امام در سنگر نماز

کتاب «امام در سنگر نماز: بیانات و خاطرات امام خمینی(س) درباره نماز» دفتر هفتم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این اثر بیانات و خاطرات امام خمینی (س) درباره نماز است در فصل نخست کتاب به خاطرات اقوام ، دوستان و نزدیکان حضرت امام درباره کیفیت حالت امام در نماز اختصاص میپردازد و از مباحثی چون نماز شب امام، مصلای امام، سفارش به فرزندان و نماز جماعت امام سخن به میان می آید و در فصل دوم بیانات و مکتوبات امام در خصوص اهمیت نماز، نماز جمعه، وظایف ائمه جمعه و جماعات، و نقش مساجد بیان شده است و در فصل سوم سه کتاب امام خمینی (س)درباره نماز یعنی سرالصلوة،آداب الصلوة و الخلل فی الصلوة معرفی میشود.
در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

. انتهای پیام /*