امام خمینی در بیست و هفتم اسفند ماه سال ۵۸ مطابق با ۲۹ ربیع الثانی ۱۴۰۰ در پاسخ به نامه حسنین هیکل، روزنامه نگار مشهور مصری درباره قطع وابستگی نظامی، فرهنگی و اقتصادی به امریکا چنین نگاشته اند:

متن نامه امام به حسنین هیکل

 بسم اللّه‌ الرحمن الرحیم

29 ربیع‌الثانی 1400 / 27 اسفند ماه 58

جناب آقای محمد حسنین هیکل

نامۀ شما وقتی به تهران رسیده بود که من مریض و در بیمارستان بستری بودم؛ و به همین جهت مطلع نشدم. و اکنون که آن را خواندم، لازم است این حقیقت را گوشزد نمایم که مسائل امریکا چنان نیست که با این قضایا حل شود. و برای اینکه کشورهای اسلامی بخواهند روی پای خود بایستند باید وابستگی نظامی و فرهنگی و اقتصادی و هر نوع وابستگی دیگر خود را با امریکای جهانخوار و کشورهای استعمارگر قطع نموده و استقلال خود را حفظ کنند. و به هر ترتیب از اظهار محبت جنابعالی متشکرم؛ و امیدوارم عموم مسلمانان جهان در پیروی از دستورات مقدس اسلام کوشا و موفق باشند. والسلام علیکم و رحمة‌ اللّه‌.

روح‌ اللّه‌ الموسوی الخمینی"

. انتهای پیام /*