فصل اول:اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1270-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

فصل اول:اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت

‏ ‏

‏ ‏

     فصل اول: اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 1

‎ ‎

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 2