در چهاردهم اسفند ماه سال ۴۶ مطابق با چهارم ذی الحجه ۱۳۸۷(۱) در نامه ای خطاب به مرحوم آیت الله محمد یزدی وعده پیروزی و وقوع انفجار عظیم دادند. متن نامه امام در ادامه آمده است: 

نامه امام به مرحوم آیت الله محمد یزدی

‌‌"بسمه تعالی‌

‌‌     به عرض می رساند، مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج محترم و حاوی تفقد از‌‎ ‎‌اینجانب بود موجب تشکر گردید. سلامت و توفیق جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار‌‎ ‎‌است. پایداری فضلای محترم حوزۀ علمیۀ قم و صبر بر شداید طبقۀ جوان موجب کمال‌‎ ‎‌امیدواری به بقای عظمت آنهاست.‌

‌‌     قیام مردان حق از اعصار قبل از اسلام و از بدو اسلام توأم با مشکلات عظیمه بوده‌‎ ‎‌است که گرفتاری های شما آقایان محترم و فشارهای دستگاه جبار در قبال آنها سهل است؛‌‎ ‎‌مع ذلک با ملاحظۀ ظروف و مشکلات داخل و خارج باید از این پایداری تشکر کنم. با‌‎ ‎‌اطمینان نفس به شما آقایان محترم وعدۀ فرج قریب می دهم، چه عمر من در این آخر‌‎ ‎‌وقت به آن برسد یا نه.‌

‌‌     آتشی که در کانون سینه ها و قلب ها روشن شده است، خاموش شدنی نیست یا لااقل به‌‎ ‎‌این زودی خاموش نخواهد شد و ممکن است شماها شاهد انفجار عظیم آن‌‎ ‎‌باشید.‌

    ‌‌لِیَهْلِکَ مَن هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحیی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ.‌‎[2]‎‌ مأیوس نباشید و به خود یأس را راه‌‎ ‎‌ندهید، قوی باشید و دیگران را تقویت کنید و تواصی به صبر و تواصی به حق کنید.‌‎ ‎‌خداوند با شما است. والسلام علیکم.‌

‌روح الله الموسوی الخمینی‌"

 صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۱۶۹-۱۷۰

 نامه امام به شهید آیت الله سید محمدرضا سعیدی

در همان روز یعنی چهاردهم اسفند ۴۶، امام در نامه ای دیگر که خطاب به شهید آیت الله سید محمد رضا سعیدی نوشتند، بر لزوم ادای وظیفه تاکید کردند. متن نامه امام در ادامه آمده است:

‌‌"‌‌بسمه تعالی‌

 به عرض می رساند، مرقوم شریف که حاکی از عواطف کریمه بود موجب تشکر‌‎ ‎‌گردید. سلامت و توفیق جناب عالی را خواستار است. امید است ان شاء الله تعالی در محلی‌‎ ‎‌که تشریف دارید وجود مؤثری بوده و مورد استفادۀ عمومی قرار گیرید. آنچه مهم است‌‎ ‎‌آن است که انسان با هر منطقی که بتواند خدمت کند و ادای وظیفه نماید که پیش وجدان‌‎ ‎‌خود شرمنده نباشد. وصول به مقاصد و عدم آن، بسته به ارادۀ الهیه و به ما تکلیفی نیست.‌‎ ‎‌و آنچه مسلّم است این جوله ها‌‎[3]‎‌ پایان دارد، و خداوند تعالی حفظ کیان اسلام را خواهد‌‎ ‎‌فرمود. از خداوند تعالی حسن عاقبت را خواستار است و از جناب عالی امید دعای خیر‌‎ ‎‌دارم. والسلام علیکم.‌

‌‌روح الله الموسوی الخمینی‌"

 صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۱۷۱

۱. در صحیفۀ نور (دورۀ 22 جلدی)، ج 22، ص 75 تاریخ نامه 26 فروردین 1346 قید شده است که با توجه به درج تاریخ 4 ذی الحجه 87 در نسخۀ خطی، تاریخ 14 اسفند 1346 صحیح است.

۲. آیۀ 42 سوره انفال:«تا هلاک شود آنکه از روی بینش هلاک شده و زنده شود آنکه از روی بصیرت زنده شده است ».

۳. جولان.

. انتهای پیام /*