مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتاب 'تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات امام خمینی(ره) در نجف' تالیف 'اکبر فلاحی' را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جمارن به نقل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی، این کتاب در 14فصل و 320 صفحه به موضوع طرح تدوین تاریخ انقلاب اسلامی پرداخته است.

فصل های اول تا پنجم این کتاب به مسائلی مانند 'دلایل و انگیزه های رژیم شاه از تبعید امام خمینی به نجف'، 'ورود امام خمینی به عراق'، 'دیدار علما و طلاب نجف با امام خمینی'، 'کلاس درس امام خمینی در نجف' و 'پرداخت شهریه و نماز جماعت امام خمینی(ره)' اختصاص دارد.

'امام خمینی و علمای نجف'، 'مبارزات امام خمینی در نجف'، 'طرح تئوری حکومت'، 'چگونگی ارتباط امام با ایران و خارج از کشور'، 'مخالفت امام خمینی با تبلیغ مرجعیت' عناوین فصل های ششم تا دهم کتاب را تشکیل می دهد.

در فصل های یازدهم تا چهاردهم نیز مطالبی با عنوان 'مواضع و نحوه برخورد امام خمینی با مقامات عراق'، 'صدور فتوا در حمایت از مبارزات مردم فلسطین'، 'شهادت حاج آقا مصطفی' و 'هجرت امام از عراق' منتشر شده است.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: رژیم شاه برای بیرون آمدن از فشارهای داخلی و خارجی تصمیم به تبعید امام گرفت و اما چرا رژیم شاه نجف را به عنوان تبعیدگاه دوم امام انتخاب کرد، می توان به 'فضای غیر سیاسی حوزه نجف'، 'برتری علمی حوزه نجف نسبت به حوزه قم'، 'رهایی از فشار افکار عمومی داخل و خارج از کشور'، 'نفوذ رژیم در عراق و حوزه علمیه نجف' و 'مشورت با سفیر رژیم در  بغداد و برخی علما درباری و رجال سیاسی' اشاره کرد.

در پیشگفتار تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات امام خمینی در نجف، تاریخ انقلاب اسلامی به چند مقطع تقسیم شده که از دوره آغاز نهضت اسلامی سال 1341 تا 1342 و در دوره دوم دوران تبعید امام از ایران از سال 1343 تا 1356 و دورره سوم اوج گیری نهضت اسلامی از آبان 1356 تا شهریور 1357 و دوره چهارم پیروزی انقلاب اسلامی در نیمه دوم 1357 را مورد بحث قرار می دهد.

. انتهای پیام /*