فصل هشتم: تعلیم و تربیت جوانان
رسانه های گروهی و تربیت جوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

رسانه های گروهی و تربیت جوانان

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

تخریب اخلاق جوان

‏ما با سینماهایی که برنامه های آنها فاسد کنندۀ اخلاق جوانان و‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 322

‏مخرب فرهنگ اسلامی باشد مخالفیم. اما با برنامه هایی که تربیت‏‎ ‎‏کننده و به نفع رشد سالم اخلاقی و علمی جامعه باشد موافق‏‎ ‎‏هستیم.(525)‏

10 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش تربیتی مطبوعات

‏نقش مطبوعات در کشورها منعکس کردن آرمانهای ملت است.‏‎ ‎‏مطبوعات باید مثل معلمینی باشند که مملکت را و جوانان را‏‎ ‎‏تربیت می کنند، و آرمان ملت را منعکس می کنند.(526)‏

26 / 2 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

نقش مجلات در تربیت جوانان

‏اگر بیدار شدند این جوانهای ما، این نویسنده های ما، این‏‎ ‎‏گوینده های ما، این متفکرین ما، اگر بیدار شدند، حالا باید همه‏

‏چیز فُرمَش تغییر بکند. مجله باید در خدمت کشور باشد. خدمت‏‎ ‎‏به کشور این است که تربیت کند؛ جوان تربیت کند، انسان درست‏‎ ‎‏کند؛ انسان برومند درست کند، انسان متفکر درست کند؛ تا برای‏‎ ‎‏مملکت مفید باشد... آنکه از همۀ خدمتها بالاتر است این است که‏‎ ‎‏نیروی انسانی ما را رشد بدهد و این به عهدۀ مطبوعات است؛‏‎ ‎‏مجله هاست؛ رادیو تلویزیون است؛ سینماهاست؛ تئاترهاست.‏‎ ‎‏اینها می توانند نیروی انسانی ما را تقویت کنند، و تربیت صحیح‏‎ ‎‏بکنند و خدمتشان ارزشمند باشد، و می توانند مثل رژیم سابق‏‎ ‎‏باشند که همه چیز به هم ریخته بود؛ همه چیز در خدمت استعمار‏‎ ‎‏بود؛ آنها خودشان هم نمی دانستند. خیلیها خودشان نمی دانستند،‏‎ ‎‏نمی دانست که این عکسی که از این زن لخت می اندازد چند تا‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 323

‏ ‏

‏جوان را آشفته می کند؛ از بین می برد. در هر هفته ای که مثلاً یک‏‎ ‎‏مجله ای در می آید که در آن ده تا عکس کذاست، این چند نفر از‏‎ ‎‏جوانهای ما را از دست ما می گیرد. یا خودشان هم متوجه نبودند؛‏‎ ‎‏یا خودشان هم از آنها بودند، ما چه می دانیم. اگر خودتان را‏‎ ‎‏متحول کردید، کشورتان را هم می توانید نجات بدهید. اگر به همان‏‎ ‎‏حال باشید و اسمتان را عوض کردید، با اسم نمی تواند یک‏‎ ‎‏کشوری اداره بشود. با لفظ جمهوری اسلام، با رای به جمهوری‏‎ ‎‏اسلام، نمی تواند یک مملکتی اسلامی بشود. مملکت اسلامی‏‎ ‎‏محتوایش باید اسلامی باشد. شما هم که مجله می نویسید‏‎ ‎‏می توانید خدمت کنید؛ جوانها را برومند کنید با مقالاتتان؛ مقالات‏‎ ‎‏صحیحتان، دنبال این باشید که از نویسنده های متعهد اسلامیِ‏‎ ‎‏انسانی نیرو بگیرید، مقالات صحیح بنویسید، درد و دوایش را‏‎ ‎‏بنویسید، همه چیز را انتقاد کنید.(527)‏

16 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش آموزشی صدا و سیما

‏دستگاه تلویزیون یا دستگاه رادیو که آموزنده باید باشد، قدرت‏‎ ‎‏بدهد به جوانهای ما، جوانهای ما را نیرومند کند، نباید دستگاه‏‎ ‎‏تلویزیون جوری باشد که ده ساعت موسیقی بخوانند. جوانی که‏‎ ‎‏نیرومند هست از نیرومندی برگردانند به یک حال خُمار و به یک‏‎ ‎‏حال خَلسَه، مثل همان تریاک می ماند این هم اینقدر با او فرق ندارد،‏‎ ‎‏این یک جور خلسه می آورد، آن یک جور خلسه می آورد. اینها باید‏‎ ‎‏تبدیل بشود... این خیانت است به یک مملکتی، خیانت است به‏‎ ‎‏جوانهای ما. این موسیقی را حذفش کنید بکلی، عوض این یک‏‎ ‎‏چیزی بگذارید آموزنده باشد. کم کم مردم را و جوانهای ما را عادت‏‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 324

 

‏به آموزندگی بدهید؛ از آن عادت خبیثی که داشتند برگردانید. اینکه‏‎ ‎‏می بینید که جوانها اگر این نبود می روند سراغ موسیقی دیگر، برای‏‎ ‎‏این که اینها عادت کردند! این شاهد بر این است که جوانهای ما فاسد‏‎ ‎‏شدند. الآن ما موظّفیم که این نسلی که فاسد شده برگردانیم به صلاح‏‎ ‎‏و نگذاریم این کوچکهای ما فاسد بشوند، اینها را جلویش را‏‎ ‎‏بگیریم... از راه سمع و بصر شما می توانید خدمت کنید به این‏‎ ‎‏مملکت، چنانچه خیانت کردند به این مملکت. رادیو و تلویزیون از‏‎ ‎‏اموری است که از همه چیز بهتر می شود به آن آموزندگی داد،‏‎ ‎‏دستگاه را دستگاههای مترقی کرد؛ و جوانها را با او تربیت کرد؛ برای‏‎ ‎‏اینکه همه گوش می کنند، و همۀ جوانها گوش می کنند و دهاتیها و‏‎ ‎‏روستاییها و آنها هم همه، هر کس توانسته یک رادیو پیدا کرده، و اگر‏‎ ‎‏نتوانسته، رفته منزل رفیقش و گوش کرده است.‏‏(528)‏

30 / 4 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

اصلاح رادیو و تلویزیون

‏رادیو ـ تلویزیون که شما هستید اسلامی باشد؛ لغویات و لهویات‏‎ ‎‏و نمی دانم صورتهای کذا نباشد. اصلاح باید بشود اینها. البته ما‏‎ ‎‏بخواهیم جوانهایمان که چندین سال، از آن وقتی که چشم باز‏‎ ‎‏کردند در فساد بودند و در مراکزی بودند که همه اش فساد بوده، و‏‎ ‎‏این جور بزرگ شدند، برنامه هم این بوده که اینها را اینطوری‏‎ ‎‏بزرگشان کنند، بخواهیم این برگردد به حال اوّل، طولانی است،‏‎ ‎‏ولی امیدواریم که برگردد. و الحمدلله تحولاتی که الآن دارد‏‎ ‎‏می شود و شده است، تقریباً راه صد ساله را در یک شب،‏‎ ‎‏جوانهای ما دارند می پیمایند.(529)‏

17 / 6 / 58


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 325

آموزندگی رادیو

‏اگر این دستگاه که باید یک دستگاه آموزنده باشد، یک دستگاهی‏‎ ‎‏باشد که آن تباهیها، چیزهایی که جوانهای ما را به تباهی کشید و‏‎ ‎‏می کشد، حذف بشود و به جای آن آموزندگی باشد؛ امور اخلاقی‏‎ ‎‏باشد؛ امور فرهنگی باشد؛ چیزهایی که به درد جوانهای ما‏‎ ‎‏می خورد و جوانهای ما را تربیت می کند... همۀ ملت آموزندگی‏‎ ‎‏دارد و اگر خدای نخواسته انحراف داشته باشد، همۀ ملت را به‏‎ ‎‏انحراف می کشد.(530)‏

17 / 6 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

نقش مجله در روحیه جوانان

‏باید خیلی جوانها و دانشمندها و آنهایی که نویسنده وگوینده‏‎ ‎‏هستند، خیلی کوشش کنند که آن کدورت هایی را که در ذهن‏‎ ‎‏جوانهای ما در طول حکومت آن نظام فاسد پیدا شده است،‏‎ ‎‏جبران کنند.‏

‏     البته به خواست خدا ملت ایران یک جهشی کرد که در همه‏‎ ‎‏جهات تحول حاصل شد. آنهمه جوانی که یا معطل مانده بودند ویا‏‎ ‎‏نیروی خودشان را نمی توانستند صرف کنند وکلمه حقی را بگویند‏‎ ‎‏ویک دسته از جوان های ما هم مع الاسف کشیده شده بودند به‏‎ ‎‏یک انحرافاتی، والحمد لله این انقلاب که حاصل شد وزندانها‏‎ ‎‏شکسته شد وتقریباً یک اکثریت قاطعی از ملت ایران راه صحیحی‏‎ ‎‏را طی می کنند. لکن خیلی لازم است که کوشش شود و در این‏‎ ‎‏مورد آنچه که بیش از همه در فرهنگ مردم تاثیر می گذارد، مجله‏‎ ‎‏وفرهنگ مجله است، برای اینکه مجله ونحوه ارائه آن خیلی تاثیر‏‎ ‎‏دارد، این حتی خودش اگر مجله را هم نخواند، ورق زدن مجله،‏‎ ‎‏این خودش در روحیه اش تاثیر می کند. شما دیدید زمانی که‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 326

‏مجلات دست منحرفین بود، همان نوشتن وصفحه ها در آنها تاثیر‏‎ ‎‏داشت. یک جوانی که مجله را ورق می زند، در روحیه اش تاثیر‏‎ ‎‏می گذارد اگر می خواند. همه چیز انحرافی گذاشته بودند و همه‏‎ ‎‏چیز را وارونه می کردند. فکرها را مقید کرده بودند در یک‏‎ ‎‏محدوده هایی و نمی گذاشتند که جوانی که تازه می خواهد وارد‏‎ ‎‏شود در جامعه، فکر آزاد داشته باشد و خودش مسائل را بررسی‏‎ ‎‏کند... همه وسائل انحرافی بود، مجله ای نبود که در آن چیز‏‎ ‎‏صحیحی باشد وبی پرده مطلبی بگوید ممکن است در پرده گفته‏‎ ‎‏باشد، ولی این اسباب این نمی شد که اکثریت روزنامه ها و‏‎ ‎‏مجله هایی که در دست آنها بود وهمه برای این بود که شهوات‏‎ ‎‏وخواسته های حیوانی را در جوانان بیشتر کند.(531)‏

2 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وظیفه مطبوعات در هدایت جوانان

‏در هر حال دست از ما بر نمی دارند. باید جوان های ما نسل فعلی،‏‎ ‎‏نسل آینده را تربیت کنند... باید مجله راه بیندازید که وقتی جوانها‏‎ ‎‏باز می کنند شکل وصورت وعکس های مجله وتیترهای مجله‏‎ ‎‏طوری باشد مقابل آنکه پنجاه سال ما را به نابودی کشید. شما باید‏‎ ‎‏جبران آن خرابی پنجاه سال را بکنید. پنجاه سال جامعه ما‏‎ ‎‏هرمجله ای را باز کردند ویا گوش به رادیو و تلویزیون دادند همه‏‎ ‎‏انحرافی بود، همه برای این بود که از جوانها مبادا جوان صحیحی‏‎ ‎‏ساخته شود، که خداوند به داد شما رسید ومسائل جهش پیدا کرد.‏‎ ‎‏اینها دنبال این هستند که انقلاب را برگردانند به جای اولش. هر‏‎ ‎‏کس مجله می خواهد بنویسد باید مجهز باشد که این نسل آینده را‏‎ ‎‏تربیت کند. برای نسل آینده فکری بکنید. اسلام همه نسلها را‏

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 327

‏مکلف می داند. پیغمبر اسلام مکلف بودند برای همه نسلها.‏‎ ‎‏همچنین مکلفیم که برای نسلهای آینده کار کنیم. باید تربیت ما از‏‎ ‎‏اولاد در خانه و دبستان و دبیرستانها باشد.(532)‏

2 / 4 / 60

*  *  *

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 328