فصل پنجم: وظایف جوانان در انقلاب اسلامی
تلاش و سازندگی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

تلاش و سازندگی

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

تحول در جوانان

‏الآن باید ما زحمت بکشیم تا این نیروی جوان را باز متحول کنیم و‏‎ ‎‏به صورت یک انسان فاضل، یک انسان اسلامی، یک انسانی که‏‎ ‎‏برای کشور خودش مفید است ‏‏[‏‏در آوریم‏‏]‏‏، باید به این متحول‏‎ ‎‏بشود. و این از همۀ قشرها متوقع است؛ یک قشر نمی تواند این‏‎ ‎‏کارها را انجام بدهد. این آشفتگیهایی که الآن در ملت ما هست،‏‎ ‎‏در مملکت ما هست، و به ارث به ما رسیده است، خرابه ای‏‎ ‎‏[‏‏است‏‎ ‎‏]‏‏،این باید آباد بشود لکن به همت همه. شما جوانها با‏‎ ‎‏همت خودتان باید این راه را پیش ببرید و این نهضت را حفظ‏‎ ‎‏بکنید.(313)‏

16 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ادامه حرکت جوانان

‏برای نوسازی مملکت ـ که خراب کرده اند ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ حالا باید آباد‏‎ ‎‏بشود ـ اینها با لفظ درست نمی شود؛ اینها عمل می خواهد چنانچه‏‎ ‎‏تا حالا که آمده ایم، با عمل آمده ایم؛ با لفظ، هر چه لفظ هم بود‏‎ ‎‏فایده نداشت.‏

‏     باید همۀ ما همان طوری که تا حالا شما جوانها و مرد و زن،‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 202

 

‏همه با هم حرکت کردند و این سد را شکستند، به حرکت‏‎ ‎‏خودشان ادامه بدهند. سست نشوند، حالا برنگردند سراغ اینکه‏‎ ‎‏من مثلاً فلان حاجت را دارم.(314)‏

29 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش جوانان کارگر

‏شما جوانهای برومند، شما جوانهای کارگر، که اساس یک‏‎ ‎‏مملکت هستید، باید از این به بعد هم شما این مملکت را اداره‏‎ ‎‏کنید و اقتصاد ایران را به ثمر برسانید.(315)‏

4 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان و سازندگی

‏شما جوانها امروز روز شماست. امروز روزی است که شما باید‏‎ ‎‏سازنده باشید در این راهها. البته خدمت به خلق، خدمت به‏‎ ‎‏خداست. خدمت به انسانها، خدمت به خداست. خدمت به‏‎ ‎‏بندگان خدا، خدمت به خداست؛ و در این خدمت ان شاءالله موفق‏‎ ‎‏باشید.(316)‏

5 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احتیاج به جوانان

‏شما می دانید که این مملکت احتیاج به کار دارد، احتیاج به‏‎ ‎‏بازسازی دارد؛ و رژیم سابق همه چیز ایران را فاسد کرد، از بین‏‎ ‎‏برد. و الآن به قوه های شما، جوانهای برومند، احتیاج است.(317)‏

10 / 4 / 58

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 203

مملکت مال جوانها

‏مملکت مال خود شماست؛ مال جوانهای ماست... جوانها؛‏‎ ‎‏جوانهای دانشگاهی، جوانهای اداری، آنهایی که پیوند با ملت‏‎ ‎‏داشتند، بازاری، کشاورز، کارگر، همۀ اینها. آن طبقۀ بالا به ما کاری‏‎ ‎‏نداشتند. حالا هم کارشکنی می کنند و همه چیز می خواهند،‏‎ ‎‏می گویند مغزها فرار کردند! بگذار فرار کنند. جهنم که فرار کردند‏‎ ‎‏این مغزها! مغزهای علمی نبودند این مغزها، مغزهای خیانتکار‏‎ ‎‏بودند، و الاّ کسی از مملکت خودش فرار می کند به امریکا؟! از‏‎ ‎‏مملکت خودش فرار می کند به انگلستان و زیرِ سایه انگلستان‏‎ ‎‏می خواهد زندگی بکند؟ پیوند می کند با بختیار‏‎[1]‎‏ و امثال بختیار که‏‎ ‎‏مملکت ما را به تباهی کشیدند؟ این مغزها بگذار فرار بکنند، بهتر‏‎ ‎‏که فرار می کنند! غصه نخورید برای اینها، برای اینها که کشته‏‎ ‎‏شده اند غصه نخورید این قدرها.‏

‏     برادرها! خودتان بیدار باشید که این مغزهایی که دارند فرار‏‎ ‎‏می کنند این مغزهاست که شما را به تباهی کشیده اند. این مغزهایی‏‎ ‎‏است که نگذاشتند جوانهای ما تحصیل کامل بکنند. اینها باید هم‏‎ ‎‏بروند؛ باید هم فرار کنند.(318)‏

8 / 8 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

خدمت به مستضعفین

‏ما اینهمه جوان دادیم، در دانشگاهها جوان دادیم، در مدرسه های‏‎ ‎‏قدیمی جوان دادیم، در مدارس علمی و اسلامی و فرهنگ جوان‏‎ ‎‏دادیم، در خیابانها و بازارها و کوچه ها شهید دادیم که به مقصد‏‎ ‎‏برسیم. برای مقصد بود و آن مقصد همان بود که ملت ما فریاد‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 204

‏کشیدند و آن را خواستند: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.‏

‏     ‏‏برادرهای عزیز من، برادرهای روشنفکر، برادران نویسنده و‏‎ ‎‏صاحب قلم، برادران دانشگاهی، دانشجویان محترم، روحانیان‏‎ ‎‏معظم، بازاریان محترم، کارگران عزیز، کارمندان محترم! بیایید به‏‎ ‎‏هم بپیوندیم. بیایید تمام قلمها و تمام قدمها و تمام گفتار ما بر منافع‏‎ ‎‏این قشر مستضعف باشد. نگذارید خون این شهیدان هدر برود.‏‎ ‎‏نگذارید زاغه نشینان ما باز ادامه بدهند به زاغه نشینی. نگذارید‏‎ ‎‏ابرقدرتها باز به طمع بلعیدن ما بیفتند. نگذارید توطئه های‏‎ ‎‏ابرقدرتها و خائنین رشد پیدا کنند. ای قشرهای روشنفکر و ای‏‎ ‎‏قشرهای نویسنده! قلمها و گفتار خودتان را در راه این مستضعفین‏‎ ‎‏صرف کنید. ای دانشمندان ما، ای دانشجویان ما، ای فرهنگیان ما،‏‎ ‎‏ای دانشگاهیان ما! اجتماعات خودتان را برای راه این مستضعفین‏‎ ‎‏تقویت کنید. شما بودید که این همه خدمت کردید و این همه خون‏‎ ‎‏دادید و این همه حبس رفتید و این همه زجر کشیدید برای‏‎ ‎‏خلاصی از یوغ دشمنان، خلاصی از چپاولگری چپاولگران.‏‎ ‎‏نگذارید زحمات خودتان هدر برود. قلمها را در راه خدمت به این‏‎ ‎‏خلق به کار بیندازید؛ گفتار را در راه خدمت به مستضعفین، و‏‎ ‎‏اَعمال را در خدمت به مستضعفین.(319)‏

13 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خودباوری جوانان

‏ما باید کاری بکنیم که خودمان و همه قشرهای ملت و همۀ جوانان‏‎ ‎‏ما باورشان بیاید که ما هم آدمیم. تبلیغات همچو کرده است که ما‏‎ ‎‏را از آدم بودن بیرون کرده است. باورمان آمده است که آنها هر چه‏‎ ‎‏هست، هستند. اگر بخواهیم این مملکت ما یک مملکت مستقلی‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 205

 

‏باشد، محتاج به غیر نباشد، باید آن کشاورزش و آن کارگرش و آن‏‎ ‎‏کارمندش و همۀ قشرها بنای بر این بگذارند که ما خودمان یک‏‎ ‎‏موجودی هستیم. یک آدمی هستیم. مملکتمان هم یک مملکتی‏‎ ‎‏است. همه چیز هم دارد. یک مملکت غنی ای است.(320)‏

21 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارزش خدمت جوانان

‏ثابت کردند جوانهای ما و کارمندهای ما و همۀ اشخاصی که در‏‎ ‎‏این امور مربوط هستند؛ به اینکه: نه، آن کارهایی که آنها ممتنع‏‎ ‎‏می دانند، اینجا ممکن است و ما باید این را راهی باز کنیم برای‏‎ ‎‏کارهای بزرگتر. نترسیم از مطلب که ما نمی توانیم بکنیم. نخیر‏‎ ‎‏می توانیم بکنیم.(321)‏

30 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان و شکستن باورهای غلط

‏خداوند تبارک و تعالی به ما منت گذاشت که این جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی را موفق شدید شما جوانان اینجا متحقق کنید و موفق‏‎ ‎‏شدید که از این باور غلطی که در بین کشور ما معروف شده بود،‏‎ ‎‏این باور غلط را بشکنید. شما مگر چه چیزتان از سایر بشر کمتر‏‎ ‎‏است، بشر همه جا یک جنس است و یک نوع است و یکی است‏‎ ‎‏و اینجا اگر بهتر نباشد از آنها بدتر نیست، لکن نگذاشتند که این‏‎ ‎‏بهترها و این مغزهای متفکر به کار بیفتند. آن مغز متفکرهایی که از‏‎ ‎‏ایران فرار کردند، آنها بودند که تفکرشان را برای آنها داشتند،‏‎ ‎‏برای خارجیها به کار می انداختند و اگر یک نفر متفکری که وطن‏‎ ‎‏خودش را می خواهد، اسلام را می خواهد، کشور خودش را‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 206

‏می خواهد، این معنا ندارد که فرار کند. کجا فرار کند و لهذا بهتر این‏‎ ‎‏بود که این مغزهایی که برای خارجه و برای امریکا و برای شوروی‏‎ ‎‏در ایران کار می کردند، اینها بروند و مغزهای متفکری که برای‏‎ ‎‏خود کشور عمل می کنند، آنها باشند. و بحمدالله در این دو ـ سه‏‎ ‎‏ساله شماها اثبات کردید، جوانهای ما اثبات کردند که می توانند‏‎ ‎‏خودشان عمل بکنند و شما مطمئن باشید که در دراز مدت شما‏‎ ‎‏همه کار می توانید بکنید. و امیدوارم که مغزها را به کار بیندازند و‏‎ ‎‏آن خوف هایی که ایجاد کرده بودند در کشور ما، آن را هم کنار‏‎ ‎‏بگذارید و با شجاعت وارد بشوید و کار خودتان را انجام بدهید.‏‎ ‎‏همانطوری که با شجاعت ابرقدرتها را خارج کردید با شجاعت در‏‎ ‎‏فرهنگ خودتان کار بکنید و در کارهای خودتان، خودتان عمل‏‎ ‎‏بکنید و اتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنید، و یک وقتی‏‎ ‎‏برسد که هیچ اتکا به خارج، ما نداشته باشیم. همه چیزخودمان را‏‎ ‎‏خودمان تهیه کنیم، ان شاءالله .(322)‏

17 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان و رفع مشکلات

‏برای دولت اگر مشکلی پیدا بشود، همین جوانان و همین ملت، زن‏‎ ‎‏و مرد، بچه و بزرگ است که در رفع اشکالات کوشش‏‎ ‎‏می کند.(323)‏

9 / 3 / 61

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

جوانان آبروی انقلاب اسلامی

‏این جوانان جهادگرند که بذر انقلاب را در دل هر روستایی‏‎ ‎‏می کارند، و با آبادانی مناطق محروم است که هر روستایی و‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 207

\

‏شهری محروم، سربازی می شود پاسدار انقلاب اصیل اسلامی‏‎ ‎‏خویش... اعتراف کرد که اینان بزرگترین آبرو را به انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏خود داده اند و با تعهد به اسلام و ایمان به خدای تعالی در این راه‏‎ ‎‏بهترین نمونه و الگو برای همۀ جوانان مسلمان و متعهد اسلامی‏‎ ‎‏گردیدند... من هر گاه از نزدیک با جوانان پرشور و پرتحرک جهاد‏‎ ‎‏سازندگی مواجه می شوم و یا در وسایل ارتباط جمعی آثار ارزندۀ‏‎ ‎‏فرهنگی و عمرانی  آنان را شنیده و یا می بینم، از دل برای موفقیت‏‎ ‎‏و سربلندی آنان دعا می کنم. آفرین بر شما که اینگونه به اسلام و‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی آبرو دادید.(324)‏

27 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توانایی جوانان برای انجام کارها

‏جوانان ما با دستور مستشاران خارجی عمل می کردند و منافعشان‏‎ ‎‏به جیب اجانب می رفت. و قهراً هر کسی که می خواست در چنین‏‎ ‎‏محیطی انسان مستقلی باشد، توسری می خورد و از مسائل‏‎ ‎‏مایوس و افسرده می شد. ولی اکنون که بحمدالله ، ازشر آنها‏‎ ‎‏پاکسازی شده است، می بینید که جوانان عزیز و مردم ما توانایی‏‎ ‎‏آنجام کارها و برداشتن موانع را دارند. و من امیدوارم که بزودی به‏‎ ‎‏حد خودکفایی برسیم.(325)‏

26 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ابتکار جوانها

‏نگذاشتند مغزهای متفکر این جوانهای ما به کار بیفتد. و ما الآن در‏‎ ‎‏صورتی که سه سال، چهار سال  از جمهوری اسلامی گذشته‏‎ ‎‏است، می بینیم که در همه جا به کوشش دولت و به کوشش جوانها‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 208

 

‏کارها دارد راه می افتد. کارخانه ها با کوشش خود جوانها دارد راه‏‎ ‎‏می افتد. و در عین حالی که ما در سه سال تقریباً در جنگ‏‎ ‎‏هستیم.(326)‏

6 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایران، میدان سازندگی جوانان

‏تمام عذرها را خدای تبارک و تعالی راهش را بسته و حجت را بر‏‎ ‎‏همه ما تمام کرده است. و امروز ایران میدان کار است، میدان نبرد‏‎ ‎‏است با شیاطین، و میدان سازندگی جوانان است، و میدان خدمت‏‎ ‎‏به اسلام و خدمت به مسلمین و خدمت به مستضعفان جهان.(327)‏

26 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سرافرازی ایران در تمام ابعاد

‏با پشتیبانی ملت و همت جوانان عزیز تمام چرخهای اقتصادی و‏‎ ‎‏نظامی به طور شایسته در مسیر اسلام در حرکت است. و اگر‏‎ ‎‏ان شاءالله تعالی ملت و دست اندرکاران نظام اسلامی به همین‏‎ ‎‏منوال، یعنی متعهد به اسلام و احکام مقدس آن باشند، هر سال از‏‎ ‎‏سال دیگر در تمام ابعاد و مراحل قویتر و سرافرازتر خواهند‏‎ ‎‏بود.(328)‏

12 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شایستگی جوانان

‏مع الاسف در رژیم سابق نگذاشتند که جوانهای ما استعدادهای‏‎ ‎‏خود را بروز بدهند و تا توانستند جدیت کردند که آنها را به فساد‏‎ ‎‏بکشانند، و بحمدالله امروز از آن وضع نجات پیدا کرده ایم. و اگر‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 209

‏مهلت پیدا کنیم این کشور را به برکت این جوانهای عزیز به آنجایی‏‎ ‎‏می رسانیم که احتیاجش در هر امری از کشورهای دیگر منقطع‏‎ ‎‏گردد.(329)‏

6 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حصر اقتصادی و بیداری جوانان

‏شرافت انسانی به این است که در مقابل زور بایستند. و جوانان ما‏‎ ‎‏ایستادند و در مقابل، آنها حصر اقتصادی کردند، که همین حصر‏‎ ‎‏اقتصادی جوانان ما را بیدار کرد و فهمیدند که خودشان باید کار‏‎ ‎‏کنند و زحمت بکشند تا احتیاجی به خارج نداشته باشند.(330)‏

28 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقویت خودباوری

‏ثابت کردند جوانهای ما و کارمندهای ما و همۀ اشخاصی که در‏‎ ‎‏این امور مربوط هستند، به اینکه نه، آن کارهایی که آنها ممتنع‏‎ ‎‏می دانند، اینجا ممکن است و ما باید این را راهی باز کنیم برای‏‎ ‎‏کارهای بزرگتر، نترسیم از مطلب که ما نمی توانیم بکنیم. نخیر،‏‎ ‎‏می توانیم بکنیم.(331)‏

30 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعتماد به نفس جوانان

‏شما می دانید که در رژیم سابق باید بگوییم که رژیم بازدارنده بود‏‎ ‎‏نسبت به جوانهای ما، آنها را نه اینکه نمی خواست رشد بدهد،‏‎ ‎‏آنها را می خواست متوقف کند به نفع ابرقدرتها. و لهذا همۀ جهات‏‎ ‎‏این کشور وابسته شد، و با چپاولهای بسیار زیاد، وابستگان به آن‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 210

 

‏رژیم فرار کردند و یک کشوری که ورشکسته بود تقریباً، به دست‏‎ ‎‏شما جوانان دادند، و شما جوانان برومند کشور هستید که باید‏‎ ‎‏جبران آن نقیصه هایی که در طول تاریخ این دو جنایتکار، پدر و‏‎ ‎‏پسر جنایتکار به این کشور وارد شد جبران کنید. و عمده این است‏‎ ‎‏که شما دو جهت را در نظر بگیرید که من کراراً عرض کردم، یکی‏‎ ‎‏اعتماد به خدای تبارک و تعالی، که وقتی که برای او بخواهید کار‏‎ ‎‏بکنید به شما کمک می کند، راه را برای شما باز می کند، در هر‏‎ ‎‏رشته که هستید راههای هدایت را به شما الهام می کند، و یکی‏‎ ‎‏اتکال به نفس، اعتماد به خودتان. شما خودتان جوانهایی هستید‏‎ ‎‏که می توانید همۀ کارها را انجام بدهید. مخترعین ما می توانند در‏‎ ‎‏سطح بالا اختراع بکنند. مبتکرین ما می توانند در سطح بالا ابتکار‏‎ ‎‏کنند، به شرط اینکه اعتماد به نفس خودشان داشته باشند، و‏‎ ‎‏معتقد بشوند به اینکه «می توانیم».(332)‏

1 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشویق جوانان حزب اللهی

‏به تمام متصدیان امور و دست اندرکاران کشور هشدار می دهم که‏‎ ‎‏قدر این جوانان حزب اللهی را بدانید، و از آنان قدردانی کنید و‏‎ ‎‏آنان را تشویق نمایید و در آغوش محبت خود حفظ کنید. اینان‏‎ ‎‏بودند که ایران را نجات دادند؛ و از این پس همینها هستند که‏‎ ‎‏انقلاب را پاسداری می کنند، و همینها هستند که با صرف هزینه ای‏‎ ‎‏کم در ظرف مدت کوتاهی با روشن بینی خاص خویش کارهای‏‎ ‎‏تعجب آوری نمودند که گمان نمی شد در ایران بتوان انجام داد. این‏‎ ‎‏مغزهای متعهد باید تشویق شوند تا شکوفا گردند.(333)‏

22 / 11 / 63

‏ ‏

 

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 211

  • )) اشاره به شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه که پس از انقلاب به فرانسه گریخت و عاقبت در آنجا ترور شد.