا خلاف کردند، باید اصلاح‏‎ ‎‏بشوند... همین مردم، همین پیرزنها و پیرمردها و جوانها و بچه ها،‏‎ ‎‏از این بن بستها بیرون می آورند این مملکت را.(207)‏

6 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام انگیزه همه

‏هیچ ملتی در دنیا نمی تواند بگوید که ما در مقابل همۀ قدرتها‏‎ ‎‏ایستادیم. در صورتی که قدرتهای بزرگ اسلحه های محیرالعقول‏‎ ‎‏دارند و حتی محمدرضا هم مجهز به تمام سلاحهای مدرن بود،‏‎ ‎‏مع ذلک، شما، بچه های شما، جوانهای شما، مرد شما، زن شما،‏‎ ‎‏آمدند بیرون و با دست خالی در مقابل مسلسلها و تانکها و توپها‏‎ ‎‏ایستادند و آنها را شکست دادند. و شما از این به بعد هم همین‏‎ ‎‏ملت هستید و از این به بعد هم انگیزۀ شما همه اسلام است.(208)‏

26 / 7 / 60


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 135

جانفشانی جوانان

‏ثابت کرد اسلام به اینکه جوانان ما مهیا هستند از برای جانفشانی‏‎ ‎‏در راه اسلام و همانطوری که اسلام می خواهد که در مقابل کفر و‏‎ ‎‏زندقه و در مقابل ستم و ستمکاران ایستادگی بکنند، مردانه‏‎ ‎‏ایستادند و ایثار کردند و جانفشانی کردند و این مطلب را به ثبت‏‎ ‎‏رساندند.(209)‏

10 / 12 / 60

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

اعجاز جوانان

‏شما جوانان عزیز اثبات کردید که می توانید در مقابل تمام قدرتها‏‎ ‎‏ایستادگی کنید و می توانید کشور خودتان را حفظ کنید... شما‏‎ ‎‏جوانان از روز اول ثابت کردید تعهد خودتان را به خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی و به دیانت اسلام و بر همان امر باقی هستید و امید است که‏‎ ‎‏تا آخر باقی باشید و فرزندان شما و سلف شما هم با همین ایده‏‎ ‎‏باقی باشند و ایران و اسلام را بیمه کنند برای همیشه.‏

‏     ‏‏شما ثابت کردید که هر چه را بخواهید می توانید ایجاد کنید.‏‎ ‎‏شما یک معجزه ای در دنیا به ظهور رساندید که آن معجزه قدرت‏‎ ‎‏الهی در بشر بود. شما در مقابل تمام قدرتهایی که می خواستند‏‎ ‎‏ایران را و ایرانی را ببلعند و می خواستند ذخایر شما را غارت‏‎ ‎‏کنند، ایستادید و مقابله کردید و پیروز شدید.(210)‏

10 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مبارک باد این پیروزی

‏من به شما تبریک می گویم که شما جوانانی هستید که با کوشش‏‎ ‎‏شما این انقلاب پیروز شد و شما مردان سلحشوری هستید که با‏‎ ‎‏اعتصابات شما رژیم سابق و اربابان آنها فلج گردیدند. مبارک باد بر‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 136

‏شما این پیروزی و این قدرت.(211)‏

9 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدرت جوانان برترین قدرت

‏آن وقتی که همۀ قوا دست رژیم بود، آن وقتی که همۀ قدرت ها‏‎ ‎‏می خواستند او را نگهش دارند، شما جوانها ریختید در خیابانها و‏‎ ‎‏کاری کردید که نتوانست حتی قدرت امریکا این رژیم را نگه دارد.‏‎ ‎‏با همۀ قوا دنبال این بودند که نگهش دارند، به همۀ حیله ها‏‎ ‎‏متشبث شدند برای نگهداری او، لکن قدرت شما نگذاشت این‏‎ ‎‏کار بشود و این قدرت برای این است که، از اول شما دنبال این‏‎ ‎‏نبودید که «من»، دنبال این بودید که «اسلام»، دنبال این بودید که‏‎ ‎‏«کشور اسلامی».(212)‏

4 / 2 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان باطل کننده افسونها

‏قیام 15 خرداد اسطورۀ قدرت ستمشاهی را در هم شکست و‏‎ ‎‏افسانه ها و افسونها را باطل کرد. شهادت جوانان رشید و زنان و‏‎ ‎‏مردان در آن روز سدّ عظیم قدرت شیطانی را از بنیان سست نمود.‏‎ ‎‏خون سلحشوران کوخ نشین، کاخهای ستم را در هم کوبید. ملت‏‎ ‎‏عظیم الشان ایران با قیام و نثار خون فرزندان عزیز خویش، راه قیام‏‎ ‎‏را برای نسلهای آینده گشود و ناشدنیها را شدنی کرد.(213)‏

1 / 3 / 64


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 137

‏ ‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 138

  • )) مراد، مدرسۀ فیضیه شهر مقدس قم بوده است.