بسم‏‏‏ الله ‏‏‏الرحمن‏ ‏‏الرحیم

ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار

دختر عزیزم فاطی و دیگر از ویژگی‏‏‏های تو آن است که یک مطلب را آن قدر تعقیب می‏‏‏ کنی و اصرار در اجرا آن داری که هیچ عذری پذیرفته نیست و از یک پیر درمانده تهی ‏‏‏دست از معارف و معالم الهی آن را می ‏‏‏خواهی که یک عارف بلندپایه و یک فیلسوف پرمایه از نزدیک شدن به آن عاجز است. دربارۀ شخصیتی که هزار بعد الهی دارد که معرفت به هر بعد آن از حیطۀ قلم و زبان خارج است چه می‏‏‏ توان گفت و چه می ‏‏‏توان فهمید. شخصیت زهرای مرضیه و صدیقه طاهره (ع) را کسی نشناسد جز آنانکه دارای ابعاد الهی تا آخرین نقطۀ آن باشند و آن نیست جز پیامبران اولی ‏‏‏العزم و خلص اولیاء همچون معصومین علیهم صلوات‏‏‏ الله. او از مرتبه غیب احدیت ظاهر و تا آخرین نقطۀ شهود جلوه ‏‏‏گر و از ادنی مرتبه شهود تا مرتبۀ اعلاء غیب مُتیّم دائره است چون خلص اولیاء علیهم سلام‏‏‏ الله و هر عارف یا فیلسوف یا عالم که دعوی معرفت مقام مقدس او کند در خطا و اشتباه به سر می ‏‏‏برد.

چگونه می ‏‏‏توان از مقام آن بزرگوار پرده برداشت که پیامبر اسلام در زمان حیاتش با او معامله یک کامل مطلق می ‏‏‏کرد و پس از رحلت شریفش به حسب روایات معصومین چون روایت کافی از حضرت ابی ‏‏‏عبدالله صادق علیه صلوات‏‏‏ الله که فرمود فاطمه (ع) بعد از رسول خدا صلی‏‏‏ الله علیه و آله و سلم  هفتاد و پنج روز زنده بود و سخت در فراق پدر محزون بود و پیاپی جبرئیل نزد آن حضرت می ‏‏‏آمد و در عزای پدر بزرگوار او تسلیت نیکو می ‏‏‏داد و نفس مبارکش را با طیب‏‏‏ الله نفسک شاد می ‏‏‏کرد و از پدر بزرگوارش و مکانت او خبر می ‏‏‏داد و خبر می ‏‏‏داد از آنچه بذریه او خواهد گذشت بعد از او و همواره علی علیه‏‏‏ السلام آن مطالب را می ‏‏‏نوشت در این هفتاد و پنج روز ملک وحی که بر انبیاء عظام نازل شده وحی خدا را می ‏‏‏آوردند بر آن یادگار اعظم انبیاء. وحی می ‏‏‏آورد و کاتب وحی حضرت امیرالمؤمنین بود و شاید آنچه بر ذریه مبارکه او در طول تاریخ الی یوم القیمة از جانب ستمگران و جباران و غاصبان حقوق بشر وارد شده و خواهد شد در آن صحیفۀ شریفه که دست به دست ائمه اطهار علیهم‏‏‏ السلام دور زده و اکنون نزد حضرت بقیة‏‏‏ الله اعظم ارواحنا فداه می ‏‏‏باشد و مورد استفاده از اسرار آن قرار گرفته اند باشد و گویی در آن علم به آنچه تحقق دارد هست چنانچه در روایات است و البته آنچه بر ذریه او می ‏‏‏گذرد شعبه ‏‏‏ایست از آن در مصحف فاطمه اگر مراد از ذریه اولاد او الی یوم القیمه باشد و اگر مقصود همه شیعیان علی بن ابی طالب و ائمه معصومین باشد که در روایات می ‏‏‏توان استفاده کرد آنچه بر شیعیان از ستمگران عالم گذشته و  خواهد گذشت در آن هست و قضایای امروز ما در آن صحیفه شریفه است که نزد حضرت بقیه ‏‏‏الله روحی فداه است و نکته جالب آنکه آنچه برای صحیفه است که به املاء جبرائیل و کتابت حضرت ولی‏‏‏ الله مطلق امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب برای هیچ یک از کتب آسمانی جز قرآن کریم نیست که کاتب وحی علی علیه ‏‏‏السلام باشد و این افتخاری است برای شیعیان آن بزرگوار به ویژه ذریه مبارکه او چون فاطی عزیز و بستگان او. تو می ‏‏‏گویی من از این بانو صحبت کنم من و قلم. من و قلم و زبان بشر چ‏‏‏گونه صحبت کند از بانویی که جبرئیل را به حسب نظری همچون پدرش صلی‏‏‏‏‏‏ الله علیه و اله و سلم به قدرت مافوق ملکوت از غیب عالم ملکوت متنزل می‏‏‏ کند به عالم ملک و آنچه در غیب است در شهادت ظاهر می ‏‏‏کند. پس بگذار از این وادی هولناک بگذرم و بگویم همین فاطمه علیها سلام‏‏‏ الله که در مراحل الهی غیبی چنین است در عالم شهادت ظاهر و چون پدرش و شوهرش در صورت یک بشر ظاهر و در جمیع امور عالم ملک چون تعلیم و تعلم و بسط فرهنگ اسلامی و معارضه با طاغوتیان و جدیت برای حکومت عدل و احقاق حقوق بشریت و ابطال دعوتهای شیطانی کوشش بسزا نمود و هم او علیها سلام‏‏‏ الله بود که بعد از پدرش که می ‏‏‏خواست کجرویهای منحرفین خط ابطال بر زحمات جان‏‏‏فرسای رسول صلی‏‏‏ الله علیه و آله و سلم بکشد برای روشن نمودن اذهان عامه آن خطبه کوبنده را در مسجد رسول‏‏‏ الله صلی‏‏‏ الله علیه و آله پیش عموم حاضران در مسجد انشا کرد و حقایق را روشن نمود و با احتجاج بر خلفا از حکومت حق اسلامی که بنص  پیامبر اسلام صلی‏‏‏ الله علیه و آله و سلم و آیات کریمه الهی از مختصات حضرت علی بن ابی ‏‏‏طالب صلوات‏‏‏ الله علیه بود دفاع فرمود و خط بطلان بر توطئه ‏‏‏های شیطانی کشید. و هم او بود که به حسب تاریخ در بعض میدانهای جنگ حاضر می ‏‏‏شد و چون جراحی معنوی بر دلهای مجاهدین مرهم می ‏‏‏گذاشت و گاهی خود متکفل جراحی می ‏‏‏شد و آن‏‏‏ طور نبود که در خانه بنشیند و مشغول دعا و نماز شود و از مصالح مسلمانان چشم بپوشد و چه بسیار زنهای متعهدی که در صدر اسلام در میدانها حاضر و خدمت می ‏‏‏کردند چنانچه امروز بحمدالله تعالیٰ خدمت بانوان در جمهوری اسلامی بر همه واضح است و برای دفاع از اسلام و میهن اسلامی قشر عظیمی از آنان تعلیم نظامی با حفظ و مراعات جهات شرعیه می ‏‏‏بینند و برای این واجب شرعی و عقلی خود را مهیا می ‏‏‏کنند. بگذار تا یاوه‏‏‏ گویان و حسودان و شیطان صفتان هرچه می ‏‏‏خواهند بگویند و این نکته را بگویم که اگر حکومتی غیر اسلامی یا ضداسلامی باشد چنانچه در عصر جهنمی ستمشاهی بود ما شرکت هر کس را در آن حکومت حرام می ‏‏‏دانیم بلکه مساجدی را که برای محو اسلام و توطئه اسلام بر ضد اسلام است از محرمات می ‏‏‏دانیم و اکنون قرآنهایی که رژیم فاسد سعودی برای محو قرآن و اسلام طبع و نشر می ‏‏‏کند از اعظم محرمات می ‏‏‏شماریم و خداوند تعالی همه را از شرور شیاطین و متقدسین که با اسم اسلام دانسته یا ندانسته و از روی جهالت به جمهوری اسلامی و حقا به اسلام ضربه وارد می ‏‏‏کنند حفظ فرماید.

والسلام علیک.

 فاطی از فاطمه خواهد سخنی                                                        بین چه می ‏‏‏خواهد از مثل منی

آنکه جبریل پیام ‏‏‏آور اوست                                                              عارف منزلتش داور اوست

کی است در جمع رسل جز احمد                                                    کاتب وحی وی از سوی احد

دخترم دست بدار از دل من                                                             عشق من جوی در آب و گل من

          

. انتهای پیام /*