رئیس موقت مجلس نهم، آزادی فکر و اندیشه را از مبانی فکری رهبر کبیر انقلاب عنوان کرد.
به گزارش ستاد خبری بزرگداشت امام خمینی(س) علی لاریجانی صبح امروز در  نطق پیش از دستور خود به سالگرد ارتحال امام اشاره کرد و گفت: امام (ره) از منظر احیاگری دینی و اصلاح‌گری اجتماعی در سده‌های اخیر از مرتبتی بالا برخوردار است که کمتر می‌توان در بین محیی‌یان دین و مصلحان اجتماعی نظیر آن را یافت.

لاریجانی افزود: عمق بینش دینی و تسلط ایشان به علوم مختلف اسلامی، فقه، فلسفه، کلام و عرفان و نگاه نافذ ایشان به علل انحطاط مسلمانان و شگفت‌های استعمارگران و مخصوصا داشتن تئوری حکومت اسلامی از ایشان نه تنها در ایران، بلکه در سطح جهان اسلام شخصیتی استثنایی ساخت که تاثیرات اندیشه‌های بلند ایشان را امروز در بین توده‌های مسلمان منطقه می‌توان به روشنی درک کرد.

رییس موقت مجلس نهم در ادامه با بیان اینکه منظومه فکری امام (ره) در ابعاد مختلف بر ارکانی چند استوار است، اظهار داشت: نخست امام به عنوان اندیشمندی زمان‌شناس و روشن‌بین و منادی اسلا م زنده هم مخالف با کژاندیشی و واپس‌گرایی بود و با متحجران ستیز داشت و هم با روشنفکرزدگی دین‌ستیز که ریاکارانه برای دنیاطلبی اسلام را التقاطی معرفی می‌کردند مبارزه می‌نمود.

لاریجانی ادامه داد: اسلام امام (ره) در عصر ایدئولوژی‌های بشری و ناتوانی آنها از تامین عدالت و استقرار آزادی و معنویت، حیات جدیدی را برای مسلمانان و بشریت تعریف نمود که از آن به عنوان اسلام ناب محمدی یاد می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: ویژگی قرائت امام از اسلام، اصالت فکر فقهی و ممزوج بودن با روح معنوی و عرفانی و عقلانی بودن و جامعیت اجتماعی و سیاسی و پرتحرک بودن و انقلابی بودن در عرصه‌های سیاسی و مبارزه با استعمار و استبداد است.

منتخب مردم قم در مجلس، با اشاره به دومین ویژگی منظومه فکری امام (ره)، تصریح کرد: نگاه عدالت‌محور در مدرسه فکری امام، تجلی و ظهور عمده دارد، گرچه در فلسفه سیاسی اسلام، عدالت بنیاد مدینه‌ فاضله است اما مخصوصا در قرن بیستم با روی‌گردانی دنیای غرب از مفهوم و تحقق عدالت عملا روشنفکران جهان اسلام نیز عمده همت خود را بر وجه آزادی قرار دادند و اگر در باب عدالت اجتماعی نیز برخی از مصلحان متاخر تاکید نمودند، نگاهی فراگیر و معطوف به عمل ارائه نکردند.

لاریجانی همچنین تاکید کرد: امام این توفیق را یافت که نظریه خویش در باب عدالت را در مسیر اجرا قرار دهد، گرچه در این زمینه باید تلاشی افزون از گذشته داشت تا هدف‌های آن مرد الهی جامه عمل بپوشد.

وی با اشاره به مردم‌سالاری دینی از منظر امام خمینی (ره) و با بیان اینکه آن طریق رسیدن به هدف‌های متعالی جامعه اسلامی است، تصریح کرد: این موضوع بخشی از تحقق عدالت محسوب می‌شود، لذا مردم‌سالاری صرفا طریق نیست، یکی از مضامینی که در بیانات و آثار ایشان زیاد تکرار شده، مردمی بودن همه شئون حکومت است که عامل تحرک و رقابت در حوزه سیاسی جامعه می‌باشد و زنده بودن جامعه را محقق می‌کند؛ از طرفی دموکراسی خام در نظریه ایشان حرکتی است در تاریکی، لذا کمال دموکراسی را در هدایت دینی و هدف‌گذاری حق معرفی می‌کند، آنگونه که امام حسین (ع) فرمود در پناه دین، عقل به کمال می‌رسد.

منتخب مردم قم در مجلس نهم با تاکید بر این جمله امام (ره) که مجلس در راس امور است، گفت: اینکه امام (ره) بارها توصیه فرموده‌اند که قوانین در مجلس باید بر اساس اسلام تدوین گردد، وجهی از این دیدگاه است که امور ملک با مشورت خردمندان سیاست شود چه ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزکاران کمال یابد.

رییس موقت نهمین مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: تکیه بر استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در نظریه حکومتی امام (ره) امری کانونی است، امام زیربنای استقلال سیاسی و اقتصادی را استقلال فرهنگی می‌داند، لذا بارها جامعه را به رجوع به عالمان دین و اسلام‌شناسان واقعی توصیه فرموده‌اند تا از صراط مستقیم خارج نشوند و از طرفی وجه غالب انحطاط در جوامع اسلامی را در عدم استقلال سیاسی می‌دانستند.

لاریجانی با اشاره به مبارزه با استکبار و استعمار در نظریه سیاسی امام (ره) اظهار کرد: این موضوع امری فرعی و تاکتیکی و مقطعی نیست، بلکه امام بیماری جامعه مسلمانان امروز را در فرودستی اجباری و از دست دادن عزت نفس مسلمانان می‌یابد و علت‌العلل آن را از دست دادن استقلال سیاسی و تحمیل استعماری می‌داند.

وی با بیان اینکه واژه شیطان بزرگ در نگاه امام صرفا یک یک ابتکار در واژه‌گزینی نیست، تصریح کرد: این جمله نقش چراغ خطر برای نسل‌های مختلف را دارد تا از مکر و فسون آن در امان بمانند و انصافا این خط فکری عامل عزتمندی جمهوری اسلامی گردید که در این سه دهه بارها و بارها ایالات متحده آمریکا علیرغم اشتلم‌گوی‌های سیاسی در پی رخنه‌ای بود با ظاهری دوستانه که گاه برخی سهل‌اندیشان میدان سیاست در این وادی دچار تردید و سستی شدند.

منتخب مردم قم در مجلس نهم ادامه داد: در چنین شرایطی حکمت سخن امام و نقش رهبری معظم انقلاب مانع غفلت سیاسی گردید، حکیمان گفته‌اند دشمن چون از هر حیلتی فرو ماند سلسله دوستی جنباند و آن‌گه به دوستی کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از عوامل عزتمندی امروز ایران در استقلال سیاسی با قرائت انقلابی امام (س) است، گفت: عضوی از اعضای شورای روابط خارجی آمریکا گفته است ایران از موقعیت ژئواستراتژیک برخوردار است و ایفای نقش رهبری در خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی مربوط به ایران است که این نتیجه پایداری بر صراطی است که امام پایه‌‌گذار آن بوده است.

لاریجانی افزود: امام حکمت استقلال اقتصادی را در این امر می‌دانست که اسلام نمی‌خواهند غیرمسلمان بر مسلمان تسلط و نفوذ داشته باشد و این هدف هنگامی میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد لذا بر تولید داخلی و خودکفایی مصر بودند و عامل پیشرفت جامعه را در تکیه بر تولید داخلی می‌دانستند.

رییس موقت مجلس نهم خاطر نشان کرد: شاگرد مکتب ایشان مرحوم شهید مطهری نیز چنین فکری را ترغیب می‌نمودند و در کتاب اقتصاد خود آورده‌اند که یکی از اصول اولیه اقتصاد سالم حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است. همان‌طور که در شرایط اولیه یک اجتماع سالم، اقتصاد سالم است.

 وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد سالم به معنای اقتصاد قائم به ذات است، گفت: جامعه باید بنیه‌ی اقتصادی سالمی داشته باشد، مبتلا به کم‌خونی اقتصادی نباشد که این نکته مهمی است که شهید مطهری تاکید کردند، از نظر اسلام، هدف‌های اسلامی بدون اقتصاد سالم غیرقابل تامین است.

وی با اشاره به عامل دیگری در مکتب امام (ره) اظهار داشت‌: نقش آزادی فکر و اندیشه پنجمین مکتب امام (ره) است، که رشد استعداد‌ها و ترقی جامعه در ابعاد مختلف و شادابی و سرزندگی جامعه در آزادی نهفته است؛ امام تاریخ دیکتاتوری گذشته ایران را به خوبی می دانست و درد استبداد و خفقان را حس کرده بود، لذا جز قانون منبعث از اسلام مرزی برای آزادی قائل نبود و بی‌قانونی و قانون شکنی را عامل تخریب آزادی و بازگشت دیکتاتوری و استبداد می‌دانستند.

لاریجانی اظهار امیدواری کرد: امید است این ایام فرصت بازاندیشی مولفه‌های اصلی مدرسه فکری امام برای نمایندگان محترم حاصل شود که توشه راه مجلس نهم گردد.

. انتهای پیام /*