ما یکی هستیم

    در سایه گفتمان فراگیر و مترقی، امام خمینی از خاستگاه و مقام دینی موفق به ایجاد یک اراده جمعی در حوزه وحدت علیه ظلم شد. راهبردهای امام در این حوزه به تدریج ظرفیت ها و اشتراکات مسلمین را فعال کرد. آنحضرت پس از آسیب شناسی، استراتژی خود را برای ایجاد وحدت و رفع تفرقه میان ملت قرار داد ؛ استراتژی که منجر به شکل گیری وحدت ملی میان اقشار مردم کشور گردید.

یکی از حیله های دشمنان مسلمین علیه ملت ایران طرح اختلافات مذهبی میان اهل تشیع و تسنن بوده و هم اکنون نیز در سطح گسترده ای در میان کشورهای اسلامی از جمله عراق است. امام خمینی بعنوان زعیم بزرگ اهل تشیع با درک این ترفند طرح وحدت شیعه و سنی را مطرح کرد و تمام توان خود را در جهت اعتلای آن بکار بست. و در سخنانی می فرماید: «ما با مسلمین اهل  تسنن یکی هستیم واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم . اگر کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما و مسلمانها بشود بدانید که یا جاهل هستند یا از کسانی هستند که می خواهند بین مسلمانان اختلاف بیندازند».(صحیفه امام، ج 6، ص 133)

. انتهای پیام /*