باز یکی از گرفتاریهایی که هست قضیه کارگرهاست؛ در کارخانه‏ ها یک قدری اخلال می‏ شود؛ کم کاری می‏ شود؛ بیکاری می‏ شود. این کارخانه‏ ها مال خودتان است. حالا باید شما هم، کسانی که در کارخانه ‏ها هستند، آنها هم کار بکنند. بلکه کار را زیادتر بکنند از سابق تا جبران بشود.
چنانچه یکی از مشکلات و چیزهایی که هست قضیه کارمندهای دولت است. کارمندهای دولت هم از قراری که اطلاع به ما می ‏دهند، کار نمی‏کنند؛ کم کاری می‏کنند، آن تشریفات طاغوتی باز هست. اینها غلط است، اینها باید همه تبدیل بشود، و درصدد برآیند که اصلاح بکنند. وزارتخانه‏ ها درصدد برآیند که هر وزارتخانه ‏ای خودش را اصلاح بکند. تا کی باید ما در قید و بند آن مسائل طاغوتی باشیم. یک مطلبی که دولت تصویب می‏ کند، وقتی که گرفتار کاغذبازی ها می ‏شود، باز تا مدتی این گرفتاری وجود دارد. این شکایات، مکرر دارد برای ما می ‏آید. در هر روز شاید شکایت بیاید از دولت، از کارمندها، از ادارات، از اینها. اینها باید اصلاح بشود، نمی‏ دانم کِی می‏ خواهند اصلاح بکنند این امور را.

صحیفه امام جلد ۱۰ ص ۳۶۷

. انتهای پیام /*