عاشورا را زنده نگه دارید که با نگه داشتن عاشورا کشور شما آسیب نخواهد دید. شما گویندگان نقش مهمی در این باب دارید و مسئولیت بزرگی هم دارید؛ چنانچه تمام علما، هم نقش بزرگ دارند، هم مسئولیت بزرگ. هر کس به اندازه خودش مسئولیت دارد.

(صحیفه امام؛ ج‏15، ص 333)

*****

یکی از رمزهای بزرگی که بالاترین رمز است، قضیه سید الشهداست. سید الشهدا- سلام اللَّه علیه- مذهب را بیمه کرد. با عمل خودش اسلام را بیمه کرد. ... اگر ما بخواهیم مملکتمان یک مملکت مستقلی باشد، یک مملکت آزادی باشد، باید این رمز را حفظ بکنیم.

(صحیفه امام؛ ج‏11، ص97)


*****

این خون سید الشهداست که خونهای همه ملتهای اسلامی را به جوش می‏ آورد و این دسته‏ جات عزیز عاشوراست که مردم را به هیجان می‏ آورد و برای اسلام و برای حفظ مقاصد اسلامی مهیا می‏ کند. در این امر، سستی نباید کرد.

(صحیفه امام؛ ج‏15، ص331)

*****

وقتی یک ملت در ماه محرم، سرتاسر یک مملکت، یک مطلب را می‏ گویند، شما انگیزه این گریه و این اجتماع در مجالس روضه را خیال نکنید که فقط این است که ما گریه کنیم برای سید الشهدا. نه سید الشهدا احتیاج به این گریه‏ ها دارد و نه این گریه‏ ها خودش- فی نفسه- کاری از آن می‏ آید، لکن این مجلسها مردم را همچو مجتمع می‏ کنند و یک وجهه می‏ دهند سی میلیون، سی و پنج میلیون جمعیت در دو ماه محرّم و خصوصاً دهه عاشورا، یک وجهه، طرف یک راه می ‏روند.

(صحیفه امام؛ ج‏13، ص 323)

. انتهای پیام /*