در باب سابقه تاریخی مسأله زن، این حقیقت تلخ وجود دارد که غیر از دوره های کوتاه صدر اسلام و رسالت پیامبر – صلوات الله علیه – که برخی دستاوردهای اسلام درباب زنان در جامعه اسلامی جاری و ساری گردید و به دنبال آن زنان صاحب حقوق گشتنند در سایر اوراق بشر وجه قالب، ظلم هایی است که بر زنان روا داشته اند و آنچه نصیب زنان گشته، تلخی و سوزش تازیانه بی عدالتی ها بوده است.


ادامه مطلب ... 

. انتهای پیام /*