امام نه تنها در حیطه اجتماعی بلکه در زندگی خصوصی هم الگو بودند و زندگی خصوصی ایشان هم قسمتی از مبارزات سیاسی، اعتقادی و خدا باوری ایشان بود... یکی از بارزترین وجهه زندگی خصوصی ایشان احترام و عشق فوق العاده به همسر بود... نکته دیگر این بود که امام در کمک به نیازمندان بسیار دست و دلباز بودند.

 

ادامه مطلب ... 

. انتهای پیام /*