فصل پنجم: وظایف جوانان در انقلاب اسلامی
شرکت در انتخابات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

شرکت در انتخابات

‏ ‏

جوانان در انتخابات

‏امید ما به شما جوانان است؛ مرحلۀ رای گیری برای وکلای‏‎ ‎‏مجلس موسسان، رای گیری برای وکلای مجلس شورا. این دو‏‎ ‎‏مرحله را هم ما ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ پیش داریم که بعد برویم سراغ مرحله های‏‎ ‎‏دیگر. و من در همین دو مرحله هم همۀ امیدم به شما جوانهاست ـ‏‎ ‎‏جوانهای ایران، جوانهای همۀ کشور. و من امیدوارم که با همت‏‎ ‎‏والای شما جوانها ما در آن دو مرحله ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‏ پیروز بشویم و وکلایی‏‎ ‎‏که وارد مجلس موسسان می کنیم وکلای اسلامی باشند، وکلای‏‎ ‎‏امین باشند، فضلای ملت باشند. و همین طور در مجلس شورا.‏‎ ‎‏بعد از این مرحله، مجلس موسسان است؛ برای اینکه قانون‏‎ ‎‏اساسی را رای به آن بدهند. و ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ آنجا هم شما آقایان باید ـ البته‏‎ ‎‏مجلس خودتان هست، کشور خودتان هست، اسلام خودتان است‏‎ ‎‏ـ در آنجا هم باید زحمت بکشید و موجبات تشکر ما را فراهم‏‎ ‎‏کنید.(334)‏

16 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد جوانان پرشور

‏لازم است در این امر حیاتی برای مصالح اسلام از مقاصد دیگر‏‎ ‎‏دست برداشته و همۀ علما و قشرهای علاقه مند به اسلام، خصوصاً‏‎ ‎‏جوانان پرشور اسلامی، در تعیین خبرگان متحد شوند.‏‏(335)‏

3 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

در صحنه بودن جوانان

‏باید همۀ ما در این زمانی که احتیاج دارد اسلام به شما جوانها،‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 212

‏پیغمبر اکرم احتیاج دارد به شما، الآن امیرالمومنین احتیاج دارد به‏‎ ‎‏شما، رفع کنید این احتیاجش را. احتیاج این است که بی تفاوت‏‎ ‎‏نباشید نسبت به مملکتتان. احتیاج این است که قانون اساسی،‏‎ ‎‏اساس مملکت شماست. بی تفاوت نباشید که بروید سراغ کارتان،‏‎ ‎‏بنشینید که فرض کنید که می خواهم یک خیاطی بکنم، یا یک کار‏‎ ‎‏دیگری بکنم. سرنوشت مملکت شماست، سرنوشت مذهب‏‎ ‎‏شماست، سرنوشت کشور شماست، سرنوشت ملت شماست،‏‎ ‎‏بی تفاوت نباشید!(336)‏

18 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 213