فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست تفصیلی

‏ ‏

عنوان 

‏صفحه‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل اول: امام و جوانان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏تمجید امام از جوانان‏··· ‏

‏3‏

‏                    ‏‏آرزوی توفیق برای جوانان··· ‏

‏3‏

‏                    درود بر جوانان··· ‏

‏3‏

‏                    جوانان متدین برومند··· ‏

‏3‏

‏                    جوانان سربازان لایق میهن··· ‏

‏4‏

‏                    جوانان ذخیره ملت··· ‏

‏4‏

‏                    امید به جوانها··· ‏

‏4‏

‏                    فداکاری جوانان··· ‏

‏5‏

‏                    نجات جوانان··· ‏

‏5‏

‏                    جوانان محبوب خدای تعالی ‏

‏5‏

‏                    جوانان بی نظیر··· ‏

‏5‏

‏                    توفیق جوانان··· ‏

‏6‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 355

‏                    جوانان، مجاهدین مخلص··· ‏

‏6‏

‏                    جوانان افتخار اسلام و میهن··· ‏

‏6‏

‏                    خداوند یاور جوانان مخلص··· ‏

‏7‏

‏                    تشکر از جوانان··· ‏

‏7‏

‏                    جوانان و حل معضلات کشور··· ‏

‏8‏

‏     ‏تقرب جوانان به معنویت‏··· ‏

‏8‏

‏                    ‏‏غنیمت شمردن فرصت جوانی··· ‏

‏8‏

‏                    اصلاح نفس در جوانی··· ‏

‏8‏

‏                    استفاده از نشاط جوانی··· ‏

‏8‏

‏                    جوانی بهار توبه··· ‏

‏9‏

‏                    لطافت قلب جوان··· ‏

‏9‏

‏                    انس با قرآن در جوانی··· ‏

10

‏                    ‏‏صافی قلب جوان··· ‏

11

‏                    ‏‏قوت اراده در جوانی··· ‏

13

‏                    ‏‏ضعف انگیزه های فساد در جوان··· ‏

14

‏                    ‏‏ضعف شیطان در جوانها··· ‏

16

‏                    ‏‏سرعت اصلاح قلب جوان··· ‏

16

‏                    ‏‏جهاد اکبر در جوانی··· ‏

16

‏                    ‏‏استقامت انسان امین··· ‏

17

‏                    ‏‏تقدیر از جوانان جهادگر··· ‏

18

‏                    ‏‏اثر معاشرت با دوستان··· ‏

18

‏                    ‏‏رجوع به فطرت الله ··· ‏

19

‏                    ‏‏فریب شیطان با انسانها··· ‏

19

‏                    ‏‏حفظ اخوت و صفا··· ‏

21

‏                    ‏‏جوانی فرصت تهذیب نفس··· ‏

21


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 356

‏                    ‏‏جدیت در جوانی··· ‏

22

‏                    ‏‏نصیحت به جوانان··· ‏

22

‏                    ‏‏حفظ کمالات عهد جوانی··· ‏

23

‏                    ‏‏پرهیز از غرور جوانی··· ‏

23

‏                    ‏‏قرب جوانان به ملکوت··· ‏

23

‏                    ‏‏جوانان جلوه الهی··· ‏

24

‏                    ‏‏دوری جوانان از دنیا··· ‏

25

‏                    ‏‏تحریک جوانان برای خدمت··· ‏

26

‏                    ‏‏استفاده از قدرت جوانی··· ‏

26

‏                    ‏‏تاسف از گذشت ایام جوانی··· ‏

27

‏                    ‏‏غنیمت شمردن جوانی··· ‏

28

‏                    ‏‏نبودن اقبال به دنیا در جوان··· ‏

28

‏ ‏

‏ ‏

فصل دوم: جوانان در رژیم طاغوت

‏ ‏

‏     ‏فاسد کردن جوانان‏··· ‏

33

‏                    ‏‏تهیه عیش و نوش··· ‏

33

‏                    ‏‏دامن زدن به مراکز فساد و فحشا··· ‏

34

‏                    ‏‏به فحشا کشاندن نسل جوان··· ‏

34

‏                    ‏‏گسترش ابزار فساد جوانان··· ‏

35

‏                    ‏‏استفاده غیرصحیح از مظاهر تمدن··· ‏

35

‏                    ‏‏انهدام نیروی انسانی··· ‏

37

‏                    ‏‏سلب انسانیت··· ‏

37

‏                    ‏‏فساد اخلاق جوانان··· ‏

38

‏                    ‏‏مخالفت با فحشا··· ‏

38

‏                    ‏‏ابتذال سینماها··· ‏

39


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 357

‏                    ‏‏ازدیاد مراکز فحشا··· ‏

39

‏                    ‏‏اغفال جوانان··· ‏

40

‏                    ‏‏سلب آزادی جوانان··· ‏

40

‏                    ‏‏تبلیغ مراکز فساد··· ‏

41

‏                    ‏‏تشویق جوانان به مراکز فحشا··· ‏

41

‏                    ‏‏گرفتن فکر جوانان··· ‏

41

‏                    ‏‏خارج کردن جوانان از صحنه··· ‏

42

‏                    ‏‏پنجاه سال تربیت فاسد··· ‏

44

‏                    ‏‏گسترش مراکز فساد··· ‏

45

‏                    ‏‏اختلاط در دریا··· ‏

46

‏                    ‏‏فساد سینماها··· ‏

48

‏                    ‏‏آزادی در مراکز فساد··· ‏

48

‏                    ‏‏بی تفاوتی جوانان··· ‏

49

‏                    ‏‏آزادی استعماری··· ‏

49

‏                    ‏‏مسخ جوانان··· ‏

50

‏                    ‏‏پنجاه سال تبهکاری··· ‏

52

‏                    ‏‏بی تفاوت کردن قشر جوان··· ‏

52

‏                    ‏‏فساد و فحشا از روی نقشه··· ‏

53

‏                    ‏‏جلب جوانان به مراکز شهوانی··· ‏

55

‏                    ‏‏آزادی صادراتی··· ‏

56

‏                    ‏‏گشایش ابواب فساد··· ‏

58

‏                    ‏‏خلع سلاح فکری جوانان··· ‏

59

‏                    ‏‏رادیو و تلویزیون و مسائل شهوانی··· ‏

59

‏                    ‏‏مطبوعات فاسد··· ‏

60

‏                    ‏‏کوشش برای فساد جوانان··· ‏

63


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 358

‏                    ‏‏نشریات غیر اسلامی··· ‏

63

‏                    ‏‏گرفتن تمام ارزشهای انسانی··· ‏

64

‏                    ‏‏فساد در خیابانها و مدارس··· ‏

64

‏                    ‏‏بی تفاوت کردن جوانان··· ‏

64

‏                    ‏‏پشت پا زدن به فرهنگ منحط··· ‏

65

‏                    ‏‏تحمیل وسایل فساد··· ‏

65

‏                    ‏‏سرگرم کردن جوانان با مراکز فحشا··· ‏

65

‏                    ‏‏تباهی نسل جوان··· ‏

66

‏     ‏منحرف کردن جوانان‏··· ‏

66

‏                    ‏‏جوانها، ذخایر کشور··· ‏

66

‏                    ‏‏منحرف کردن جوانان با اسامی فریبنده··· ‏

67

‏                    ‏‏عقب نگه داشتن جوانان··· ‏

67

‏                    ‏‏پنجاه سال انحراف··· ‏

68

‏                    ‏‏پخش موادمخدر میان جوانان··· ‏

68

‏                    ‏‏به باد رفتن خزاین مملکت··· ‏

68

‏                    ‏‏جلوگیری از به ثمر رسیدن جوانان··· ‏

69

‏                    ‏‏اعتیاد جوانان··· ‏

69

‏                    ‏‏مطبوعات و خدمت به اجانب··· ‏

69

‏                    ‏‏تهی کردن کشور از نیروی انسانی··· ‏

70

‏                    ‏‏تبلیغات انحرافی··· ‏

70

‏                    ‏‏غربزدگی جوانان··· ‏

71

‏                    ‏‏تحقیر جوانان··· ‏

72

‏                    ‏‏فساد به اسم تمدن··· ‏

73

‏                    ‏‏سازمان سیا عامل تباهی جوانان··· ‏

73

‏                    ‏‏مجلات افتضاح آمیز··· ‏

75


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 359

‏                    ‏‏رواج شهوترانی··· ‏

76

‏                    ‏‏ممانعت از رشد نیروی انسانی··· ‏

77

‏                    ‏‏آزادی فحشا خواست ابرقدرتها··· ‏

79

‏                    ‏‏آزادی استعماری··· ‏

82

‏                    ‏‏تباهی جوانان··· ‏

83

‏                    ‏‏بی تفاوتی جوانان··· ‏

84

‏                    ‏‏نابودی نیروی انسانی··· ‏

85

‏                    ‏‏جدا کردن روحانی و دانشجو··· ‏

86

‏                    ‏‏بازی دادن جوانان··· ‏

87

‏                    ‏‏فلج کردن افکار جوانان··· ‏

87

‏                    ‏‏اغفال جوانان··· ‏

88

‏                    ‏‏برنامه ریزی برای بی تفاوتی جوانان··· ‏

88

‏                    ‏‏بیخبری جوانان··· ‏

89

‏                    ‏‏انزوای جوانان··· ‏

90

‏                    ‏‏عقب زدن ذهن جوانها··· ‏

90

‏                    ‏‏بدبین کردن جوانان به فرهنگ خودی··· ‏

91

‏     ‏اذیت و آزار جوانان‏··· ‏

92

‏                    ‏‏شکنجه جوانان··· ‏

92

‏                    ‏‏زندان و تبعید جوانان··· ‏

92

‏                    ‏‏هجوم به مراکز علمی کشور··· ‏

93

‏                    ‏‏رفتار وحشیانه رژیم شاه با جوانان··· ‏

93

‏                    ‏‏حمله سبعانه به جوانان··· ‏

94

‏                    ‏‏رژیم ظالم تشنه خون جوانان··· ‏

94

‏                    ‏‏کشته شدن جوانان··· ‏

94

‏                    ‏‏دستگیری جوانان··· ‏

95


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 360

‏                    ‏‏تمدن بزرگ به روی نعش جوانان··· ‏

95

‏                    ‏‏دانشگاهها قتلگاه جوانان··· ‏

96

‏                    ‏‏پیر شدن جوانان در زندان شاه··· ‏

96

‏                    ‏‏تمسک شاه به توبه··· ‏

97

‏                    ‏‏زجرها و ناراحتی جوانان··· ‏

97

‏                    ‏‏آبادانی قبرستانها با شهادت جوانان··· ‏

97

‏                    ‏‏شهادت جوانان برای استقلال··· ‏

98

‏                    ‏‏پنجاه سال حبس جوانان··· ‏

98

‏                    ‏‏شکنجه و اعدام هزارها جوان··· ‏

98

‏                    ‏‏شهادت دسته جمعی جوانان··· ‏

99

‏                    ‏‏بهانه برای دستگیری جوانان··· ‏

99

‏                    ‏‏کشتن بهترین جوانها··· ‏

100

‏ ‏

‏ ‏

فصل سوم: جوانان و پیروزی انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏     ‏رهنمودهای امام به جوانان‏··· ‏

103

‏                    ‏‏جدیت در معرفی اسلام··· ‏

103

‏                    ‏‏حفظ حیثیت اسلام··· ‏

103

‏                    ‏‏آگاهی دادن به جوانان··· ‏

104

‏                    ‏‏خودداری جوانان از تفرقه··· ‏

104

‏                    ‏‏تقویت ایمان در جوانان··· ‏

104

‏                    ‏‏بیداری جوانان··· ‏

105

‏                    ‏‏جوانان و بیداری ملت··· ‏

105

‏                    ‏‏جوانان و دوری از فساد··· ‏

106

‏                    ‏‏مطالعه تعالیم اسلام··· ‏

106

‏                    ‏‏اعتراض جوانان به همکاری با اسرائیل··· ‏

107


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 361

‏                    ‏‏لزوم بیداری غربزده ها··· ‏

107

‏                    ‏‏شناساندن اسلام به جوامع··· ‏

108

‏                    ‏‏آگاهی ملتها از حکومت اسلامی··· ‏

108

‏                    ‏‏حضور نسل جوان در مساجد··· ‏

109

‏                    ‏‏امیدواری به مجاهدات جوانان··· ‏

109

‏                    ‏‏معرفی اسلام واقعی··· ‏

111

‏                    ‏‏استفاده از نیروی عظیم جوانی··· ‏

112

‏                    ‏‏سلام بر جوانان··· ‏

112

‏                    ‏‏نسل جوان··· ‏

113

‏                    ‏‏رو آوردن به مکتب مترقی اسلام··· ‏

114

‏                    ‏‏نوید پیروزی به جوانان··· ‏

114

‏                    ‏‏وظیفه طبقه روشنفکر و جوان··· ‏

115

‏                    ‏‏فداکاری جوانان در راه حق··· ‏

115

‏                    ‏‏شهادت جوانان برومند··· ‏

116

‏                    ‏‏حفظ وحدت جوانان··· ‏

116

‏                    ‏‏پیوند جوانان دانشگاهها··· ‏

117

‏                    ‏‏اسلام سرلوحه هدف جوانان··· ‏

117

‏                    ‏‏پرهیز از منحرفین··· ‏

118

‏                    ‏‏نجات گمراهان··· ‏

119

‏                    ‏‏احترام جوانان به روحانیون··· ‏

119

‏                    ‏‏اثرات تربیت اسلامی جوانان··· ‏

120

‏                    ‏‏شجاعت جوانان غیرتمند··· ‏

121

‏                    ‏‏آگاهی دادن به ارتشیها··· ‏

121

‏                    ‏‏مژده پیروزی··· ‏

122

‏                    ‏‏قیام جوانان ارتشی··· ‏

122


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 362

‏                    ‏‏احترام جوانان به مراجع··· ‏

122

‏                    ‏‏اتحاد جوانان و مردم··· ‏

123

‏                    ‏‏قیام جوانان کُرد··· ‏

123

‏                    ‏‏پیام به افسران جوان ارتش··· ‏

123

‏                    ‏‏جوانان و حفظ نظم··· ‏

124

‏     ‏نقش جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی‏··· ‏

124

‏                    ‏‏تشکر از همه طبقات ملت··· ‏

124

‏                    ‏‏تشکر از جوانان··· ‏

124

‏                    ‏‏تشابه جوانان ما به جوانهای صدر اسلام··· ‏

125

‏                    ‏‏درود بر جوانهای قم··· ‏

126

‏                    ‏‏همت والای جوانان··· ‏

127

‏                    ‏‏سلام بر جوانان ایران··· ‏

127

‏                    ‏‏مجاهدت جوانان الگویی برای مستضعفین··· ‏

127

‏                    ‏‏توجه جوانان به اسلام··· ‏

128

‏                    ‏‏قیام جوانان ملت··· ‏

128

‏                    ‏‏تشکر از پاسداران جوان··· ‏

128

‏                    ‏‏وحدت جوانان برای ادامه نهضت··· ‏

129

‏                    ‏‏حفظ روحیه جوانها··· ‏

129

‏                    ‏‏تشکر از جوانان در خارج··· ‏

129

‏                    ‏‏قدرت ایمان جوانان··· ‏

130

‏                    ‏‏حس اسلامخواهی جوانها··· ‏

130

‏                    ‏‏حضور جوانان در 17 شهریور···‏

131

‏                    ‏‏فداکاری جوانان برای اسلام··· ‏

131

‏                    ‏‏حرکت جوانان در راه اسلام··· ‏

132

‏                    ‏‏یکصدایی جوانان··· ‏

133


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 363

‏                    ‏‏پیشروی با الله اکبر··· ‏

134

‏                    ‏‏حفاظت از خون جوانان··· ‏

134

‏                    ‏‏جمهوری اسلامی رهین خون جوانان··· ‏

134

‏                    ‏‏ایمان جوانهای دانشگاه··· ‏

135

‏                    ‏‏نجات کشور توسط جوانها··· ‏

135

‏                    ‏‏اسلام انگیزه همه··· ‏

135

‏                    ‏‏جانفشانی جوانان··· ‏

136

‏                    ‏‏اعجاز جوانان··· ‏

136

‏                    ‏‏مبارک باد این پیروزی··· ‏

136

‏                    ‏‏قدرت جوانان برترین قدرت··· ‏

137

‏                    ‏‏جوانان باطل کننده افسونها··· ‏

137

‏ ‏

‏ ‏

فصل چهارم: انقلاب اسلامی و تحول جوانان

‏ ‏

‏                    ‏‏تحول روحی جوانان··· ‏

141

‏                    ‏‏جوانان ذخایر ملت··· ‏

141

‏                    ‏‏روحیه صدر اسلام در جوانان··· ‏

142

‏                    ‏‏عظمت روحی جوانان··· ‏

142

‏                    ‏‏جوانان و حس تعاون··· ‏

144

‏                    ‏‏روحیه شهادت طلبی جوانان··· ‏

144

‏                    ‏‏لطف الهی به جوانان··· ‏

145

‏                    ‏‏تحول جوانان در زمان کوتاه··· ‏

146

‏                    ‏‏روحیه خدمتگزاری در جوانان··· ‏

146

‏                    ‏‏هجرت از خود به خدا··· ‏

147

‏                    ‏‏جوانان و توجه به معنویت··· ‏

147

‏                    ‏‏تحول جوانان مهمتر از تحول مملکت··· ‏

148


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 364

‏                    ‏‏عشق و محبت در عمل جوانان··· ‏

148

‏                    ‏‏تحول معجزه آسا در جوانان··· ‏

149

‏                    ‏‏جوانان ما الگوی سایرین··· ‏

150

‏                    ‏‏انقلاب روحی جوانان··· ‏

151

‏                    ‏‏خداوند متحول کننده جوانان··· ‏

151

‏                    ‏‏عنایت الهی عامل تحول جوانان··· ‏

153

‏                    ‏‏افتخارآفرینی جوانان··· ‏

154

‏                    ‏‏فرهنگ عامل تحول جوانان··· ‏

154

‏                    ‏‏تحول جوانان··· ‏

154

‏                    ‏‏استقامت جوانان··· ‏

155

‏                    ‏‏تحول عرفانی جوانان··· ‏

155

‏                    ‏‏جهش معنوی جوانان··· ‏

155

‏                    ‏‏نجات جوانان از فساد··· ‏

157

‏                    ‏‏تحول در نیروهای ارتش··· ‏

157

‏                    ‏‏خروج جوانان از منجلاب فساد··· ‏

158

‏                    ‏‏پیمودن ره صد ساله··· ‏

158

‏                    ‏‏قدرت عظیم انسان انقلابی··· ‏

158

‏                    ‏‏انقلاب معنوی جوانان··· ‏

158

‏                    ‏‏دگرگونی احوال جوانان··· ‏

159

‏ ‏

‏ ‏

فصل پنجم: وظایف جوانان در انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏همراهی و همگامی با نهضت‏··· ‏

163

‏                    ‏‏اصلاح مملکت توسط جوانان··· ‏

163

‏                    ‏‏احتیاج دائمی به جوانان··· ‏

163


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 365

‏                    ‏‏جوانان مایه روسفیدی ملت··· ‏

164

‏                    ‏‏حفظ نهضت··· ‏

165

‏                    ‏‏به آخر رساندن نهضت··· ‏

165

‏                    ‏‏شرکت در نهضت··· ‏

166

‏                    ‏‏شرافت طبقه جوان زاغه نشین··· ‏

166

‏                    ‏‏استقلال کشور مرهون جوانان··· ‏

166

‏                    ‏‏امید به جوانهای برومند··· ‏

167

‏                    ‏‏بیداری جوانان··· ‏

167

‏                    ‏‏جوانان امید ملت··· ‏

167

‏                    ‏‏جوانان پیروان شایسته مکتب اسلام··· ‏

168

‏     ‏حفظ وحدت‏··· ‏

169

‏                    ‏‏وحدت کلمه جوانان··· ‏

169

‏                    ‏‏نیروی ایمان جوانان··· ‏

169

‏                    ‏‏وعده الهی به جوانان··· ‏

170

‏                    ‏‏پرهیز از تفرقه··· ‏

170

‏                    ‏‏حفظ وحدت کلمه··· ‏

171

‏                    ‏‏برادری جوانان··· ‏

171

‏                    ‏‏برادری مبنای دولت اسلامی··· ‏

172

‏                    ‏‏راه جوانان، راه خدا··· ‏

172

‏                    ‏‏اصلاح اختلافات··· ‏

173

‏     ‏حفظ استقلال کشور‏··· ‏

173

‏                    ‏‏خودباوری جوانان··· ‏

173

‏                    ‏‏جوانان و دوری از وابستگی معنوی··· ‏

174

‏                    ‏‏پیشروی با کمال قدرت··· ‏

174

‏                    ‏‏جوانان حافظ کشور··· ‏

174


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 366

‏                    ‏‏جوانان و ناتوانی امریکا··· ‏

176

‏                    ‏‏سوءاستفاده از جوانان··· ‏

177

‏                    ‏‏خنثی نمودن توطئه های امریکا··· ‏

178

‏                    ‏‏هوشیاری جوانان··· ‏

178

‏                    ‏‏توطئه علیه جوانان··· ‏

178

‏                    ‏‏جدیت برای استقلال··· ‏

179

‏                    ‏‏قیام در مقابل غرب··· ‏

180

‏                    ‏‏کار بی نظیر جوانان··· ‏

180

‏                    ‏‏جوانان سرمایه های میهن··· ‏

180

‏                    ‏‏شعار مرگ بر امریکا در عمل جوانان··· ‏

181

‏     ‏ایستادگی در مقابل توطئه ها‏··· ‏

181

‏                    ‏‏روسفیدی جوانان با همت··· ‏

181

‏                    ‏‏هوشیاری جوانان··· ‏

182

‏                    ‏‏آگاهی دادن به جوانان··· ‏

184

‏                    ‏‏انتظار اسلام از جوانان··· ‏

184

‏                    ‏‏جلوگیری از رشد ریشه های پوسیده··· ‏

185

‏                    ‏‏سد عظیم جوانان··· ‏

185

‏                    ‏‏جلوگیری از هرج و مرج··· ‏

185

‏                    ‏‏استفاده از احساسات پاک جوانها··· ‏

186

‏                    ‏‏ایستادگی مقابل شیاطین··· ‏

187

‏                    ‏‏هشدار به جوانان··· ‏

187

‏                    ‏‏دوری جوانان از اعتیاد··· ‏

188

‏                    ‏‏جوانان و شعار جامعه بی طبقه··· ‏

190

‏                    ‏‏اغفال جوانان··· ‏

192

‏                    ‏‏جلوگیری از توطئۀ ضدروحانی··· ‏

192


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 367

‏                    ‏‏جوانان و تبلیغات منحرفین··· ‏

192

‏                    ‏‏جوانان و حضور در صحنه··· ‏

193

‏                    ‏‏همت جوانان برومند··· ‏

193

‏                    ‏‏احتیاج جامعه به جوانان··· ‏

193

‏                    ‏‏تشکیل ارتش بیست میلیونی··· ‏

194

‏     ‏تشکیل ارتش بیست میلیونی‏··· ‏

194

‏                    ‏‏جوانان حزب اللهی··· ‏

194

‏                    ‏‏جوانان پاسدار··· ‏

195

‏                    ‏‏جوانان و خدمتگزاری به اسلام··· ‏

196

‏                    ‏‏جوانان لشکر خدا··· ‏

197

‏                    ‏‏جوانان و ناتوانی دشمنان··· ‏

198

‏                    ‏‏طرح افتراق بین قوای مسلح··· ‏

198

‏                    ‏‏جوانان و نگهبانی از انقلاب اسلامی··· ‏

198

‏                    ‏‏جوانان و احیای اسلام··· ‏

199

‏                    ‏‏آرامش کشور حاصل تلاش جوانان··· ‏

200

‏                    ‏‏آموزش نظامی جوانان··· ‏

201

‏                    ‏‏خوداتکایی جوانان··· ‏

201

‏                    ‏‏دفاع از حقوق مسلمین··· ‏

201

‏                    ‏‏مغتنم شمردن دوران خدمت وظیفه··· ‏

201

‏     ‏تلاش و سازندگی‏··· ‏

202

‏                    ‏‏تحول در جوانان··· ‏

202

‏                    ‏‏ادامه حرکت جوانان··· ‏

202

‏                    ‏‏نقش جوانان کارگر··· ‏

203

‏                    ‏‏جوانان و سازندگی··· ‏

203

‏                    ‏‏احتیاج به جوانان··· ‏

203


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 368

‏                    ‏‏مملکت مال جوانها··· ‏

204

‏                    ‏‏خدمت به مستضعفین··· ‏

205

‏                    ‏‏خودباوری جوانان··· ‏

205

‏                    ‏‏ارزش خدمت جوانان··· ‏

206

‏                    ‏‏جوانان و شکستن باورهای غلط··· ‏

206

‏                    ‏‏جوانان و رفع مشکلات··· ‏

207

‏                    ‏‏جوانان آبروی انقلاب اسلامی··· ‏

208

‏                    ‏‏توانایی جوانان برای انجام کارها··· ‏

208

‏                    ‏‏ابتکار جوانها··· ‏

208

‏                    ‏‏ایران، میدان سازندگی جوانان··· ‏

209

‏                    ‏‏سرافرازی ایران در تمام ابعاد··· ‏

209

‏                    ‏‏شایستگی جوانان··· ‏

209

‏                    ‏‏حصر اقتصادی و بیداری جوانان··· ‏

210

‏                    ‏‏تقویت خودباوری··· ‏

210

‏                    ‏‏اعتماد به نفس جوانان··· ‏

210

‏                    ‏‏تشویق جوانان حزب اللهی··· ‏

211

‏     ‏شرکت در انتخابات‏··· ‏

212

‏                    ‏‏جوانان در انتخابات··· ‏

212

‏                    ‏‏اتحاد جوانان پرشور··· ‏

212

‏                    ‏‏در صحنه بودن جوانان··· ‏

213

‏     ‏اتکال به خداوند‏··· ‏

213

‏                    ‏‏الهی شدن جوانان··· ‏

213

‏                    ‏‏احیای روح ایمانی جوانان··· ‏

214

‏                    ‏‏مومن شدن جوانان··· ‏

214

‏                    ‏‏جوانان و نصرت خداوندی··· ‏

214


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 369

‏                    ‏‏جوانان و سازندگی··· ‏

215

‏ ‏

‏ ‏

فصل ششم: جوانان و دفاع مقدس

‏ ‏

‏                    ‏‏دفاع از حیثیت و شرافت ملت··· ‏

219

‏                    ‏‏دلاوریهای جوانان··· ‏

219

‏                    ‏‏پایداری جوانان در جنگ··· ‏

220

‏                    ‏‏حمایت از جوانان فداکار··· ‏

220

‏                    ‏‏تشکر امام از جوانان··· ‏

221

‏                    ‏‏جوانان عاشق دفاع از کشور··· ‏

221

‏                    ‏‏جوانان نور چشم اسلام··· ‏

222

‏                    ‏‏افتخار جوانان به جهاد··· ‏

222

‏                    ‏‏جوانان پیروان سیدالشهدا(ع)··· ‏

222

‏                    ‏‏جوانان سربازان حقیقی امام زمان(عج)··· ‏

223

‏                    ‏‏ایستادگی جوانان در مقابل قدرتها··· ‏

224

‏                    ‏‏روحیه قوی جوانان··· ‏

224

‏                    ‏‏افتخار به جوانان غیرتمند··· ‏

224

‏                    ‏‏ایستادگی جوانان··· ‏

224

‏                    ‏‏بسیج الهی جوانان··· ‏

225

‏                    ‏‏بوسه امام بر دستان جوانان··· ‏

226

‏                    ‏‏سرافرازی جوانان رزمنده··· ‏

226

‏                    ‏‏اخلاص جوانان··· ‏

227

‏                    ‏‏عنایت خاص الهی به جوانان··· ‏

227

‏                    ‏‏تعهد اسلامی جوانان··· ‏

228

‏                    ‏‏ارزش جوانهای ما··· ‏

228

‏                    ‏‏احتیاج اسلام به جوانان··· ‏

229


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 370

‏                    ‏‏احتیاج جبهه ها به جوانان··· ‏

229

‏                    ‏‏دفاع از کشور اسلامی··· ‏

230

‏                    ‏‏تعلیمات عملی جوانان··· ‏

230

‏                    ‏‏ایمان، عامل تحول جوانان··· ‏

230

‏                    ‏‏جوانان و اعتماد به رحمت الهی··· ‏

231

‏                    ‏‏تعلیم و تربیت جوانان··· ‏

231

‏                    ‏‏جوانان عاشق جمال حق··· ‏

231

‏                    ‏‏درخشندگی خاص رزمندگان··· ‏

232

‏                    ‏‏سرنوشت جنگ در دست جوانها··· ‏

233

‏                    ‏‏خجالت از جوانان··· ‏

233

‏                    ‏‏حماسه جوانان در جبهه ها··· ‏

233

‏                    ‏‏بزرگی روح جوانان··· ‏

233

‏                    ‏‏شجاعت و شهامت جوانان··· ‏

234

‏                    ‏‏جوانان و سرافرازی اسلام··· ‏

234

‏                    ‏‏نیاز جبهه ها به جوانان··· ‏

235

‏                    ‏‏پیروزیهای جوانان جبهه··· ‏

235

‏                    ‏‏جوانان، عامل سرفرازی ملت··· ‏

235

‏                    ‏‏خدمات جوانان··· ‏

236

‏                    ‏‏شوق جوانان برای حضور در جبهه··· ‏

236

‏                    ‏‏سنگرها، محراب جوانان··· ‏

236

‏                    ‏‏جوانان رزمنده، الگوی وکلای مجلس··· ‏

237

‏                    ‏‏سنگرها، معابد الهی جوانان··· ‏

237

‏                    ‏‏استقامت مردانه جوانان··· ‏

237

‏                    ‏‏دست حق همراه جوانان··· ‏

238

‏                    ‏‏جوانان، نیروی اسلام··· ‏

238


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 371

‏                    ‏‏ایستادگی جوانان در مقابل قدرتها··· ‏

239

‏                    ‏‏خودسازی جوانان··· ‏

239

‏                    ‏‏نیاز جبهه ها به جوانان··· ‏

239

‏                    ‏‏عظمت روحی جوانان··· ‏

240

‏                    ‏‏جوانان، خنثی کننده توطئه ها··· ‏

240

‏                    ‏‏نفخه الهی جوانان عاشق شهادت··· ‏

241

‏ ‏

‏ ‏

فصل هفتم: شهادت طلبی جوانان

‏ ‏

‏                    ‏‏شهادت افتخار جاودان··· ‏

245

‏                    ‏‏جوانان و آرزوی شهادت··· ‏

245

‏                    ‏‏استقبال از شهادت··· ‏

246

‏                    ‏‏شهادت، سعادت جوانان··· ‏

246

‏                    ‏‏شهادت برای اسلام··· ‏

247

‏                    ‏‏جوانان، طالب شهادت··· ‏

247

‏                    ‏‏سعادت دانستن شهادت··· ‏

247

‏                    ‏‏جوانان، عاشق شهادت··· ‏

248

‏                    ‏‏دنیاگریزی جوانان··· ‏

248

‏                    ‏‏روحیه شهادت خواهی··· ‏

248

‏                    ‏‏شهادت، میراث اولیا··· ‏

249

‏                    ‏‏عواطف امام نسبت به جوانان··· ‏

249

‏                    ‏‏جوانان، مرد شهادت··· ‏

250

‏                    ‏‏مباهات امام به جوانان··· ‏

250

‏                    ‏‏روحیه مکتبی جوانان··· ‏

250

‏                    ‏‏ابتهاج امام از جوانان··· ‏

251

‏                    ‏‏شهادت بهترین جوانان··· ‏

252


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 372

‏                    ‏‏درس از وصیتنامه جوانان··· ‏

252

‏                    ‏‏سیمای نورانی جوانان··· ‏

253

‏                    ‏‏افتخار به شهادت··· ‏

253

‏                    ‏‏شهادت به خاطر دفع قدرتها··· ‏

254

‏                    ‏‏شوق شهادت··· ‏

254

‏                    ‏‏جوانان شیفته شهادت··· ‏

254

‏                    ‏‏عجز از درک ارزش الهی جوانان··· ‏

255

‏ ‏

‏ ‏

فصل هشتم: تعلیم و تربیت جوانان

‏ ‏

‏     ‏اصلاح فرهنگ گذشته‏··· ‏

259

‏                    ‏‏فرهنگ استعماری··· ‏

259

‏                    ‏‏اصلاح فرهنگ··· ‏

260

‏                    ‏‏مقابله با فرهنگ اجنبی··· ‏

260

‏                    ‏‏فرهنگ ضد ترقی··· ‏

260

‏                    ‏‏ممانعت از رشد فکری جوانها··· ‏

261

‏                    ‏‏انهدام نیروی جوانها··· ‏

262

‏                    ‏‏تحصیلات ناقص جوانان··· ‏

262

‏                    ‏‏تربیت ناصحیح جوانان··· ‏

263

‏                    ‏‏جلوگیری از ترقی کشور··· ‏

263

‏                    ‏‏عقب نگه داشتن جوانها··· ‏

263

‏                    ‏‏اصلاح فرهنگ ملت··· ‏

264

‏                    ‏‏شستشوی مغزی جوانان··· ‏

264

‏                    ‏‏تحصیل جوانان در خارج··· ‏

265

‏                    ‏‏توطئه جدایی حوزه و دانشگاه··· ‏

265

‏                    ‏‏تعلیمات استعماری··· ‏

266


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 373

‏                    ‏‏تربیت جوانان··· ‏

266

‏                    ‏‏وظیفه بسیج در تربیت جوانان··· ‏

268

‏                    ‏‏تربیت انسانهای متعهد··· ‏

269

‏                    ‏‏جوانان، عزیزان اسلام··· ‏

270

‏                    ‏‏ارتقای توانایی جوانان··· ‏

271

‏                    ‏‏بها دادن به اندیشه جوانان··· ‏

272

‏     ‏والدین و تربیت فرزندان‏··· ‏

272

‏                    ‏‏مادران و تربیت جوانان نیرومند··· ‏

273

‏                    ‏‏تربیت انسانهای خدمتگزار··· ‏

273

‏                    ‏‏مواظبت از جوانان··· ‏

273

‏     ‏مدارس و تربیت جوانان‏··· ‏

274

‏                    ‏‏تعلیم مسائل سیاسی به جوانان··· ‏

274

‏                    ‏‏آموزش همراه با پرورش··· ‏

275

‏                    ‏‏تربیت انسانهای مستقل··· ‏

276

‏                    ‏‏تربیت صالح··· ‏

276

‏                    ‏‏تربیت همراه با تقوا··· ‏

276

‏                    ‏‏تربیت انسان مهذب··· ‏

276

‏                    ‏‏تربیت انسانی ـ اسلامی··· ‏

277

‏                    ‏‏تربیت همراه با محبت··· ‏

278

‏                    ‏‏اصلاح و تهذیب جوانها··· ‏

278

‏                    ‏‏نزدیکی جوانان به ملکوت··· ‏

278

‏                    ‏‏نجات کشور در سایه تربیت جوانان··· ‏

279

‏                    ‏‏پرورش صحیح معلمین··· ‏

280

‏                    ‏‏اقدام همگانی برای تربیت جوانان··· ‏

280

‏                    ‏‏تربیت مقدم بر تعلیم··· ‏

280


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 374

‏                    ‏‏تربیت میزان علم··· ‏

281

‏                    ‏‏مدارس منشا همه برکات··· ‏

282

‏                    ‏‏جلوگیری از انحراف جوانان··· ‏

284

‏                    ‏‏تربیت متناسب با فطرت··· ‏

284

‏                    ‏‏تربیت الهی، خدمت به جامعه··· ‏

285

‏                    ‏‏پاکی نفوس جوانان··· ‏

286

‏                    ‏‏عنایت اسلام به تهذیب جوانان··· ‏

286

‏                    ‏‏جوانان، امانتی بزرگ··· ‏

287

‏                    ‏‏استقلال فرهنگی جوانها··· ‏

287

‏                    ‏‏ارزش خدمت به جوانان··· ‏

288

‏                    ‏‏مصونیت در گرو تربیت اسلامی··· ‏

288

‏                    ‏‏دوری جوانها از منحرفین··· ‏

289

‏                    ‏‏ساختن جوانها··· ‏

289

‏                    ‏‏تربیت جوانان مومن··· ‏

289

‏                    ‏‏تکیه بر فرهنگ غنی اسلامی··· ‏

290

‏                    ‏‏شهدا، معلمین جاوید دانشگاه عشق··· ‏

290

‏     ‏دانشگاهها و تربیت جوانان‏··· ‏

291

‏                    ‏‏تربیت جوانان مبارز··· ‏

291

‏                    ‏‏مسئولیت علمای جوان··· ‏

291

‏                    ‏‏جوانان و ضرورت شناخت اسلام··· ‏

293

‏                    ‏‏تجهیز جوانان به سلاح علم و دین··· ‏

293

‏                    ‏‏ممانعت دشمنان از رشد جوانان··· ‏

294

‏                    ‏‏دانشگاههای استعماری··· ‏

294

‏                    ‏‏استقلال دانشگاهها··· ‏

297

‏                    ‏‏هدایت جوانها··· ‏

297


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 375

‏                    ‏‏انسان سازی در دانشگاهها··· ‏

298

‏                    ‏‏سنگینی مسئولیت تربیت جوانان··· ‏

298

‏                    ‏‏توطئه در دانشگاهها··· ‏

299

‏                    ‏‏یاس در جوانان··· ‏

300

‏                    ‏‏حفظ محیط دانشگاه··· ‏

300

‏                    ‏‏دشمنان عامل تباهی جوانان··· ‏

301

‏                    ‏‏سلام بر جوانان برومند··· ‏

301

‏                    ‏‏جوانان و رهایی از وابستگی··· ‏

302

‏                    ‏‏اصلاح فکری جوانان··· ‏

302

‏                    ‏‏دانشگاه استعماری··· ‏

303

‏                    ‏‏تربیت فعال جوانان··· ‏

303

‏                    ‏‏جوانان مدیران آینده··· ‏

303

‏                    ‏‏نجات جوانان از غربزدگی··· ‏

304

‏                    ‏‏توصیه به جوانان دانشگاهی··· ‏

305

‏                    ‏‏دانشگاههای وابسته··· ‏

305

‏                    ‏‏دانشگاه در خدمت ملت··· ‏

305

‏                    ‏‏تغییر بنیانی دانشگاهها··· ‏

306

‏                    ‏‏ترس از دانشگاههای استعماری··· ‏

308

‏                    ‏‏حدود دانشگاه استعماری··· ‏

308

‏                    ‏‏تزکیه دانشگاه و ادارات از منحرفین··· ‏

309

‏                    ‏‏دانشگاه محل تربیت و تزکیه و علم··· ‏

310

‏                    ‏‏دانشگاه منشا همه سعادتها··· ‏

311

‏                    ‏‏ایجاد انحراف در دانشگاهها··· ‏

311

‏                    ‏‏لزوم تحول اساسی دانشگاهها··· ‏

311

‏                    ‏‏پذیرش تائبین در دانشگاه··· ‏

312


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 376

‏                    ‏‏هماهنگی دانشجو و روحانی··· ‏

313

‏                    ‏‏همراهی تعلیم با تربیت در دانشگاه··· ‏

313

‏                    ‏‏کوشش در کسب علوم و فنون··· ‏

314

‏                    ‏‏فساد تحصیل در خارج از کشور··· ‏

314

‏                    ‏‏اعزام جوانها به خارج··· ‏

315

‏                    ‏‏نظارت بر دانشگاهها··· ‏

315

‏                    ‏‏رشد خودباوری دانشجویان··· ‏

316

‏                    ‏‏دانشگاه مردم··· ‏

316

‏                    ‏‏تربیت دانشجو در ایران··· ‏

317

‏                    ‏‏حراست دانشگاهیان از انقلاب··· ‏

317

‏                    ‏‏تربیت جوانان خداخواه··· ‏

318

‏                    ‏‏اساتید غربزده عاملین استعمار··· ‏

318

‏                    ‏‏دوستی دانشگاهیان با روحانیون··· ‏

318

‏                    ‏‏حفظ دانشگاهها از انحراف··· ‏

319

‏     ‏حوزه های علمیه و تربیت جوانان‏··· ‏

320

‏                    ‏‏رشد نسل جوان حوزه··· ‏

320

‏                    ‏‏نصیحت به طلاب جوان··· ‏

320

‏                    ‏‏عطوفت به طلاب جوان··· ‏

321

‏                    ‏‏استفاده از فرصت جوانی··· ‏

321

‏                    ‏‏هشدار به طلاب جوان··· ‏

322

‏     ‏رسانه های گروهی و تربیت جوانان‏··· ‏

322

‏                    ‏‏تخریب اخلاق جوان··· ‏

323

‏                    ‏‏نقش تربیتی مطبوعات··· ‏

323

‏                    ‏‏نقش مجلات در تربیت جوانان··· ‏

323

‏                    ‏‏نقش آموزشی صدا و سیما··· ‏

324


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 377

‏                    ‏‏اصلاح رادیو و تلویزیون··· ‏

325

‏                    ‏‏آموزندگی رادیو··· ‏

326

‏                    ‏‏نقش مجله در روحیه جوانان··· ‏

326

‏                    ‏‏وظیفه مطبوعات در هدایت جوانان··· ‏

327

‏     ‏نقش ورزش در تربیت جوانان‏··· ‏

328

‏                    ‏‏اتحاد قوای روحانی و جسمانی در جوان··· ‏

328

‏                    ‏‏اصلاح روح و بدن جوانان··· ‏

329

‏                    ‏‏ورزشکاران سفیران انقلاب··· ‏

329

‏                    ‏‏ورزشکاران ذخایر کشور··· ‏

330

‏ ‏

‏ ‏

فصل نهم: هشدارهای امام به جوانان

‏ ‏

‏     ‏هوشیاری جوانان‏··· ‏

333

‏                    ‏‏نیاز به جوانان صالح··· ‏

333

‏                    ‏‏وحدت و همدلی جوانان··· ‏

333

‏                    ‏‏وظیفه جوانان در حفظ نهضت··· ‏

335

‏                    ‏‏هوشیاری جوانان··· ‏

335

‏                    ‏‏حفظ جمهوری اسلامی··· ‏

335

‏                    ‏‏اتحاد جوانان دانشگاهی··· ‏

336

‏                    ‏‏لزوم تهذیب و تعهد جوانان··· ‏

336

‏                    ‏‏هوشیاری جوانان مسلمان··· ‏

338

‏                    ‏‏جوانان حافظان استقلال کشور··· ‏

339

‏                    ‏‏ارتباط جوانان با علمای متعهد··· ‏

340

‏                    ‏‏قیام در مقابل انحرافات··· ‏

341

‏     ‏انحرافات جوانان‏··· ‏

341

‏                    ‏‏اغفال جوانان توسط ساواک··· ‏

341


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 378

‏                    ‏‏جوانان و بازگشت به آغوش اسلام··· ‏

343

‏                    ‏‏جلوگیری از اغفال جوانان··· ‏

343

‏                    ‏‏اغفال جوانان توسط منافقین··· ‏

344

‏                    ‏‏هوشیاری مقابل تبلیغات منحرفین··· ‏

344

‏                    ‏‏هدایت جوانان گول خورده··· ‏

345

‏                    ‏‏نصیحت به جوانان گول خورده··· ‏

346

‏                    ‏‏ممانعت از اعمال جوانان اغفال شده··· ‏

347

‏                    ‏‏توجه به جوانان بازی خورده··· ‏

347

‏                    ‏‏تاثر برای جوانان بازی خورده··· ‏

347

‏                    ‏‏بازگشت به دامان ملت··· ‏

348

‏                    ‏‏دعوت جوانان منحرف به تفکر··· ‏

349

‏                    ‏‏ارشاد جوانان و نوباوگان··· ‏

350

‏                    ‏‏دعوت به خیر و صلاح··· ‏

350

‏                    ‏‏تذکر به جوانان··· ‏

351

‏                    ‏‏دعوت جوانان به تفکر··· ‏

351

‏                    ‏‏نصیحت مشفقانه به جوانان··· ‏

352


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 379

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 380