فصل ششم: جوانان و دفاع مقدس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

فصل ششم: جوانان و دفاع مقدس

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

               فصل ششم: جوانان و دفاع مقدس

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 217

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 218

‏ ‏

دفاع از حیثیت و شرافت ملت

‏جوانان عزیزم که چشم امید من به شماست، با یک دست قرآن را‏‎ ‎‏و با دست دیگر، سلاح را برگیرید و چنان از حیثیت و شرافت‏‎ ‎‏خود دفاع کنید که قدرت تفکر توطئه علیه خود را از آنان سلب‏‎ ‎‏نمایید. چنان با دوستانتان رحیم باشید که از ایثار هر چه دارید‏‎ ‎‏نسبت به آنان کوتاهی ننمایید. آگاه باشید که جهان امروز دنیای‏‎ ‎‏مستضعفین است و دیر یا زود پیروزی از آنان است و آنان وارثین‏‎ ‎‏زمین و حکومت کنندگان خدایند.(342)‏

1 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دلاوریهای جوانان

‏میدانهای جنگی که شما الآن ملاحظه می کنید و همه رفتند، و‏‎ ‎‏اشخاصی رفتند و ملاحظه کردند، این جوانهایی که در آن میدان‏‎ ‎‏دارند جنگ می روند و برادرهایشان ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏می بینند کشته شد و‏‎ ‎‏افتاد، هیچ فترت و فتوری به آنها دست نمی دهد. به همان طوری‏‎ ‎‏که از اینجا با شوق رفتند، با همان طور در جنگ هم با اشتیاق و با‏‎ ‎‏دلاوری و با جرات، با آغوش باز، شهادت را استقبال‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 219

‏می کنند.(343)‏

6 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پایداری جوانان در جنگ

‏شما ای جوانان برومند خوزستان و منطقۀ غرب و دیگر جبهه ها،‏‎ ‎‏در این میدان شرف پایدار باشید و از وطن اسلامی خود با تمام‏‎ ‎‏کوشش و فداکاری دفاع کنید که به خواست خداوند متعال پیروز‏‎ ‎‏خواهید شد و جنود ابلیس را با فضاحت تمام به عقب خواهید‏‎ ‎‏راند.(344)‏

27 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت از جوانان فداکار

‏به قوای نظامی اخطار می کنم که با کمال جدیت و بدون فوت‏‎ ‎‏وقت، ساز و برگ جنگی را که بحمدالله در حد کافی در اختیار‏‎ ‎‏دارید در اختیار رزمندگان، چه قوای مسلح و چه سایر جوانان‏‎ ‎‏فداکار گذاشته و کوچکترین مسامحه را جایز ندانید. و از شورای‏‎ ‎‏دفاع می خواهم که هر روز اینجانب را از وضع جبهه ها مستحضر‏‎ ‎‏کنند و چنانچه احتیاج به نیرو دارند تذکر دهند که جوانان پرشور‏‎ ‎‏در سطح کشور آماده جهاد هستند. و باید فرماندهان نظامی‏‎ ‎‏داوطلبانی را که ‏‏[‏‏برای جنگ‏‏]‏‏ می آیند بی درنگ مجهز کنند و به‏‎ ‎‏جبهه بفرستند و نیروی زمینی را با اقسام سلاحها و آتشبارها و‏‎ ‎‏توپها تقویت کنند؛ و بدانند که مسامحه در این امر نزد خداوند و‏‎ ‎‏ملت گناهی نابخشودنی است و از عواقب آن بر حذر باشند.(345)‏

27 / 7 / 59

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 220

تشکر امام از جوانان

‏از همۀ جوانهایی که، و غیر جوانهایی که از همۀ بلاد عالَم، از‏‎ ‎‏اقصی بلاد، از امریکا، از اروپا و از پاکستان، از هندوستان، از همه‏‎ ‎‏جا پشتیبانی کردند از ما، اظهار پشتیبانی کردند، مهیا بودن‏‎ ‎‏خودشان را برای دفاع از اسلام اعلام کردند، از همۀ آنها هم تشکر‏‎ ‎‏کنم. و از خدای تبارک و تعالی توفیق سعادت برای همه بخواهم، و‏‎ ‎‏ان شاءالله به آنجا نمی رسد که محتاج بشود که همۀ جوانها از همۀ‏‎ ‎‏اطراف و همۀ مردم دنیا و متعهدین از همه جا هجوم کنند، و یک‏‎ ‎‏همچو آدمی را از بین ببرند ما جوانهای خودمان و ارتش خودمان‏‎ ‎‏کافی است برای این امر.‏

‏     و عمده این است که خدای تبارک و تعالی با ماست و ما اتکال‏‎ ‎‏به خدای تبارک و تعالی داریم. و امیدواریم که این اتکال را تا آخر‏‎ ‎‏داشته باشیم تا عنایات حق تعالی را حفظ کنیم.(346)‏

6 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان عاشق دفاع از کشور

‏تاریخ اسلام جز یک برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوانهای‏‎ ‎‏ایران ما سراغ ندارد. و ملتی مثل ملت ایران در تاریخ ثبت نشده‏‎ ‎‏است. شما در کجای تاریخ ـ جز یک برهه در صدر اسلام آن هم نه‏‎ ‎‏به طور وسیع بلکه به طور محدود ـ سراغ دارید که جوانان یک‏‎ ‎‏کشور اینطور عاشق جنگ باشند؟ اینطور عاشق دفاع از کشور‏‎ ‎‏خودشان باشند؟ و اینطور ملت، همه با هم یکصدا دنبال پیروزی‏‎ ‎‏ارتش و سپاه پاسداران و سایر قوای مُسلَّحه باشند؟ و کجا دیدید‏‎ ‎‏که عاشقانه دنبال شهادت باشند؟ من به این چهره های نورانی و‏‎ ‎‏بشّاش شما، و به این گریه های شوق شما حسرت می برم.(347)‏

15 / 9 / 59


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 221

جوانان نور چشم اسلام

‏این جوانهای ما از هر طایفه ای و از هر گروهی که هستند، و در‏‎ ‎‏جبهه ها برای اسلام جنگ می کنند، اینها نور چشمهای اسلام‏‎ ‎‏هستند، اینها کسانی هستند که اسلام ومسلمین به اینها باید ارج‏‎ ‎‏بگذارد، به اینها باید افتخار کند.(348)‏

15 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افتخار جوانان به جهاد

‏ملتی که جوانهای او در جبهه ها نماز شب می خواند و جهاد فی‏‎ ‎‏سبیل الله می کند و این جهاد را برای خودش فخر می داند و زندگی‏‎ ‎‏ننگین فرصت طلبی و راحت طلبی را به کنار زده است و شب و روز‏‎ ‎‏خودش را در سنگر با آن هوای گرم و با آن بی آبی و با آن شدت‏‎ ‎‏می گذراند و پیشروی می کند، با کشتن من و امثال من کنار می رود‏‎ ‎‏این ملت.(349)‏

8 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان پیروان سیدالشهدا(ع)

‏جوانان رزمنده و شجاع ارتش و سپاه و سایر قوای مسلح پیروان‏‎ ‎‏شهید جاویدی هستند که تاریخ می گوید هر یک از جوانان و یاران‏‎ ‎‏او که به شهادت می رسیدند، رخسار مبارکش افروخته تر و آثار‏‎ ‎‏شجاعت و تصمیم در او بارزتر می گردید‏‎[1]‎‏، و یادگار شجاعان صدر‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 222

‏اسلام هستند که پرچم از دست هر یک از فرماندهان می افتاد‏‎ ‎‏دیگری پرچم را می گرفت و به رزم در راه هدف ادامه می داد.(350)‏

8 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان سربازان حقیقی امام زمان(عج)

‏آنچه برای اینجانب غرورانگیز و افتخارآفرین است روحیۀ بزرگ و‏‎ ‎‏قلوب سرشار از ایمان و اخلاص و روح شهادت طلبی این عزیزان ـ‏‎ ‎‏که سربازان حقیقی ولی الله الاعظم ـ ارواحنا فداه ـ هستند، و این‏‎ ‎‏است فتح الفتوح. من به ملت بزرگ ایران و به فرماندهان شجاع‏‎ ‎‏قبل از آنکه پیروزی شرافتمندانه و بزرگ خوزستان‏‎[2]‎‏ را تبریک‏‎ ‎‏بگویم، وجود چنین رزمندگانی را که در دو جبهۀ معنوی و صوری‏‎ ‎‏و ظاهر و باطن از امتحان سرافراز بیرون آمده اند، تبریک می گویم.‏

‏     مبارک باد بر کشور عزیز ایران و بر ملت شریف، رزمندگانی‏‎ ‎‏چنین قدرتمند و عاشقانی چنین محو جمال ازلی و سربازانی چنین‏‎ ‎‏دلباخته که شهادت را آرزوی نهایی خود و جانبازی در راه محبوب‏‎ ‎‏را آرمان اصیل خویش می دانند. افتخار بر رزمندگانی که جبهه های‏‎ ‎‏نبرد را با مناجات خویش و راز و نیاز با محبوب خود عطرآگین‏‎ ‎‏نمودند. فخر و عظمت بر جوانان عزیزی که در راهی قدم برداشته‏‎ ‎‏و پاسداری از مکتبی می کنند که شکست ناپذیر و سرتاپا پیروزی‏‎ ‎‏است. و ننگ بر آنان که در راهی جان خود را هدر می دهند و‏‎ ‎‏عِرض و آبروی خود را می برند که پیروزیشان شکست و‏‎ ‎‏زندگیشان ننگ آفرین است.(351)‏

8 / 9 / 60

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 223

‏ ‏

ایستادگی جوانان در مقابل قدرتها

‏برادران، جوانان پشت جبهه، توجه کنند که باید فعالیت کنند و باید‏‎ ‎‏داوطلبانه بروند به این جنگ و این مسئله را زود حلش کنند.‏‎ ‎‏فعالیت جوانها گرچه زیاد است لکن باید زیادتر بشود و هر روز از‏‎ ‎‏روز قبل بهتر باشد و خودشان را آماده کنند برای اینکه در مقابل‏‎ ‎‏این قدرتهای بزرگ ایستادگی کنند.(352)‏

25 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

روحیه قوی جوانان

‏روحیۀ قوی این جوانان بیست ساله از اموری است که انسان را به‏‎ ‎‏تعجب وامی دارد.(353)‏

26 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افتخار به جوانان غیرتمند

‏امروز ما مفتخر هستیم به توده های عظیم متعهد به اسلام عزیز و‏‎ ‎‏جوانان غیرتمند و رزمنده که از اول انقلاب شجاعانه قیام کرده اند‏‎ ‎‏و ندای حق را اجابت کردند و گروه کثیری از آنان به لقاءالله که‏‎ ‎‏آمالشان بود، رسیده، و گروه عزیز دیگر که سلامت خود یا‏‎ ‎‏اعضای گرانقدر خود را در راه اسلام و هدف از دست داده اند و با‏‎ ‎‏چهره های بشاش و نورانی با آنان مواجه هستیم.(354)‏

21 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایستادگی جوانان

‏شما جوانها نشان دادید که در این میدانهای نبرد بین حق و باطل با‏‎ ‎‏اینکه آنها از ابزار جنگی فراوان و از افراد هم همین طور و از مصر‏‎ ‎‏و اردن و آنجاها هم مستقیماً به آنها کمک می شد و از سایر‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 224

‏کشورها هم کمک مالی و کمک اسلحه و همۀ اینها می شد،‏‎ ‎‏مع ذلک، یک جمعیت کمی به حسب عدد، و قوی و شوکتمندی‏‎ ‎‏به حسب روح، در مقابل همه ایستادند و شکست دادند آنها‏‎ ‎‏را.(355)‏

18 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج الهی جوانان

‏من همیشه به شما دعا می کنم، من دعاگوی شما هستم و من شما‏‎ ‎‏را دوست می دارم شما برادران من هستید، فرزندان من هستید و‏‎ ‎‏من در محضر خدای تبارک و تعالی به این پیروزیهای شما که‏‎ ‎‏پیروزیهایی است که با تعهد اسلامی، برای اسلام است من افتخار‏‎ ‎‏می کنم. مباهات می کنم به درگاه خدا که در یک همچو مقطع از‏‎ ‎‏زمان واقع شدم که جوانان ما اینطور هستند؛ در یک مقطع از زمان‏‎ ‎‏واقع شدیم که ‏‏[‏‏کوتاه شد‏‏]‏‏ دست آنهایی که به واسطۀ تبعیت از‏‎ ‎‏امریکا جوانهای ما را به فساد می کشاندند و با همۀ قدرت، همۀ‏‎ ‎‏تبلیغات و با درست کردن مراکز فحشا، مراکز قمار، مراکز خماری‏‎ ‎‏و جلسه های فاسد، جوانهای ما را می خواستند به فساد بکشند و‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی به داد ما رسید، به داد کشور ما رسید، به داد‏‎ ‎‏ملت ما رسید و شما جوانها را بسیج کرد، بسیج الهی شما را کرد که‏‎ ‎‏حفظ کنید این کشور را و دست رد به سینۀ تمام شیاطین و‏‎ ‎‏قدرتمندان بزنید و شما پیروز هستید.(356)‏

18 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

بوسه امام بر دستان جوانان

‏مژده باد به شما جوانان برومند در تحصیل رضای پروردگار که از‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 225

‏بالاترین سنگرهای روحانی و جسمانی ظاهری و باطنی پیروزید.‏‎ ‎‏مبارک باد بر بقیة الله ـ ارواحناله الفداء ـ وجود چنین رزمندگان‏‎ ‎‏ارزشمند و مجاهدان فی سبیل الله که آبروی اسلام را حفظ و ملت‏‎ ‎‏ایران را روسپید و مجاهدان راه خدا را سرافراز نمودید. ملت‏‎ ‎‏بزرگ ایران و فرزندان اسلام به شما سلحشوران افتخار می کنند.‏‎ ‎‏آفرین بر شما که میهن خود را بر بال ملائکة الله نشاندید و در میان‏‎ ‎‏ملل جهان سرافراز نمودید. مبارک باد بر ملت چنین جوانان‏‎ ‎‏رزمنده ای، و بر شما چنین ملت قدردانی که به مجرد فتح و‏‎ ‎‏پیروزی توسط رزمندگان به دعا و شادی برخاستند. اینجانب از‏‎ ‎‏دور دست و بازوی قدرتمند شما را که دست خداوند بالای آن‏‎ ‎‏است می بوسم و بر این بوسه افتخار می کنم. شما دین خود را به‏‎ ‎‏اسلام عزیز و میهن شریف ادا کردید و طمع ابرقدرتها و مزدوران‏‎ ‎‏آنان را از کشور خود بریدید و سخاوتمندانه در راه شرف و عزت‏‎ ‎‏اسلام جهاد کردید. «یا لَیتَنی کُنتُ مَعَکُم فَاَفُوزَ فَوزاً عَظیماً».‏‎[3]‎‏(357)‏

2 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سرافرازی جوانان رزمنده

‏بارالها! جوانان رزمندۀ ایران فتح را از تو می دانند و به قدرت‏‎ ‎‏خویش مغرور نیستند. و اگر غرور و سرافرازی هست برای آن‏‎ ‎‏است که مورد عنایت و حمایت ذات مقدس تو هستند. تو، طمانینه‏‎ ‎‏و سکینه را در دل آنان نازل فرمودی و رعب و وحشت را در قلوب‏‎ ‎‏دشمنان آنان که دشمنان اسلامند انداختی. خداوندا! هر چه هست‏‎ ‎‏از توست، و امید آن داریم که این عنایت و حمایت را ادامه دهی تا‏‎ ‎‏پیروزی نهایی، و پس از آن نیز تا آنگاه که دشمنان تو و اسلام در‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 226

‏نبرد با جنودالله و حزب الله هستند و تا استقرار حکومت الله .(358)‏

12 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اخلاص جوانان

‏شما دو مطلب را متحقق کردید که با این دو مطلب کسی از سنخ‏‎ ‎‏بشر ـ جز آن که از اولیای خدا باشد و الهام از خدا گرفته باشد ـ‏‎ ‎‏نمی تواند تقدیر شما را بکند. یکی بزرگتر سرمایه خودتان که آن‏‎ ‎‏حیات است، در طبق اخلاص گذاشتید، و دیگری اینکه این هدیه‏‎ ‎‏را با اخلاص در طبق اخلاصتان گذاشتید. عمده آن اخلاصی است‏‎ ‎‏که در شما جوانان ظاهر است. شما از این اخلاص و ایثار،‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را بیمه کردید. فتحهایی که نصیب شما شده‏‎ ‎‏است، خصوصاً در فتح مبین‏‎[4]‎‏، گر چه با هیچ معیاری نمی توان آن‏‎ ‎‏را سنجید و هیچ زبانی نمی تواند از آن توصیف کند، لکن آنچه که‏‎ ‎‏بالاتر از همه اینهاست، این صداقت شما و این اخلاص شما در‏‎ ‎‏بارگاه حق تعالی است.(359)‏

28 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عنایت خاص الهی به جوانان

‏امروز بحمدالله در جبهه های ما جوانهایی هستند از ارتشی، از‏‎ ‎‏سپاهی، از بسیج، از مردمی که هر کس آنجا رفته است و آمده‏‎ ‎‏است با من ملاقات کرده است، می گوید آنها به ما دل می دهند و‏‎ ‎‏شجاعت می دهند. ما می رویم که آنها را تشجیع کنیم، می بینیم که‏‎ ‎‏نه، ما تحت تاثیر آنها واقع می شویم. و حقیقتاً یک امری است که‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 227

‏خدای تبارک و تعالی عنایت خاصش را به اینها کرده است. اینهایی‏‎ ‎‏که شبها به دعا بر می خیزند و به مناجات بر می خیزند، البته در‏‎ ‎‏جنگها پیروز خواهند شد.(360)‏

26 / 2 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تعهد اسلامی جوانان

‏آن روز که اول انقلاب بود و ارتش و سپاه و دیگر قوای مسلح ما‏‎ ‎‏آمادگی کافی نداشتند، صدام با همۀ تجهیزات و خیانت بعضی‏‎ ‎‏عناصر دست اندر کار، ناگهان از زمین و هوا و دریا به ایران تاخت‏‎ ‎‏و غافلگیرانه قسمت بزرگی از کشور ما را اشغال نمود. نیروهای‏‎ ‎‏مومن و جوانان فداکار به مجرد اطلاع راه را بر آنان بستند، و‏‎ ‎‏عقابان تیز پرواز نیروی هوایی مواضع نظامی سرتاسر عراق را در‏‎ ‎‏هم کوبیدند، و اگر نبود تعهد اسلامی آنان و خوف هلاکت‏‎ ‎‏بیگناهان و خرابی اماکن ملت برادر عراق که تاکنون نیز دست آنان‏‎ ‎‏را همین انگیزه بسته است چنان درس عبرت آمیزی به حزب کافر‏‎ ‎‏بعث می دادند که بعضی از دولتهای منحرف منطقه و غیر آن هوای‏‎ ‎‏مبارزه با ملتی که شهادت را تحفۀ آسمانی می دانند، به سر‏‎ ‎‏نپرورانند.(361)‏

6 / 3 / 61

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ارزش جوانهای ما

‏مسئله خسارتهایی است که وارد کردند. قضیۀ جبران خسارت یک‏‎ ‎‏جهت مادی دارد، یک جهت سیاسی و معنوی. جهت مادی اش‏‎ ‎‏گرچه زیاد است برای ما، اینطوری که همۀ شهرها را خراب‏‎ ‎‏کرده اند و هر چه ما داشتیم به هم زده اند و البته جوانهای ما هر‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 228

‏دانه ایش ارزش همۀ لشکر آنها را داشت و از دست ما گرفته شدند‏‎ ‎‏اینها؛ ارزش مادی قضیه خیلی زیاد نیست، عمده ارزش معنوی‏‎ ‎‏است.(362)‏

22 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احتیاج اسلام به جوانان

‏شما ای برادران و جوانان ایرانی، به کمک برادران رزمندۀ خود‏‎ ‎‏بشتابید، که این لحظه از حساسترین لحظات سرنوشت ساز است.‏‎ ‎‏یا پیروزی اسلام بر کفر عفلقیان و یا خدای نخواسته اگر غفلتی و یا‏‎ ‎‏اهمالی شود شکست اسلام و ننگ ملت برای همیشه. و هیهات که‏‎ ‎‏شما جوانان غیور زیر بار ذلت بروید. پس تکلیف اسلامی و میهنی‏‎ ‎‏شما اقتضا دارد که به سوی جبهه ها جوانمردانه هجوم آورید و‏‎ ‎‏بکوشید تا جامۀ ذلت نپوشید. و بدانید که روحیۀ ارتش عراق‏‎ ‎‏بکلی از دست رفته است و اسلام، امروز احتیاج به شما جوانان‏‎ ‎‏برومند دارد.(363)‏

23 / 4 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احتیاج جبهه ها به جوانان

‏الآن در حال جنگ هستیم و تا در حال جنگ هستیم، جوانهای ما‏‎ ‎‏باید به جبهه ها کمک کنند؛ همان طوری که تا حالا جوانهای عزیز‏‎ ‎‏ما در جبهه ها رفتند و بسیاری از آنها به لقاءالله و فیض شهادت‏‎ ‎‏رسیدند، امروز هم ما احتیاج به آنها داریم، توطئه ها رو به رشد‏‎ ‎‏است.(364)‏

31 / 3 / 61

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 229

‏ ‏

دفاع از کشور اسلامی

‏ما باید دفاع کنیم از این مسلمانها و باید دفاع کنیم از این کشور‏‎ ‎‏اسلامی. تا هر جایی که باید دفاع کرد، پیشروی باید کرد. و این‏‎ ‎‏بسته به همت جوانهای برومند متعهد جندالله است که نقیصه ها را‏‎ ‎‏پر کنند و بروند و ان شاءالله ، بزودی کار را تمام کنند.(365)‏

9 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تعلیمات عملی جوانان

‏یکی از برکات این جنگ تحمیلی برای ملت ما همین معناست که‏‎ ‎‏ما سربازانمان و جوانان و دانشجویان افسری ما در دانشکدۀ‏‎ ‎‏افسری، علاوه بر تحصیل دوره های دانشکده، عملاً در جبهه ها‏‎ ‎‏حاضر می شوند و تعلیمات عملی می بینند و در علوم عملی، این‏‎ ‎‏میزان است، نه خواندن.(366)‏

11 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایمان، عامل تحول جوانان

‏امروز هم شما حال ارتش را، حال پاسدارها را، حال بسیج را، حال‏‎ ‎‏اینها را می بینید که دو سال و بیشتر از دو سال است که مقاومت‏‎ ‎‏کرده اند و ایستاده اند این جوانها.‏

‏     و این ملیت نیست که اینها را اینجور کرده. اگر ملیت بود، آنها‏‎ ‎‏هم داشتند این را. این آقایانی که خیال می کنند که از ملیت است‏‎ ‎‏این امور، اینها نمی فهمند. اگر می فهمیدند خودشان را به این روز‏‎ ‎‏نمی انداختند. این ایمان است که اینها را اینطور کرده.(367)‏

28 / 9 / 61

‏ ‏

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 230

جوانان و اعتماد به رحمت الهی

‏از شما برادرها، جوانهای عزیز که در این جبهه که نزاع مابین کفر‏‎ ‎‏است و اسلام، ایمان است و کفر، تشکر می کنم. و شما بحمد الله ‏‎ ‎‏در همۀ جبهه ها پیروز بودید و پیروز خواهید شد. و رمز پیروزی‏‎ ‎‏شما برادرها و جوانهای عزیز یکی اتکال به خدای تبارک و تعالی،‏‎ ‎‏اعتماد به رحمت خدا، به عنایات خدای تبارک و تعالی که این در‏‎ ‎‏راس همۀ امور است. و یکی هم پیروی از دستورات خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی در اینکه با هم یک باشید.(368)‏

16 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تعلیم و تربیت جوانان

‏شما وقتی ملاحظه می کنید در جبهه ها، می بینید که این جوانهای‏‎ ‎‏عزیز سپاه و ارتش و سایر قوا، اینها چه فداکاریها می کنند و چه‏‎ ‎‏مناجاتها با خدا می کنند، اینها ساخته شدۀ اسلام هستند، لکن‏‎ ‎‏احتیاج باز دارند به اینکه تربیت بشوند، تعلیم بشوند.(369)‏

26 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان عاشق جمال حق

‏بارالها، این جوانان سلحشور ما را که با عشق به جمال تو و به امید‏‎ ‎‏عنایت و حمایت تو به دشمن متجاوز ـ که به بندگان تو ناگهان‏‎ ‎‏تاختند و خونهای بیگناهان را ریختند، و خانه هایشان را بر سرشان‏‎ ‎‏خراب کرده، بدتر از مغولان به صغیر و کبیر و عرب و عجم رحم‏‎ ‎‏نکردند، شجاعانه تاختند وصفهای آنان را شکستند، و با جنگ‏‎ ‎‏نامتعادل ـ که یک طرف تا دندان مسلح و از ساز و برگ جنگی و‏‎ ‎‏آرایش حربی و کمکهای بی پایان شرق و غرب و منطقه برخوردار‏‎ ‎‏بوده، و طرف دیگر مسلمانانی پاکدل و سحر خیزانی عاشق پیشه‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 231

 

‏و سلحشورانی وارسته و پیوسته به تو با قدرت ‏ما رَمَیتَ اِذ رَمَیتَ وَ‎ ‎لکنَّ الله رَمی‎[5]‎‏ در هر ناحیه آنان را با اسارت دسته جمعی و‏‎ ‎‏غنیمتهای بسیار در هم کوبیده و به خواری و مذلت کشاندند، و از‏‎ ‎‏کشور خود بیرون راندند، و کمکهای شرق و غرب را به هیچ‏‎ ‎‏شمردند، خداوندا، اینان را به رحمت واسعۀ خود غریق فرما و به‏‎ ‎‏پیروزی نهایی برسان.(370)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

درخشندگی خاص رزمندگان

‏مستمندان و فقرا و دورافتاده ها در صف مقدم جامعه هستند، و‏‎ ‎‏همینها و همین زاغه نشینان و همین حاشیه نشینان و همین‏‎ ‎‏محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندند. اینها بودند که از‏‎ ‎‏همه چیز خودشان در راه اسلام عزیز در رژیم سابق گذشتند و‏‎ ‎‏الآن همه مشغول اند. همینها هستند که الآن در جبهه ها مشغول به‏‎ ‎‏فداکاری هستند، و جوانهای همینهاست که در سرتاسر کشور،‏‎ ‎‏داخل و در خارج کشور مشغول اند برای تایید اسلام. و ملت‏‎ ‎‏شریف ایران قدر یک همچو جوانان و قدر یک همچو‏‎ ‎‏خانواده هایی که این جوانان را تحویل جامعه داده اند می داند؛ و‏‎ ‎‏عمده این است که در پیشگاه خدای تبارک و تعالی یک‏‎ ‎‏درخشندگی خاص این افراد دارند.(371)‏

18 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

سرنوشت جنگ در دست جوانها

‏من به همۀ مردم کشور و به همۀ جوانها عرض می کنم جنگی که‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 232

‏الآن در کار است، جنگ سرنوشت ساز ماست. جنگی است که‏‎ ‎‏یک طرف آن دشمن با همۀ تجهیزات و پشتیبانی همۀ قدرتها به‏‎ ‎‏میدان آمده و این طرف ما هستیم که از قدرتهای بزرگ بریده، به‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی توجه داریم؛ لذا این جوانهای ما هستند که‏‎ ‎‏باید این سرنوشت را به آخر برسانند، و این جوانهای ایران هستند‏‎ ‎‏که باید تنور جنگ را گرم نگه دارند، و بحمدالله رزمندگان ما در‏‎ ‎‏همه جا پیروزند.(372)‏

17 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خجالت از جوانان

‏من وقتی که فکر می کنم جوانهای ما که در جبهه ها اینطور زحمت‏‎ ‎‏می کشند خجالت می کشم چرا در اینجا نشسته ام.(373)‏

19 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حماسه جوانان در جبهه ها

‏این جوانهای ما که الآن در سرتاسر کشور به جنگ می روند و در‏‎ ‎‏جبهه ها آنطور حماسه ها می آفرینند، تا این جوانها هستند و‏‎ ‎‏ان شاءالله هستند نمی تواند کسی به این مملکت صدمه وارد‏‎ ‎‏کند.(374)‏

25 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بزرگی روح جوانان

‏وقتی جوانان ما در جبهه ها آن فداکاریها را می کنند، یا می آیند و با‏‎ ‎‏من صحبت می کنند، از روح بزرگ و صافی آنها حسرت می خورم.‏‎ ‎‏این وضع هر کجا پیدا شد پیروزی را به دنبال دارد. این مطلب‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 233

‏هرکجا باشد، عنایات خدا را به دنبال دارد. پس از عنایت خدا،‏‎ ‎‏پیروزی حتمی است.(375)‏

29 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شجاعت و شهامت جوانان

‏در ظرف مدت کوتاهی جوانان غیور ایران در سایۀ معنویت اسلام‏‎ ‎‏از پرتگاههایی که قدرتهای نفتخوار و مفتخوار برای سقوط آنان‏‎ ‎‏ایجاد کرده بودند به صورتی معجزه آسا نجات یافته، و به قلۀ بلند‏‎ ‎‏ایمان و تعهد به اسلام صعود نموده اند؛ و با شجاعت و شهامت‏‎ ‎‏کم نظیر بر کفر جهانی و عفلقیان تاخته و آنان را از کشور عزیز خود‏‎ ‎‏بیرون رانده اند و میهن اسلامی خود را از دست چپاولگران شرق و‏‎ ‎‏غرب نجات داده، و تفاله های وابسته و پیوستۀ آنان را به جای خود‏‎ ‎‏نشانده اند و به عمر ننگین آنان خاتمه داده اند.(376)‏

31 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان و سرافرازی اسلام

‏اینجانب به ملت ایران برای داشتن چنین جوانان برومند و متعهد و‏‎ ‎‏فداکاری که نظیر آنان را در جهان سراغ ندارم و تاریخ هم نشان‏‎ ‎‏نداده است تبریک و تهنیت عرض می کنم؛ و به اسلام بزرگ برای‏‎ ‎‏داشتن این جانبازان در راه حق، که برای اسلام و میهن اسلامی‏‎ ‎‏خود از همه چیز خویش می گذرند، تبریک تقدیم می کنم؛ که اینان‏‎ ‎‏نه تنها ایران را در جهان و نسلهای آینده آبرو دادند. که اسلام‏‎ ‎‏بزرگ، که با تعلیمات و الهامات خود چنین تحول بزرگی را به‏‎ ‎‏وجود آورده است، سرافراز نمودند.(377)‏

31 / 6 / 62


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 234

نیاز جبهه ها به جوانان

‏به همۀ جوانان عزیز در سرتاسر کشور، بعد از آنکه از آنها تشکر‏‎ ‎‏می کنیم به اینکه این نهضت را و این جمهوری اسلامی را از گزند‏‎ ‎‏حفظ کردند، لکن توجه کنند که بین راه هستند، و امروز احتیاج‏‎ ‎‏هست به وجود این جوانها، ما نرسیده ایم به آن مقصدی که اسلام‏‎ ‎‏به ما پیشنهاد کرده، باید آقایان باز هر جا می روند برای صحبت‏‎ ‎‏کردن، به جوانهای ما توصیه کنند که جبهه ها را پرکنند.(378)‏

13 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزیهای جوانان جبهه

‏شما می دانید که امروز در جبهه ها چه پیروزیهای چشمگیری به‏‎ ‎‏وسیلۀ همین جوانهای عزیز رزمندۀ ما به دست آمده است، که‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ الآن در فکر این هستند که برای شکست خوردن،‏‎ ‎‏تقریباً شکست آخر صدام، فکری بکنند که بلکه بتوانند این را‏‎ ‎‏حفظش بکنند.(379)‏

1 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان، عامل سرفرازی ملت

‏من باید از این جوانهای عزیزی که جان خودشان را در دست‏‎ ‎‏گرفته اند و برای اسلام در این جبهه ها فعالیت می کنند، این قوای‏‎ ‎‏مسلحۀ ما از هر طایفه ای که هستند، و این جهادسازندگی که آنها‏‎ ‎‏هم بسیار فعالیت می کنند، من باید از آنها تشکر کنم. و انصافاً ما‏‎ ‎‏رهین منت برای آنها هستیم که آنها دارند در جبهه ها با آن وضعی‏‎ ‎‏که هست فعالیت می کنند، و برای شما پیروزی می آفرینند،‏‎ ‎‏سرفرازی می آفرینند.(380)‏

1 / 8 / 62


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 235

خدمات جوانان

‏من از خدای تبارک و تعالی سلامت و توفیق همۀ جوانهای جبهه و‏‎ ‎‏پشت جبهه و شما جوان های عزیزی که در جبهۀ داخل مشغول‏‎ ‎‏جهاد هستید از خدای تبارک و تعالی می خواهم و امیدوارم که همه‏‎ ‎‏سالم و سعادتمند باشید و با قدرت و قوت مشغول کار باشید،‏‎ ‎‏مشغول جهاد باشید و به طور شایسته به کشور خودتان خدمت‏‎ ‎‏بکنید و ما هم دعاگوی شما هستیم ان شاءالله .(381)‏

1 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شوق جوانان برای حضور در جبهه

‏انسان می بیند که جوانهایی هستند، من زیاد به اینها بر می خورم،‏‎ ‎‏جوانهایی هستند که می آیند گریه می کنند که ما می خواهیم برویم‏‎ ‎‏به جبهه نمی گذارند برویم. همین پریروز یا دیروز بود که یک‏‎ ‎‏جوانی آمده بود، گفت دوتا برادرم کشته شده، خودم می خواهم‏‎ ‎‏بروم. گفتم جوان، تو کافی است، آنها رفتند دیگر بس است، شروع‏‎ ‎‏کرد گریه کردن.(382)‏

11 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سنگرها، محراب جوانان

‏با چه بیان و قلم از جوانانی که به عشق خداوند و شوق لقاء الله در‏‎ ‎‏سبقت در دفاع از حق و اسلام عزیز سر از پای نمی شناسند و تنها‏‎ ‎‏سرمایه بزرگ خود را که جان است فدای هدف مقدسی می کنند‏‎ ‎‏که انبیا و اولیای بزرگ خدا، همچون سید مظلومان و سرور‏‎ ‎‏فداکاران، نمودند و ندای ‏هَیَهات مِنَّاالذِّلَةُ‎[6]‎‏ آن بزرگمرد تاریخ را با قول‏‎ ‎‏و عمل خود در سراسر کشور بلکه جهان سر می دهند، می توان‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 236

 

‏تجلیل نمود. و با کدام قلم و بیان می توان از عزیزانی که سنگرهای‏‎ ‎‏جنگ را به محراب مسجد و معراج الی الله تبدیل کردند ثنا‏‎ ‎‏کرد.(383)‏

22 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان رزمنده، الگوی وکلای مجلس

‏اینجانب امیدوارم خداوند توفیق دهد که همان سان که جوانهای‏‎ ‎‏عزیز رزمنده، سنگرها را به مسجد و معبد تبدیل کردند، حضرات‏‎ ‎‏وکلا، مجلس را معبدی کنند منزه از اعمال و اقوال زمان طاغوت،‏‎ ‎‏تا مجلسی نمونه شود؛ باشد که مجالس دیگر کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏از آن تبعیت کنند.(384)‏

7 / 3 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سنگرها، معابد الهی جوانان

‏این جوانهای شما که آنها می خواستند بکشندشان به مراکز فساد و‏‎ ‎‏آنها را از خود بیخود کنند تا حکومت کنند، این جوانها را خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی توفیق داد از آن جا درآمدند به سنگرها رفتند، از آن‏‎ ‎‏مفاسد خودشان را خلاص کردند و به معابد رفتند، یعنی، همان‏‎ ‎‏سنگرهایی که معابد الهی است.(385)‏

10 / 4 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقامت مردانه جوانان

‏در این جنگی که علیه ما به راه انداخته و از همه جا به دشمن ما‏‎ ‎‏کمک می کنند، مع ذلک همۀ ملت ما و جوانان ما و تمام کشور ما‏‎ ‎‏ایستاده اند، و ما برای دفاع تا آخر ایستاده ایم، و دامنۀ تبلیغات هم‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 237

‏علیه ما می دانید از کجا تا کجاست.(386)‏

6 / 8 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دست حق همراه جوانان

‏بحمدالله تعالی با تحولی که با عنایات خاصۀ حق تعالی و دعای‏‎ ‎‏صالحان بویژه عبدصالح ـ روحی فداه ـ که برای قاطبۀ ملت بویژه‏‎ ‎‏جوانان عزیز حاصل شده، امید واثق است که کشور اسلامی را از‏‎ ‎‏آسیب متجاوزان قدرتمند و منحرفان سرسپرده نگهداری و‏‎ ‎‏پاسداری نمایند. عزیزانی که در جبهه ها در دفاع از اسلام و کشور‏‎ ‎‏اسلامی سر از پا نمی شناسند و جهات معنوی و عرفانی آنان را و‏‎ ‎‏عمق ارزش آن را جز خدای تعالی کسی نمی داند و راهی برای‏‎ ‎‏امثال نویسنده بر آن نیست، باید هر چه بیشتر به نصرت حق تعالی‏‎ ‎‏اعتماد کنند؛ که قدرتهای امکانی در مقابل نصر الهی ناچیز است.‏‎ ‎‏عزیزان من، شما پیروز و منصورید چه در راه حق تعالی به نصرت‏‎ ‎‏ظاهری برسید و چه شهید و معلول و اسیر شوید. حق تعالی با‏‎ ‎‏شماست و دست توانای بقیة الله که یدالله است دستگیر شما.(387)‏

22 / 11 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان، نیروی اسلام

‏قضیۀ بسیج همان مساله ای است که در صدر اسلام بوده است.‏‎ ‎‏وقتی جنگ می شد، طوایف مختلف می آمدند و به جنگ می رفتند‏‎ ‎‏و این مسئلۀ جدیدی نیست و در اسلام سابقه داشته است. و چون‏‎ ‎‏مقصد ما اسلام است، باید هر جوانی یک نیرو باشد برای دفاع از‏‎ ‎‏اسلام.(388)‏

25 / 1 / 64


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 238

ایستادگی جوانان در مقابل قدرتها

‏جوانهای ما، اقشار ملت ما ایستاده اند، و در مقابل همۀ قدرتها،‏‎ ‎‏همه هم دارند توطئه می کنند. همه دستشان را به هم دادند که‏‎ ‎‏رژیم سابق را نگه دارند، جوانهای ما به همش زدند. همه هم‏‎ ‎‏دست به هم دادند که در این جنگ پیروزی ایجاد کنند، هر روز هم‏‎ ‎‏دروغش را می گویند، لکن جوانهای ما ایستاده اند و جلو‏‎ ‎‏می روند.(389)‏

5 / 6 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خودسازی جوانان

‏خدا می داند که من هر وقت نظرم به این جوانهایی که عازم جبهه‏‎ ‎‏هستند و با شور و شعف دارند به جبهه ها می روند، وقتی من آنها‏‎ ‎‏را نگاه می کنم، از خودم خجالت می کشم، ما کی هستیم، ما چی‏‎ ‎‏هستیم؟ ما قریب هشتاد و چند سال در این دنیاـ خودم را می گویم ـ‏‎ ‎‏بودم و به قدر این چند روزی که اینها مشغول خدمت هستند، ما‏‎ ‎‏خدمت نکردیم، ما خودمان را نساختیم.(390)‏

19 / 3 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نیاز جبهه ها به جوانان

‏از همۀ جوانان غیور و اقشار برومند کشور اسلامی می خواهم که‏‎ ‎‏مثل همیشه به جبهه ها هجوم آورند و به سپاهیان حضرت مهدی‏‎ ‎‏ـ عجل الله تعالی فرجه ـ بپیوندند و نفسهای آخر عمر صدامیان را‏‎ ‎‏بگیرند که دست نصرت حق با شما است؛ و چنانچه تا به امروز و‏‎ ‎‏درهمۀ صحنه ها از امدادهای غیبی و عنایات ویژۀ خود، شما را‏‎ ‎‏متنعم ساخته است، بعد از این نیز یار و یاورتان خواهد بود و شما‏‎ ‎‏را تنها نخواهد گذاشت. و من هم در همۀ حالات به شما دعا‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 239

 

‏می کنم و شما را دوست می دارم؛ و ای کاش در کنار شما و در‏‎ ‎‏سنگر شما بودم.(391)‏

16 / 11 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عظمت روحی جوانان

‏من واقعاً وقتی که بعضی از جوانها را می بینم، بعضی از این‏‎ ‎‏صحبتهای جوانها را می شنوم، بعضی از این شادیهای آنها را‏‎ ‎‏می بینم در جبهه ها، می بینم که جایی که الآن آتش است و هر روز‏‎ ‎‏آتشبازی است، اینها با سرافرازی و با عظمت روح و با شادی‏‎ ‎‏دارند پیش می روند، من متحیر می شوم و از این حسرت می برم که‏‎ ‎‏ما نرسیدیم به یک همچو مقامی.(392)‏

21 / 11 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان، خنثی کننده توطئه ها

‏قوای مسلح نظامی و انتظامی و سپاهی و مردمی با پشتیبانی‏‎ ‎‏بیدریغ ملت در جبهه ها و پشت جبهه ها این افتخار بزرگ را‏‎ ‎‏آفریدند و ایران را سرافراز نمودند؛ و نیز شرارتها و توطئه های‏‎ ‎‏داخلی را که به دست عروسکهای وابسته به غرب و شرق برای‏‎ ‎‏براندازی جمهوری اسلامی بسیج شده بودند با دست توانای‏‎ ‎‏جوانان کمیته ها و پاسداران بسیج و شهربانی و با کمک ملت‏‎ ‎‏غیرتمند درهم شکسته شد. و همین جوانان فداکار عزیزند که‏‎ ‎‏شبها بیدارند تا خانواده ها با آرامش استراحت کنند. خدایشان یار‏‎ ‎‏و مددکار باد.(393)‏

15 / 3 / 68

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 240

نفخه الهی جوانان عاشق شهادت

‏شما ای ملت مجاهد، در زیر پرچمی می روید که در سراسر جهان‏‎ ‎‏مادی و معنوی در اهتزاز است، بیابید آن را یا نیابید، شما راهی را‏‎ ‎‏می روید که تنها راه تمام انبیا ـ علیهم سلام الله ـ و یکتا راه سعادت‏‎ ‎‏مطلق است. در این انگیزه است که همۀ اولیا شهادت را در راه آن‏‎ ‎‏به آغوش می کشند و مرگ سرخ را «احلی من العسل» می دانند؛ و‏‎ ‎‏جوانان شما در جبهه ها جرعه ای از آن را نوشیده و به وجد‏‎ ‎‏آمده اند و در مادران و خواهران و پدران و برادران آنان جلوه نموده‏‎ ‎‏و ما باید بحق بگوییم یا لیتنا کنّا معکم فنفوز فوزاً عظیماً.‏‎[7]‎‏ گوارا باد‏‎ ‎‏بر آنان آن نسیم دل آرا و آن جلوۀ شورانگیز.‏

‏     و باید بدانیم که طرفی از این جلوه در کشتزارهای سوزان و در‏‎ ‎‏کارخانه های توانفرسا و در کارگاهها و در مراکز صنعت و اختراع و‏‎ ‎‏ابداع، و در ملت به طور اکثریت در بازارها و خیابانها و روستاها و‏‎ ‎‏همۀ کسانی که متصدی این امور برای اسلام و جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏پیشرفت و خودکفایی کشور به خدمتی اشتغال دارند جلوه گر‏‎ ‎‏است.‏

‏     و تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است کشور عزیز از‏‎ ‎‏آسیب دهر ان شاءالله تعالی مصون است. و بحمدالله تعالی‏‎ ‎‏حوزه های علمیه و دانشگاهها و جوانانِ عزیز مراکز علم و تربیت‏‎ ‎‏از این نفخۀ الهی غیبی برخوردارند؛ و این مراکز دربست در اختیار‏‎ ‎‏آنان است، و به امید خدا دست تبهکاران و منحرفان از آنها‏‎ ‎‏کوتاه.(394)‏

15 / 3 / 68


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 241

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 242

  • )) «قال علیّ بن الحُسین(ع) وَ لَمَّا اشَتد الاَمرُ بالحسین بن علی بن ابی طالب نَظَر اِلَیهِ مَن کانَ مَعَهُ فَاِذا هُوَ بِخِلافِهِم لاَنّهُم کُلَّما اشتَدَّالامرُ تَغَیّرت الوانُهُم وَ ارتَعدَّت فرائصُهُم وَ وَجِلَت قُلوبُهم و کانَ الحسینُ(علیه السلام) وَ بَعضُ مَن مَعَهُ مِن خَصائصه تُشرِقُ الوانُهُم و تهِدئ جَوارِحُهم وَ تَسکُنُ نُفُوسُهُم؛ حضرت سجاد(ع) فرمود: چون کار بر حسین بن علی ابی طالب دشوار شد، همراهانش به او نگریستند و ناگاه      دریافتند که او بر حالی دیگر است؛ زیرا هرچه کار دشوارتر می شد رنگ آنان دگرگون می گشت و اندامشان می لرزید و ترس دلهاشان را فرا می گرفت. در حالی که روی حسین ـ علیه السلام ـ و برخی نزدیکانش می درخشید و اندامشان آرام می گشت و دلهاشان قرار می گرفت»؛ بحارالانوار؛ ج 44، ص 297.
  • )) اشاره به عملیات طریق القدس در پنجم آذرماه 1360 که منجر به آزادی شهر بستان گردید.
  • )) «ای کاش من با شما بودم و به رستگاری بزرگ می رسیدم»؛ مفاتیح الجنان؛ زیارت وارث.
  • )) اشاره به عملیات فتح المبین در اول فروردین 1361 که منجر به آزادی بخش وسیعی از اراضی اشغالی در منطقه دزفول و شوش گردید.
  • )) «آنگاه که تیرافکندی تو نیفکندی بلکه خدا افکند»؛ «انفال / 17».
  • )) «بسیار دور است از ما ذلت پذیری»؛ از سخنان امام حسین(ع).
  • )) «ای کاش ما بودیم؛ یعنی رستگار می شدیم، رستگاری عظیم»؛ مفاتیح الجنان؛ زیارت وارث.